Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Oproep van de Sectie Jonge Duiven

Oproep van de Sectie Jonge Duiven

Vanwege de moeizaam verlopen jonge duiven vluchten van afgelopen weekend willen we graag een Kerngroep samenstellen uit alle afdelingen.

Deze kerngroep evalueert gezamenlijk de vluchten van afgelopen week en werkt de komende weken/maanden een plan van aanpak uit hoe we dit in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Daarnaast willen we met deze Kerngroep ook gezamenlijk de verdere plannen uitwerken met betrekking tot het jonge duivenspel dat we na het seizoen tijdens de nog te plannen sectie ledenraad aan alle leden willen voorleggen. 

 
Wie zoeken we?

 • Twee liefhebbers per afdeling die lid zijn van de sectie jonge duiven
 • Kernkwaliteiten: positief, opbouwend kritisch, objectief, kunnen luisteren

 
Wat verwachten we van je?

 • Binnen je afdeling te polsen wat er leeft onder de liefhebbers m.b.t. het jonge duivenspel.
 • Contact kunnen leggen / onderhouden met het Afdelingsbestuur als verlengstuk van de sectie jonge duiven.
 • Regelmatig overleg (zoveel mogelijk via app / mail / telefoon) met Kerngroep om zaken af te stemmen.
 • Eigen inbreng geven t.b.v. de toekomst van het jonge duiven spel.

 
Als je geïnteresseerd bent of vragen hebt dan kun je een mail sturen naar: jongeduiven@duivensportbond.nl

Vermeld in de mail de volgende gegevens:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Lidnummer
 • Leeftijd
 • Afdeling
 • Beweegreden om lid te worden van de Kerngroep
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.