Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Olympiadecommissie huldigt deelnemers Olympiade Boedapest

Olympiadecommissie huldigt deelnemers Olympiade Boedapest

Zaterdag 7 maart 2015 was de dag dat de deelnemers aan de Olympiade van Boedapest in het zonnetje gezet werden door de Olympiadecommissie. In een bijzonder geschikte locatie in Houten werden de deelnemers ontvangen door de Olympiadecommissie en een afvaardiging van het NPO-bestuur. Deze bijeenkomst was op de zaterdag na afloop van de Voorjaarsbeurs in Houten gepland. Het was dus voor allemaal mogelijk een leuke combinatie te maken.

Olympiade


Een woordje door de voorzitter

Vrijwel alle deelnemers waren gekomen en dat doet goed. De voorzitter van de NPO, de heer Dirk Buwalda, opende de bijeenkomst en heette eenieder welkom. Hij ging bij zijn inleiding in op de prestaties. Teleurstellend was de deelname en de prestaties in de standaardklasse (duiven die gekeurd worden op schoonheid en een bepaald aantal prijzen en prijskilometers moeten hebben gevlogen). De Olympiadecommissie en het NPO-bestuur zijn van mening dat hier bijzondere aandacht aan moet worden geschonken. Er zullen zeer regelmatig publicaties zijn om de aandacht op dit onderdeel te vestigen. De sportklasseduiven presteerden goed in het internationale gezelschap. Een eerste prijs voor Jelle Jellema uit Nijverdal in de categorie E, Marathon, en een derde prijs voor D. en P. Soepboer uit Burgum waren de podiumplaatsen. Verder vele klasseringen bij de eerste tien! Ten opzichte van Polen komen we te kort, maar de reden daarvan is onder meer dat het totale vliegprogramma van de Polen is afgestemd op de Olympiade-eisen. In Polen heeft de liefhebber op de kortste afstand op de vitessevluchten altijd meer dan 100 kilometer, op een midfondvlucht altijd meer dan 300 kilometer en op een fondvlucht altijd meer dan 500 kilometer. Zij kunnen dus kiezen uit een groter aantal vluchten. Hier ligt een taak voor de afdelingen in Nederland om er voor te zorgen dat de liefhebbers zo veel mogelijk kansen hebben!

Verder wilde hij graag zijn grote waardering uitspreken voor het vele en vakkundige werk van de Olympiadecommissie, bestaande uit Theo Hutten, Wout de Vries en Aike Jan Veninga. Het is fijn om zulke goed vrijwilligers te hebben binnen onze organisatie en daarom werd deze hulde luister bijgezet met een enorme grote bos bloemen voor de echtgenotes die hun partners toch regelmatig moeten missen wanneer ze voor de NPO aan de slag zijn.

 

Huldiging

Daarna was het de beurt aan Wout de Vries die de deelnemers aan de standaardklasse bedankte. Een aantal liefhebbers hadden meerdere duiven in kunnen zenden. Ook hij deed een beroep op de liefhebbers in Nederland om in grote getale mee te doen aan de  standaardklasse. Wanneer je een keer de kans hebt gehad om deel te nemen kom je een volgende keer ook terug met duiven. Dit moge blijken uit het feit dat vele van degenen die nu gehuldigd werden al eens eerder hadden meegedaan. Het is een grote eer om mee te doen en het wordt commercieel ook steeds aantrekkelijker om een olympiadeduif in de standaardklasse te hebben zitten. Aan allemaal werd een grote herinneringsmedaille uitgereikt, een prachtige herinnering in de vorm van een plaquette met daarop de deelnemende duif of duiven en een mooie bos bloemen. De liefhebbers glommen van trots met de eer die hen ten deel viel.

Daarna mochten Aike Jan Veninga en Theo Hutten ‘om en om’ de liefhebbers aan de Sportklasse huldigen. Met de nodige aandacht voor de liefhebbers, soms een serieuze noot en soms een grap en een grol werden de liefhebbers van de beste Olympiadeduiven van ons land gehuldigd. Uit de reacties bleek de waardering en dat doet de Olympiadecommissie bijzonder goed.

Waardering werd ook uitgesproken richting de keurmeester van dienst op de Olympiade, Jan Heeres, voor Peter Janssen die er deze keer ook weer voor heeft gezorgd dat onze olympiadeduiven samen met de Duitse olympiadeduiven naar en van Boedapest zijn vervoerd. Ook Esther Bultman van Duivendirect.nl, die de duiven weer terug naar alle liefhebbers thuis heeft gebracht werd natuurlijk in het zonnetje gezet. De liefhebbers waren unaniem lovend over de snelheid en accuratesse en vooral ook de perfecte conditie waarin de duiven terug zijn gekomen.

Twee uurtjes na aanvang en nadat iedereen drankjes en hapjes genuttigd had mocht de voorzitter van de NPO iedereen bedanken en wenste hij iedereen wel thuis en een goed vliegseizoen toe. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.