Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Strengere handhaving regels slachtduiven

Strengere handhaving regels slachtduiven

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat aanbieders van slachtduiven die niet volgens de regels handelen beboeten. Begin maart 2015 is er overleg geweest tussen de NPO en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit overleg vond plaats op verzoek van de NVWA, omdat er in een hoog percentage geslachte postduiven residuen (restanten) zijn gevonden van diergeneesmiddelen die verboden zijn voor consumptiedieren.

In 2013 is via de NPO een publicatie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PVE) verspreid waarin uitgelegd wordt wat de wettelijke regels zijn met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen voor consumptiedieren en dat bij iedere partij duiven die voor de slacht wordt aangeboden de zogenaamd Voedsel  Keten Informatie (VKI) moet worden bijgevoegd. Het blijkt dat dit momenteel nog lang niet altijd op de juiste wijze gebeurt. 

Op het VKI moet de volgende informatie worden verstrekt:

  • De ringnummers van de duiven (wanneer de duiven ongeringd zijn moeten deze duiven per batch geslacht worden).
  • Alle diergeneesmiddelen en vaccins die de duiven gedurende hun hele leven toegediend hebben gekregen en wanneer.
  • De naam van de dierenarts die de diergeneesmiddelen verstrekt heeft.
  • De naam en handtekening van degene die verantwoordelijk is voor bovenstaande informatie. 

Dit is wettelijk zo geregeld en omdat afgevoerde duiven in de voedselketen terecht kunnen komen.

Download een exemplaar van de VKI. Wees voorzichtig met het afgeven van een VKI voor ongeringde duiven aan een tussenhandelaar, omdat de schone duiven dan gemakkelijk omgewisseld kunnen worden voor duiven waarvan de geschiedenis niet bekend is.

Logo NVWADe NVWA heeft aangekondigd dat vanaf 1 april 2015 bovenstaande te handhaven op grond van artikel 2.8 van het ‘Besluit houders van dieren, verbod afleveren van met diergeneesmiddelen behandelde dieren’. De boete voor de overtreding kan oplopen tot 2500 euro per overtreding voor de aanbieder van de duiven.

Welke diergeneesmiddelen zijn verboden?

In de duivensport veelgebruikte geelkuren op basis van ronidazole en metridazole en coli- en/of paratyfuskuren op basis van nitrofuranen zijn verboden voor consumptiedieren. De resten van deze producten kunnen in het vlees van geslachte duiven aangetoond worden nog lang nadat deze zijn toegediend. De NVWA neemt monsters aan de slachtlijn om hierop te controleren. Als restanten van deze verboden diergeneesmiddelen worden aangetroffen, dan traceert de NVWA terug naar de aanbieder. Degene die zijn handtekening op het VKI heeft gezet is verantwoordelijk voor de informatie en wordt dus als de overtreder beschouwd door de NVWA. Duiven die deze middelen gehad hebben mogen dus nooit meer in de voedselketen terecht komen, ook niet na een wachttermijn.

Voor ons duivenliefhebbers betekent dit dat we alleen nog duiven voor de slacht mogen afvoeren waarvan de volledige geschiedenis, dus vanaf de geboorte, met betrekking tot het toedienen van diergeneesmiddelen bekend is. Als er nooit medicijnen aan de duiven gegeven zijn en de duiven alleen geënt zijn tegen paramyxo is er niets aan de hand. De datum van de enting staat op de entverklaring en de entingen zijn toegestaan voor consumptiedieren. Anders wordt het wanneer het om aanvliegers of anders verkregen duiven gaat. Hiervan is de volledige geschiedenis m.b.t. medicijntoediening niet bekend. Ook voor de centraal hokbeheerders wordt dit een groot probleem, omdat de opgevangen duiven niet meer voor consumptie kunnen worden afgevoerd, tenzij de eigenaar een volledig ingevuld en ondertekend VKI opstuurt. De centraal hokbeheerders zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld, omdat zij als aanbieders van slachtduiven grote risico’s lopen. 

Het PVE is opgeheven per opgeheven per 1 januari 2015 maar de inhoud van het artikel is nog steeds van toepassing

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.