Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Seizoensstart 2018

Seizoensstart 2018

Het is alweer begin april en voor velen kan het niet snel genoeg mooi weer worden. Het is weer lekker om met de duiven aan de wedvluchten deel te nemen. Sommigen zijn nog volop bezig met de voorbereidingen en genieten ook van het voorjaar.

Voor steeds meer liefhebbers wordt het steeds lastiger om op een goede manier de vliegploeg aan de start te brengen. De roofvogel speelt ons steeds meer parten. Onze seizoen voorbereiding loopt parallel met het broedseizoen van de meeste roofvogels hier. De aantallen aanwezige roofvogels gepaard met de jacht uit het broedseizoen van de roofvogels gaat ten koste van veel (goede) duiven. Dat wij hierover niet alleen moeten klagen maar ook in gesprek gaan met alle stakeholders is evident. Om dat goed te doen is registreren en blijven registreren om de feitelijke situatie weer te geven noodzakelijk. En hoe triest dan ook, al is het dagelijks, het melden van de roofvogel aanvallen en de gevolgen ervan via onze NPO site is en blijft nodig. Uw hulp is nodig om over feiten te spreken en niet alleen over de bij tijd en wijle hoog opgelopen emoties.

Die wij zeker begrijpen als je levenswerk en passie in een korte periode door de roofvogels ten gronde wordt gericht. Naast roofvogels speelt ook de vogelgriep een rol bij de start van ieder seizoen en zo ook in 2018. Het lijkt er vooralsnog op dat de impact gelukkig beperkt is tot de omgeving Oldekerk en Kamperveen en wij hopen van harte dat dit ook zo zal blijven. Voor de direct betrokkenen is en blijft het natuurlijk lastig als je je duiven niet los kunt laten en de duiven de benodigde trainingsarbeid te geven. Wij hopen dat de aanpassingen van de vluchtprogramma’s voldoende mogelijkheden bieden om toch volwaardig aan het seizoen 2018 deel te nemen.

Omdat beide fenomenen een steeds grotere rol gaan spelen, is afwachten niet meer aan de orde. Alvast werken aan alternatieve programma’s blijft, naast het voeren van de gesprekken over het beperkingen van de impact van de vogelgriep en roofvogels, noodzakelijk om goed voorbereid een goed vliegseizoen te kunnen hebben.

Met het aannemen van het Nationaal vliegschema in het najaar van 2017 is de basis gelegd voor een uniform vliegprogramma voor heel Nederland in 2018. Dit was mede noodzakelijk voor eerlijke landelijke competities. Helaas moeten wij constateren dat er van uniformiteit nog geen sprake is. Een stap in de goede richting is gemaakt en wie weet slagen wij er dit (vergader) seizoen er wel in een uniform vliegschema voor 2019 te realiseren. De secties en de platformen beginnen ook in de actie stand te komen. Zij gaan ook een belangrijke bijdrage leveren voor attractievere concoursen.

Omdat nog niet alle leden dezelfde kansen krijgen op een kampioenschap, ligt ook daar nog een uitdaging. Compuclub zal voor dit seizoen de Nationale en Sectorale vluchten, de Nationale Kampioenschappen, de NPO Olympiade, in samenwerking met Neerlands Postduiven Orgaan, kandidatuur berekenen. Compuclub verzorgt ook voor de Whzb / Tbotb de standen. Omdat de Compuclub voor het grootste gedeelte van Nederland rekent kan dit een eenvoudige exercitie zijn. Met de hulp van de overige rekenaars en commissies van de afdelingen die niet rekenen met Compuclub, gaan wij ervan uit dat alle leden volwaardig kunnen meedingen naar de kampioenschappen en ook wekelijks in de tussenstanden opgenomen worden. De samenwerking uit 2017 om zover te komen is veelbelovend. Het geven van de aandacht en noodzakelijke acties en afspraken om eenieder in aanmerking te laten komen, zijn gemaakt.

Waar dit nog niet het geval is zullen wij dit communiceren zodat daarover geen misverstanden kunnen bestaan en waar mogelijk nog bijgestuurd moet worden dat dit ook tijdig kan plaatsvinden. Het seizoen gaat beginnen en we kunnen de komende weken nog veel gladstrijken mocht dit nodig zijn voor de komende 6 maanden vluchtseizoen.

Wij hopen op een grote deelname op de Nationale en Sectorale vluchten en natuurlijk op wedvluchten onder prachtige omstandigheden.

Een mooi vliegseizoen gewenst en heb vooral respect voor elkaar en alle vrijwilligers die er alles aan doen om de komende 6 maanden een prachtig vliegseizoen 2018 te realiseren!

NPO bestuur

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.