Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Overleg bestuur NPO-Dierenambulance & hospitaal Den Haag

Overleg bestuur NPO-Dierenambulance & hospitaal Den Haag

Er is op 2 november een overleg geweest tussen Dierenambulance & hospitaal Den Haag en de NPO. Het ging om een kennismaking en onderlinge uitwisseling van informatie over met name verdwaalde duiven. De werkwijze van de ambulancedienst is helder en duidelijk. Alle dieren in nood worden opgevangen en indien nodig bijgestaan met medische ondersteuning van een dierenarts. De stichting Dierenhospitaal en Dierenambulancedienst 's Gravenhage en Omstreken, zoals de Dierenambulance Den Haag officieel heet, is de oudste professionele dierenambulance van Nederland.

De werkzaamheden betreffen een heel arsenaal aan dieren, welke om één of andere reden om tijdelijke opvang vragen. Zo worden er ook postduiven opgevangen waarbij men vanuit het hospitaal contact opneemt met de eigenaar. De reacties van de eigenaren zijn nogal verschillend en liefhebbers doen nogal eens pogingen om duidelijk te maken dat zij niet de eigenaar zijn van de opgegeven duif en willen graag afstand doen van de duif vanwege de kosten die in rekening worden gebracht.

De vraag om duiven op te ruimen komt zeer onsympathiek over, wel is men bereid om de duif af te leveren bij een centraal hok. Omdat in de directe omgeving van Den Haag geen centraal  hok is gesitueerd kan men terecht in Zevenhuizen een dorp onder Rotterdam. De Stichting Dierenhospitaal en Dierenambulancedienst Den Haag is geheel afhankelijk van donateurs en kent verder geen subsidies, gemaakte kosten worden te allen tijde in rekening gebracht. Om verdere aaneensluitende afspraken te maken met alle dierenambulancediensten in Nederland zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met de landelijke Federatie Dierenambulances Nederland (FDN).

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.