Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Uitleg situatie noodringen

Uitleg situatie noodringen

Normaal gesproken krijgen wij de vaste voetringen geleverd op 1 december. Helaas bleek dat in 2017 anders te gaan. De ringen werden niet geleverd en bij navraag bleek dat het leveren van de ringen niet zou lukken. Middels dit artikel leggen we uit wat er is gebeurd.

De leverancier kwam plotseling de mededeling dat er niet (tijdig) geleverd kon worden. Vanaf dat moment zijn wij in overleg geweest met de leverancier van de ringen en onze Belgische vrienden van de KBDB.  Telkens werden wij geconfronteerd met beloftes die niet nagekomen werden.

Dit heeft ertoe geleid dat op vrijdag 22 december Maurice van de Kruk en Frank Marinus met Geert Philips van de KBDB naar de firma Savic zijn gegaan. De situatie was inmiddels dusdanig nijpend dat dat voor 31 december geen ringen (voor Nederland) of nauwelijks ringen (voor België) geleverd konden worden.

Tijdens dit bezoek is met Savic de afspraak gemaakt dat zij 24 uur per dag zouden gaan produceren, met uitzondering van eerste Kerstdag.  Dit zou betekenen dat de Belgische ringen – op 50.000 stuks na - 28 december gereed zouden zijn.

Direct aansluitend zou een begin gemaakt worden met de productie van 200.000 noodringen zonder clip. De productie hiervan zou op zaterdag 30 december klaar zijn. Op 30 december zouden ook de laatste 50.000 ringen voor de KBDB gemaakt worden en er zou een begin gemaakt worden met het ombouwen van de machine voor de productie van combiringen. De productie van de combiringen zou op 4 januari starten, met een dagproductie van 100.000 combiringen per dag.

De eerste dagen stokte de productie al waarna wij op zaterdag 13 januari een telefoontje kregen dat de mal, voor de productie van combiringen kapot was, en dat er geen enkele goede combiring meer geproduceerd kon worden. Snel schakelen tussen Frank Marinus, Maurice van der Kruk en Savic heeft ertoe geleid dat wij twee uur na het slechte bericht, reeds de opdracht aan Savic hebben gegeven om geen combiringen meer te produceren, maar de oude vertrouwde ring te gaan produceren. Dit hebt u allemaal gemerkt omdat er ringen met en zonder vleugeltjes geleverd zijn.

Vanaf 16 januari is de levering vanuit de leverancier van vaste voetringen weer opgang gekomen. Wij zijn steeds doorgegaan met het uitleveren van noodringen.

Op 29 januari zijn de laatste ringen van de in september bestelde ringen op het NPO bureau de deur uitgegaan. De noodringen van de levering van 29 december zijn inmiddels op naam gezet van verenigingen. De ringenadministrateurs van deze verenigingen kunnen de ringen zelf op naam zetten van de liefhebbers waaraan de ringen zijn uitgegeven.

De noodringen die na 29 december zijn verstrekt zijn op naam gezet van de leden waaraan deze ringen zijn verstuurd. Mochten deze ook nog aan andere leden zijn verstrekt dan kunt u dit opgeven middels een mail aan Bureau NPO zal dan zorg dragen voor het alsnog op naam zetten van de juiste liefhebbers.

Wij zijn blij dat deze problemen inmiddels tot het verleden behoren en danken u voor het begrip dat een groot aantal liefhebbers heeft opgebracht voor de ontstane situatie.

Klik hier voor een toelichting van Savic.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.