Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Opleiding tot dopingcontroleur 2016

Opleiding tot dopingcontroleur 2016

Er start weer een opleiding voor dopingcontroleurs binnen de duivensport. Al enige tijd wordt er binnen de NPO gewerkt met gecertificeerde controleurs die garant staan voor kwalitatief goede en betrouwbare controles. De opleiding staat er borg voor dat de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden verwerven om hun taak als controleur te vervullen. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als het examen wordt afgesloten met een voldoende, verkrijgt men een certificaat en kan men worden benoemd tot 'controleur oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven'.

De opleiding staat in principe voor alle leden en ook niet-leden open die van onbesproken gedrag zijn en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Natuurlijk zijn de deelnemers aan de opleiding integer. Ook de reeds benoemde controleurs zijn van harte welkom hun kennis op te komen frissen.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. Kennis van de reglementen die samenhangen met het Oneigenlijk Gebruik van Middelen bij Postduiven
  2. Internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van doping
  3. Kennis van dopingproducten en de effecten
  4. Vaardigheden bij het nemen van monsters
  5. Administratie rond het nemen van mestmonsters

 

De opleiding wordt gegeven op zaterdag 9 januari 2016 van 09.30 uur tot 16.30 uur. Dit jaar vindt de cursus plaats bij een postduivenvereniging in Tilburg. Na aanmelding ontvangen deelnemers vooraf alle benodigde informatie, inclusief schriftelijk materiaal behorende bij de cursus. Op de cursusdag zelf ontvangt men eveneens schriftelijk materiaal om zich op het examen voor te bereiden.

Op zaterdag 30 januari 2016 zijn er in de ochtend/ middag individuele examens waarvoor de deelnemers tijdig een oproep ontvangen. Het examen zal worden afgenomen door de docenten en een gecommitteerde van het BestuurNPO. De examens worden eveneens in Tilburg afgenomen.

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.