Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Update GPS2021

Update GPS2021

De afgelopen weken zijn in het teken van GPS2021 de nodige stappen gemaakt, waarbij liefhebbers in Nederland nu duidelijker de gevolgen zien van de realisatie van GPS2021.

De veranderingen, pilots en plannen roepen vragen op. Vragen waarop soms al een duidelijk antwoord te geven is, en soms zullen we samen op zoek gaan naar het antwoord. We begrijpen echter dat communicatie hierbij het sleutelwoord is. En daarom gaan we komende periode veel actiever delen waar we mee bezig zijn, wat het doel is van de ontwikkelingen, welke voortgang geboekt wordt etc.

Krijgt u daarmee antwoord op alle vragen? Waarschijnlijk niet, omdat er nu eenmaal altijd meer vragen zijn. We gaan echter wel ons best doen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. 

Op www.gps2021.nl vindt u alle actuele informatie en achtergronden met betrekking tot GPS2021.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.