Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nieuws van het bestuur > Nieuws van het Bestuur - 27 november 2017

Nieuws van het Bestuur - 27 november 2017

2. Mededelingen Er wordt gesproken over de Nationale Dagen. De zaal voor het congres wordt wat kleiner gemaakt, vanwege het aantal aanmeldingen. De tentoontstelling voor showduiven gaat ook niet door omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Er wordt kort gesproken over hoe om te gaan met duiven op het hok die terugkomen zonder ring. Deze mogen niet op het hok gehouden worden of verhandeld. Hier komt men later op terug.

3.            Ingekomen post ter informatie

Er is een voorstel binnengekomen over de monitoring van duivenwagens. Het Bestuur staat hier positief tegenover en wil het onderzoek ondersteunen. De voorwaarden waaronder dienen nog afgestemd worden. Hier kunnen wij als duivensport Nederland allemaal beter van worden. Een succesvol onderzoek gaat niet alleen maar geld kosten maar zeker ook opbrengsten genereren. Hoe dit met elkaar af te stemmen en vast te leggen heeft nog even aandacht nodig. Er is een kandidaatstelling voor de FBCC deze wordt beoordeeld en voor de volgende vergadering geagendeerd.

4.            Notulen bestuursvergadering 13-11-2017 (ter goedkeuring)

Deze worden met een aantal tekstuele wijzigingen goedgekeurd.

5.            Nationale Dagen (voortgang)

Dit is al behandeld bij de mededelingen.

6.            Voortgang:

  • Verhuizing: Dit wordt in verband met de beschikbare tijd verschoven naar later.
  • Pensioendossier: De stand van zaken wordt doorgenomen.
  • Dispensatiecommissie: Er zijn gesprekken geweest en het profiel wordt besproken. Naar aanleiding hiervan wordt besloten met wie men wel en niet verder in gesprek gaat. Het profiel is vastgesteld voor de dispensatiecommissie, dit wordt nog een keer getoest en gedeeld.

 
7.            Voorstel gummiringen 2018 en verder

Het Bestuur wil op termijn stoppen met het verstrekken van gummiringen, nu deze minder gebruikt worden en moeilijker zijn te leveren. Voor 2018 zijn wij er toch nog in geslaagd via een andere leverancier gummiringen te verkrijgen.

8.            Ledenraad

  • De notulen 04-11-2007 behoeven nog wat kleine aanpassingen.

Men wil de Ledenraad graag op Papendal gaan houden omdat dit ook de vestigingsplaats voor de NPO wordt. Er zullen offertes en beschikbaarheid worden opgevraagd en daarna beslist men verder.

9.            Duiven uit de voedselketen

Dit punt wordt later behandeld.

10.         Rondvraag

Er zijn geen zaken voor de rondvraag.

11.         Sluiting

De volgende bestuursvergadering op 4 december.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.