Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Overzicht bonnenverkopen

Op dit moment zijn er geen bonnenverkopen bij ons bekend.

Lees verder...

Stelling van de week (>26 maart | week 12)

Stelling van de week (>26 maart | week 12)

Wekelijks peilen we de mening van liefhebbers aan de hand van een vraag of stelling.

Lees verder...

Ledenraad volgen via Livestream

Woensdag 31 maart 2021 is de extra Ledenraad te volgen via YouTube.

Lees verder...

Bereikbaarheid NPO Bureau tijdens feestdagen

Het NPO Bureau is van vrijdag 2 tot en met maandag 5 april gesloten.

Lees verder...

Start vliegseizoen 2021

(25 maart 2021) De actuele ontwikkelingen stellen ons in staat om volgens planning te starten met het vliegseizoen 2021. Wel gelden de volgende bepalingen en voorbehouden.

Lees verder...

Update covid maandag 22 maart 2021

Update covid maandag 22 maart 2021

Dinsdag 23 maart maakt het kabinet eventuele nieuwe besluiten ten aanzien van covid bekend tijdens een persconferentie.

Lees verder...

Nieuwe poll beschikbaar (>19 maart 2021)

Wekelijks peilen we de mening van liefhebbers aan de hand van een vraag of stelling.

Lees verder...

Publicatie NPOrgaan

Het NPO Bestuur feliciteert de initiatiefnemers met de publicatie van het Neerlands Postduiven Orgaan.

Lees verder...

Geef uw mening

Wekelijks peilen we de mening van liefhebbers aan de hand van een vraag.

Lees verder...

NPO Ledenraad 13 maart volgen

NPO Ledenraad 13 maart volgen

De NPO Ledenraad van 13 maart 2021 is voor alle liefhebbers te volgen.

Lees verder...

Geef uw mening

Wekelijks peilen we de mening van liefhebbers aan de hand van een stelling.

Lees verder...

Uitspraak ISR in zaak van comb. Van M. te A.

Op 11 juli jl. is naar aanleiding van een verdenking onderzoek gedaan naar vermeende fraude.

Lees verder...

Poll week 8 (>26 februari 2021)

Op 26 februari is de nieuwe poll gepubliceerd in ODH.

Lees verder...

Extra NPO Ledenraad 31 maart 2021

Voor 13 maart 2021 staat de regulier geplande NPO Ledenraad op de agenda. Deze agenda is definitief en is te raadplegen via Op de Hoogte en de NPO website. Na sluitingsdatum zijn nog een aantal bestuur vacatures ingevuld en is het door nadere afspraken met het doping laboratorium wenselijk het dopingreglement verder te verfijnen.

Lees verder...

Poll week 7 (> 19 februari 2021)

Poll week 7 (> 19 februari 2021)

Op 19 februari is de nieuwe poll gepubliceerd in ODH.

Lees verder...

Update EU regelgeving

(16 februari 2021) Er zijn ontwikkelingen te melden vanuit Brussel wat betreft de nieuwe EU transport regelgeving voor dieren. Er is een overgangsperiode van 6 maanden aangekondigd. Dat houdt in dat de nieuwe regelgeving niet in april maar in oktober van kracht wordt.

Lees verder...

Poll week 6 (>12 februari)

Poll week 6 (>12 februari)

Op 12 februari is de nieuwe poll gepubliceerd in ODH.

Lees verder...

Definitieve agenda Ledenraad 13 maart

De definitieve agenda is bekend.

Lees verder...

Onderzoek verslag pensioenen NPO

De NPO werd ten gevolge van een overgang van de pensioenvoorziening van de (gewezen) medewerkers eind 2020 geconfronteerd met een aanzienlijke kostenpost. Zowel de hoogte van de kosten als ook de lange tijd welke het geduurd heeft duidelijkheid te krijgen roepen vragen op over de gang van zaken. Dit rapport, opgesteld door het dagelijks bestuur van de NPO, poogt zo goed als mogelijk op die vragen antwoord te geven.

Lees verder...

Stand van zaken nieuwe EU regelgeving (30-1-2021)

Stand van zaken nieuwe EU regelgeving (30-1-2021)

Er is bij liefhebbers en afdelingen behoefte aan informatie over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU regelgeving. De werkgroep en het NPO bestuur zullen regelmatig een update geven hoe het er actueel voorstaat. Van belang is daarbij de datering van dit document in de gaten te houden. Het dossier verandert nog voortdurend.

Lees verder...

Poll week 4 (>29 januari 2021)

Poll week 4 (>29 januari 2021)

Op 29 januari is de nieuwe poll gepubliceerd in ODH.

Lees verder...

Hoe houden we u zo goed mogelijk op de hoogte?

Hoe houden we u zo goed mogelijk op de hoogte?

Wij doen ons uiterste best om alle liefhebbers goed te informeren over alles wat er speelt in en rondom de duivensport en de NPO. Een uitdaging met vele liefhebbers door het gehele land, zeker in deze coronatijd.

Lees verder...

Poll week 2 (> 15 januari 2021)

Poll week 2 (> 15 januari 2021)

Op 15 januari is de nieuwe poll gepubliceerd in ODH.

Lees verder...

Conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021

De conceptagenda voor de Ledenraad van 13 maart 2021 is bekend.

Lees verder...

Poll week 1 (> 8 januari 2021)

Poll week 1 (> 8 januari 2021)

Op 8 januari is de nieuwe poll gepubliceerd in ODH.

Lees verder...

Actuele ontwikkelingen in het pensioendossier NPO

Bij haar aantreden in juni 2020 heeft het nieuwe NPO bestuur een behoorlijk aantal probleemdossiers moeten oppakken. Een van de dossiers was het zogenaamde pensioendossier. Bij ons aantreden is slechts gemeld dat deze kwestie loopt en dat al vanaf 2016! Het is goed dat we erin zijn geslaagd om binnen redelijke termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. ook op dit dossier. De uitkomst is echter zeer teleurstellend.

Lees verder...

Deelname Nederlandse duiven aan Olympiade 2022 veilig gesteld

Op 18 december 2020 meldden wij in onze nieuwsbrief dat we een schrijven van de FCI hadden ontvangen waarin wordt aangekondigd dat als voorwaarde voor deelname aan de Olympiade van 2022 er doping testresultaten van de jaren 2019, 2020 en 2021 overlegd dienen te worden. Konden we dit niet dan was volgens de FCI-brief deelname aan de Olympiade niet mogelijk.

Lees verder...

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.