Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Uitspraak herzieningsverzoek afdeling 5 Zuid-Holland

Uitspraak herzieningsverzoek afdeling 5 Zuid-Holland

Op 22 september jl. heeft een zitting van het Beroepscollege plaatsgevonden over het herzieningsverzoek van afdeling 5 Zuid-Holland. Dit verzoek ging over de uitspraak van het Beroepscollege op 8 april jl. in de kwestie tussen afdeling De Kuststrook en afdeling 5 Zuid-Holland. Hieronder treft u de uitspraak aan die op 19 oktober jl. naar de partijen is verzonden.

In de uitspraak motiveert het Beroepscollege dat hen “is gebleken dat de ingediende stukken en het behandelde ter zitting betrekking hebben op onvrede met de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht en in het bijzonder de gevolgen daarvan. (…..) Dat alles maakt echter niet dat er sprake is van een grond voor herziening zoals beschreven in artikel A26 Reglement Rechtspleging NPO. Het Beroepscollege stelt vast dat er door partijen geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangebracht op grond waarvan het Beroepscollege, als deze feiten of omstandigheden ten tijde van de behandeling bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zou zijn gekomen.”

Het Beroepscollege wijst het verzoek af.

De volledige uitspraak die op 19 oktober jl. aan partijen is verzonden kunt u hier lezen.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.