Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > The Passion - Pasen, The Passion en onze passie voor de duiven(sport)!

The Passion - Pasen, The Passion en onze passie voor de duiven(sport)!

The Passion is een vertelling van de laatste uren van het leven van Jezus in de vorm van een groot muzikaal evenement. Het doel is om het grote publiek op eigentijdse manier kennis te laten maken met het verhaal van Jezus Christus. Deze voorstelling die de laatste jaren wordt gegeven vind op Witte Donderdag dit jaar plaats in Leeuwarden. Dit weekend vieren wij op zondag en maandag Pasen 2017. Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

Eiervluchten

In de duivensport staat Pasen vaak in het teken van de eerste vluchten van het seizoen waarbij een eiervlucht wordt georganiseerd. Zo zal dat in veel verenigingen in het land dit weekend wederom het geval zijn. Tradities in onze sport zijn een groot goed en worden door velen gekoesterd. Mooi om die in ere te houden en te kijken hoe wij de charme van de tradities vooral de boventoon kunnen laten voeren.  Tradities is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend. Hier ligt de uitdaging voor onze sport. Als je kijkt naar de volgende generaties duivenmelkers moeten wij ons ernstige zorgen maken en om die reden heeft het NPO bestuur het plan Grootste Postduiven Sport 2021 gelanceerd. De ronde langs alle afdelingen zal deze week zijn afgerond en dan kan het bestuur de balans opmaken en de voorbereidingen treffen voor de Ledenraad van 15 mei a.s.

Samenwerking

Het sentiment is in zijn algemeenheid positief, waarbij eenieder wel doordrongen is van het feit dat er nu echt wat moet gebeuren willen wij over een aantal jaren onze wedstrijdsport met duiven kunnen blijven beoefenen zoals wij nu gewend zijn. Samenwerking tussen alle leden, verenigingen, afdelingen en bureau NPO onder aanvoering van bestuur NPO is nu meer dan ooit noodzakelijk om de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie een gezonde toekomst te kunnen bieden en te zorgen voor volgende generaties duivenliefhebbers om de traditie te kunnen overdragen.

Vertegenwoordiging van de leden

Dat is eigenlijk de essentie van de eerste stap die we willen gaan zetten. Die gaat ervoor zorgdragen dat de stem van de leden een veel betere en directe vertegenwoordiging gaat krijgen. Deze stem komt tot uitdrukking in de te formeren secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven en de platforms Jong NPO en Transport. Een vertegenwoordiging van de secties en platformen komen dan in de ledenraad, tezamen met de huidige vertegenwoordigers van de afdelingen. Deze veranderingen worden tijdens de komende Ledenraad via een statutenwijziging vastgelegd. Alle andere verhalen die in het land rondzingen zoals; het verdelen van de gelden van de leden/afdelingen; het opheffen van de autonomie van de afdelingen etc. worden gebruikt door mensen die de huidige situatie willen handhaven. Dat is ondertussen in en aan iedere afdeling uitgelegd en zal eenieder nu duidelijk zijn. De secties moeten de basis gaan worden om de sport te vernieuwen en nieuw leven in te blazen. Daar gaat het op termijn gebeuren! Plan GPS 2021 heeft ambities die nodig zijn om de sport weer goed op de kaart te zetten en ook nog eens op de kaart te houden. Onze traditie wordt namelijk niet door iedereen als positief ervaren. De maatschappelijke ontwikkelingen kunnen wij niet tegenhouden maar wel een aantal stappen zetten om de duivensport mee te laten gaan in de vaart der volkeren. De stappen voor 2017 zijn helder en nodig. De eerste stap nemen wij met elkaar op 15 mei.

Seizoen van start

Ondertussen is het officiële vliegseizoen van start gegaan. Iedere afdeling heeft dit weekend een wedvlucht op het programma staan en zal ondertussen gewend zijn aan de afspraken die wij deze winter met elkaar hebben gemaakt. Afspraken bijvoorbeeld over ‘invliegduiven’. Het naleven van deze democratisch genomen afspraken en handhaving daarvan zal nog de nodige aandacht vragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen ondertussen is doordrongen van de noodzaak van deze afspraken en de gevolgen bij niet naleving.

De internationale samenwerking, die wij hard nodig hebben, krijgt ook meer vorm en het onderlinge vertrouwen groeit. Met onze directe Nederlandse mentaliteit is het niet altijd eenvoudig om de cultuur van onze buurlanden te doorgronden. Ook hier draait het om respect voor elkaar hebben en houden om zaken tot stand te brengen. Er wordt veel tijd en energie in gestoken. De komende maanden kunnen wij daar als Nederlandse duivensport en ook internationale duivensport profijt van trekken.

Veel vrijwilligers

In saamhorigheid en met respect voor de duiven en elkaar kunnen wij het plezier van onze hobby de boventoon laten voeren. Alle vrijwilligers in de sport, of het nu de vereniging of afdelingen betreft, of op nationaal vlak, zijn weer volop in de running.  Nu hopen op een voorspoedig seizoen, dan gaat al het vrijwilligerswerk je ook beter af.

Een mooi vliegseizoen gewenst en een fijne Pasen!

Maurice van der Kruk,
voorzitter van de NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.