Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Laatste kans aan te melden voor Sectievergaderingen 5 oktober 2019

Laatste kans aan te melden voor Sectievergaderingen 5 oktober 2019

Zaterdag 5 oktober aanstaande organiseren we Sectievergaderingen Tijdens deze Sectievergaderingen worden voorstellen besproken die tijdens de NPO Ledenraad van 21 december aanstaande geagendeerd worden.

Laatste kans om aan te melden!
Bijwonen van de sectievergaderingen kan alleen indien u zich tijdig schriftelijk/per email aanmeldt bij de betreffende sectie. Aanmelden kan tot en met 21 september 2019.


Wij nodigen u van harte uit voor de Sectievergaderingen die op zaterdag 5 oktober georganseerd worden in Papendal. Tijdens deze vergaderingen bepalen we gezamenlijk met de aanwezige leden van de secties welke voorstellen ingediend worden voor de NPO Ledenraad van 21 december 2019.

Leden van de Secties kunnen tot en met 21 september aanstaande schriftelijk voorstellen indienen die besproken kunnen worden op 5 oktober.


Vooraf aanmelden

Om bij de Sectievergaderingen van 5 oktober aanwezig te zijn, dient u zich vooraf schriftelijk aan te melden. Aanmelden kan tot en met 21 september via onderstaande linkjes. Vooraf aanmelden is nodig om een goede organisatie te kunnen waarborgen. Zonder tijdige, schriftelijke aanmelding kunt u niet deelnemen!

Locatie

De vergadering wordt georganiseerd in Sportcentrum Papendal, Papendallaan 8, 6816 VD Arnhem.

Vergaderschema 5 oktober 2019

De verschillende Secties & Platforms vergaderen allemaal op 5 oktober. Het vergaderschema ziet er als volgt uit: 

  • 10.00 - 11.30 uur             Sectie Jonge Duiven
  • 12.00 – 13.30 uur            Sectie Vitesse-Midfond
  • 12.00 – 13.30 uur            Sectie Marathon
  • 14.00 – 15.30 uur            Sectie Dagfond

De Secties Vitesse-Midfond en Marathon vergaderen in twee verschillende zalen.

Om deel te nemen aan een vergadering, dient u lid te zijn van de betreffende sectie. Bent u nog geen lid van één of meerdere Secties of Platforms, dan kunt u zich alsnog aanmelden via de NPO Keuzewijzer. Aanmelden kan tot en met 21 september 2019.

Voorstel indienen

Tijdens de vergaderingen van 5 oktober aanstaande bespreken we de voorstellen die ingediend zijn/worden ter besluitvorming op de NPO Ledenraad van 21 december aanstaande 

Voorstellen en aanmeldingen kunnen onder vermelding van naam en lidnummer per mail gestuurd worden naar:


Uiterlijk 2 oktober sturen de Sectiebesturen de ingekomen voorstellen door naar de leden van de betreffende Sectie ter informatie en voorbereiding.

Klik hier voor:

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.