Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Opleervluchten en opleerduiven

Opleervluchten en opleerduiven

De uitleg in het land over het onderwerp invliegduiven, trainingsduiven of opleerduiven heeft nog niet tot de duidelijkheid geleid waardoor een eenduidige uitleg en werkinstructie in het land leeft over hoe om te gaan met deze problematiek. Hierbij de verduidelijking.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen Paramyxo werkt bestuur NPO met de Compuclub nu aan de database die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middels smartphone, tablet of computer geraadpleegd worden. Het NPO bestuur neemt geen risico inzake het vervoer van niet ingeënte en gecontroleerde duiven. De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen.

Voor opleercentra is het een bijna onmogelijke opgave alle duiven die op dinsdag-, vrijdag- of zaterdagmiddag worden ingemand voor een opleervlucht electronisch te registreren.

Om tot de juiste en volledige controle en registratie van de duiven die via de opleercentra voor de opleervlucht worden aangeboden gelden de volgende instructies:

Iedere liefhebber levert bij de eerste aanmelding/aanlevering van een opleervlucht bij het opleercentrum zijn entingslijst en ondertekende hoklijst aan.

Voor de liefhebbers die lid zijn van de vereniging die het centrum heeft ingericht is dat reeds het geval.

Het opleercentrum zal deze formulieren verzamelen en deze in digitale vorm opslaan en verzamelen.

Van alle liefhebbers die via het opleercentrum duiven aanleveren worden alle duiven via Winver en daarna Autokon geregistreerd. Eerste helft van mei volgt een update van Winver waarmee deze bestanden automatisch naar de Compuclub worden verzonden en in de database worden opgeslagen.

Doelstelling is van alle aanwezige duiven in de opleervlucht te kunnen constateren dat deze voldoen aan de gestelde eisen.

Ieder individueel lid laat zijn duiven verplicht enten tegen Paramyxo.

Zodra een lid duiven gaat africhten heeft hij/zij altijd het entingsformulier bij zich. Dit geldt ook wanneer liefhebbers gezamenlijk gaan africhten. Georganiseerde africhtingen mogen alleen plaatsvinden onder de hierboven gestelde condities.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.