Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Schikking getroffen met PigeonVillage

Schikking getroffen met PigeonVillage

Begin deze week is er overleg geweest over PigeonVillage. Dit heeft ertoe geleid dat er op donderdag een akkoord is gesloten met een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking.

Op maandag 12 oktober is er allereerst overleg geweest met de kiesmannen NPO. Zij hebben gesproken met de heer Compier en zijn advocaat de heer Schippers. Daarna is er een bespreking geweest tussen bestuur NPO en de kiesmannen. Uitkomst van dit laatste overleg was dat bestuur NPO een laatste ultieme poging zou doen om tot een schikking te komen.

Op dinsdag 13 oktober heeft bestuur NPO de met de kiesmannen afgesproken acties gestart. Dit leidde ertoe dat er op donderdag een akkoord was met een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.