Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Vacature NPO Bestuur - Secretaris

Vacature NPO Bestuur - Secretaris

Bent u degene die mee wil bouwen aan een professionele organisatie?

Over NPO

In totaal heeft Nederland 18.000 leden die zich actief bezig houden met de duivensport. NPO, de Nederlandse Postduiven Organisatie heeft haar kantoor gevestigd in Veenendaal.

De organisatie is opgedeeld in 11 afdelingen. De organisatie werkt hard aan vernieuwing waarbij de liefhebbers/leden centraal moeten komen te staan en deze nieuwe organisatie structuur zal zo spoedig mogelijk geïmplementeerd worden. 

Profielschets Bestuurder NPO

Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, –vaststelling en –uitvoering. Bevoegdheden van het bestuur corresponderen met de bestuurlijke verantwoordelijkheden, zoals die zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement.

Voor de functie van Secretaris zijn we op zoek naar een kandidaat die wordt aangetrokken door de belangrijke veranderingen die momenteel bij de NPO plaatsvinden, die mee wil bouwen aan een professionele organisatie in een nieuwe omgeving en dynamiek en daarbij niet opziet tegen onzekerheden. 

Opgaven binnen het Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van een organisatie welke als 'complex' getypeerd kan worden. Speciale aandacht gaat uit naar de verdere professionalisering van de organisatie. Het aangaan van netwerken en vitale verbindingen en daarmee het op strategisch niveau positioneren van de NPO organisatie.

Plaats in de organisatie

De secretaris is aangesteld door de Algemene Vergadering (AV) en maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) samen met de voorzitter en de penningmeester en het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit het DB en enkele leden van bestuur. De bestuurder heeft onderlinge afstemming, eigen functioneren wordt in overleg met het voltallige bestuur besproken.

Karakteristiek van de functie

  • Het voorbereiden en mede ontwikkelen van strategisch beleid bestuur NPO en afstemming ledenraad.
  • De totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag
  • Bewaking van de consistentie in de beleids- en besluitvormingsprocessen
  • Het schrijven van notities, adviezen en beleidsvoorstellen
  • Organiseren en faciliteren van de vergaderingen

Functie-eisen

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
  • Dienstverlenende en diplomatieke instelling
  • Vaardig in computerprogramma’s en social media 

 

Wij bieden

Onkosten- vrijwilligers vergoeding.

Informatie 

Verdere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Fred an Haack, telefoonnummer 0318-559700 en/of Harrie Meijners (bestuurslid) 06-22746840.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.