Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Vacature Aanklager NPO

Vacature Aanklager NPO

Op dit moment heeft de NPO één Aanklager, de heer Krijgsman. Bestuur NPO en de Aanklager zijn van mening dat het noodzakelijk is dat er een of meer extra Aanklagers worden benoemd. Dit om de taken te kunnen verdelen.

Wat doet de Aanklager

De functionele taken van de Aanklager zijn vastgelegd in het Reglement Rechtspleging artikel A6:

 1. De functie van Aanklager kan door meerdere personen worden uitgeoefend.
 2. De Aanklager ziet toe op de naleving van de Statuten en Reglementen NPO
 3. De Aanklager is bevoegd om zaken in behandeling te nemen die betrekking hebben op een verdenking van een tuchtrechtelijk vergrijp. Bij de uitoefening van de functie is geen sprake van een beperking in werkgebieden.
 4. De Aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel tuchtrechtelijk vergrijp binnen een termijn van zes weken:
 • een zaak te seponeren;
 • een Lid NPO een schikkingsvoorstel te doen;
 • een Lid NPO wiens zaak zich naar het oordeel van de Aanklager niet leent voor een schikkingsvoorstel voor te dragen voor een tuchtmaatregel bij het betreffende college;
 • tegen een besluit als bedoeld onder c is geen beroep mogelijk.
 1. Handelt de Aanklager in strijd met het bepaalde in artikel A2 lid 3 dan staat rechtstreeks beroep open bij het Beroepscollege.

Profiel

De nadruk ligt vooral op de onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie. U hoeft als individu niet goed in een bepaalde groep te passen.

U beschikt over de volgende eigenschappen:

 • onafhankelijke persoonlijkheid;
 • hoge mate van integriteit;
 • aantoonbare Juridische ervaring (bij voorkeur op het gebied van Strafrecht);
 • kennis van de postduivenhobby;
 • besluitvaardig;
 • oplossingsgericht;
 • gevoel voor verhoudingen;
 • pragmatische grondhouding;
 • stressbestendig;
 • bij voorkeur geen lid van de NPO.

Een eventuele vergoeding kan in overleg worden overeengekomen.

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.