Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Tussenarrest in zaak PV

Tussenarrest in zaak PV

In de hoger beroepsprocedure met PV heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 23 juni 2015 een tussenarrest gewezen.

De vordering van PV in deze procedure bestaat uit drie onderdelen;

  1. Een post van ruim € 3.000,00 voor rekengeld (1 cent per ingekorfde duif) voor het jaar 2011;
  2. een post van € 100,00 voor kosten van het ophalen van CD’s met vluchtbestanden van afdeling 5 bij de NPO in Veenendaal;
  3. een post van ruim € 25.000,00 voor kosten van het berekenen en verwerken van de Nationale Kampioenschappen in 2011.

Het Gerechtshof heeft de zaak op de eerste twee punten definitief afgedaan.

Volgens PV heeft afdeling 5 gemanipuleerde bestanden ingestuurd, is de NPO de overeenkomst dus niet nagekomen, en heeft de NPO daarom geen recht op de korting als genoemd in art. 7 van het contract en moet ruim € 3.000,00 rekengeld betalen.

De gevorderde vergoeding van € 100,00 voor het ophalen van CD’s heeft het Gerechtshof afgewezen. De NPO heeft betwist opdracht te hebben verstrekt voor het ophalen van CD’s.

Het Gerechtshof heeft de beslissing over de vordering van ruim € 25.000,00 voor het berekenen en verwerken van de van de Nationale Kampioenschappen in 2011 tegen een vergoeding van € 70,- excl. BTW per uur aangehouden. De NPO heeft de grondslag en omvang van deze vordering betwist. PV moet nu bewijzen dat de NPO, bij monde van haar toenmalig directeur G. de Jongh, hiervoor een ‘losse’ opdracht heeft verstrekt, althans dat PV een dergelijke opdracht destijds uit (o.a.) de gedragingen van NPO heeft mogen afleiden.

Er zullen getuigen worden gehoord. Als de NPO weet wie dat zijn, wordt dat medegedeeld en uiteraard houden wij u van het verdere verloop van deze zaak op de hoogte.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.