Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Presentaties GPS2021 in alle Afdelingen

Presentaties GPS2021 in alle Afdelingen

Kort verslag van de GPS2021 presentatie die door het NPO bestuur de afgelopen weken zijn gedaan in alle 11 afdelingen. Bij een drietal presentaties was eveneens aanwezig Prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU te Amsterdam. In alle afdelingen is dezelfde presentatie getoond met aanvulling van de specifieke situatie m.b.t. enquête gegevens met de daarbij behorende cijfers over de terugloop van het aantal leden en en de leeftijdsopbouw van betreffende afdeling.

Met uitzondering van afdeling 4, Limburg, waar op nadrukkelijk verzoek van het Afdelingsbestuur alleen een bijeenkomst is belegd met bestuur afdeling en bestuur districten. In de overige afdelingen zijn alle leden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie. De belangstelling was in een aantal afdelingen matig te noemen, daarentegen was de belangstelling in meer dan de helft van de afdelingen groot te noemen, opvallend detail dat bij de bijeenkomsten met grote belangstelling er veel interactie plaats vond en de sfeer heel uitnodigend was.

Bij een viertal afdelingen is er na de presentatie gestemd over GPS2021, met een positieve uitslag als resultaat. Sowieso waren de bijeenkomsten positief gestemd over de koers die de komende jaren zal worden uitgezet.

Samengevat kunnen we stellen dat;

  • Het NPO bestuur de bijeenkomsten als zeer positief heeft ervaren, de stemming was goed te noemen, uitleg plannen en de wijze van communiceren blijkt een belangrijk middel te zijn voor acceptatie van het GPS2021 traject.
  • In bijna alle bijeenkomsten is een grote meerderheid voor verandering om er voor te zorgen dat de duivensport een toekomst heeft.
  • Bij een aantal afdelingen is het bestuur bepalend en is er geen sprake van openheid. Er is een bepaalde gelaagdheid van macht en in die gevallen is het afdelingsbestuur tegen elke  verandering waarbij men vast wil houden aan de eigen autonomie.

 

Wat dit laatste betreft zal het NPO bestuur er alles aan doen om de uitgangspunten van GPS2021 en de verdere informatie hieromtrent bij alle leden te krijgen. 

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.