Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Software Elektronische Constateersystemen wijzigt in 2016

Software Elektronische Constateersystemen wijzigt in 2016

In 2011 is afgesproken dat er vijf jaar lang niks aan de software van de Elektronische Constateersystemen zou wijzigen. Er zijn in deze vijf jaar wel weer zaken aan het licht gekomen die opgelost moeten worden. Daarom wordt voor het begin van het seizoen 2016 voor alle ECS-systemen een nieuwe softwareversie verspreid.

softwareIn de afgelopen maanden zijn de eisen voor de nieuwe software vastgesteld en besproken met de leveranciers van systemen. Op dit moment wordt door de leveranciers de laatste hand gelegd aan de wijziging van de software.  Het is de bedoeling de wijzigingen in de maand oktober te testen en dat de tests voor de Nationale Dagen (21 en 22 november 2015) zijn afgerond. De leveranciers hebben dan voldoende tijd om de updates door te voeren. De systemen worden tegelijkertijd ook weer gekeurd en voorzien worden van goedkeuringsstickers.


Chipringen

In 2016 mag een aantal chipringen niet meer gebruikt worden. Het gaat hierbij om de SID 500, de SID 600 en de VR1Nu zullen deze benamingen u niets zeggen we zullen proberen een korte uitleg te geven.

SID 500

Dit Is de eerste ring die geleverd is heeft de kleur grijs. De opdruk op de ring is 'NPO SID 500'.            

SID 600

Dit is een zwarte ring met opdruk 'NPO 600'. Een beperkt aantal is zwart met opdruk Tipes 600,

VR1

Dit is een zwarte ring met de opdrukken 'NPO' en 'VR1'.

Lees hier meer over het vervallen van deze chipringen

Controleer alle ringen die je in gebruik hebt voor het begin van het seizoen 2016. Het kan anders voorkomen dat je het volgende seizoen duiven niet in kunt manden. 

Met de leveranciers is overeengekomen dat, op verzoek van de liefhebber, het systeem alleen softwarematig opengesteld kan worden voor het gebruik van de ringen van de betreffende leveranciers. 

Hieraan zijn door de NPO wel voorwaarden verbonden:

  1. De beperking voor het gebruik van alleen chipringen van de eigen leverancier mag alleen op verzoek van de liefhebber.
  2. Er moet een korting gegeven worden op de aanschaf van een nieuw systeem of de update.
  3. De liefhebber moet de mogelijkheid hebben om deze blokkade voor het gebruik van bepaalde chipringen terug te kunnen laten draaien. (Dit zal niet kosteloos zijn).


Wij weten op dit moment niet welke leveranciers dit ook gaan doen.   Liefhebbers die hier gebruik van willen maken moeten er wel rekening mee houden dat het mogelijk is dat de ringen die zij nu in gebruik hebben niet meer gebruikt kunnen worden.   

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.