Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Vacatures Financiële Begeleidings- en Controlecommissie

Vacatures Financiële Begeleidings- en Controlecommissie

Voor de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie (FBCC) bestaat op dit moment nog uit vier personen, maar zou uit vijf personen moeten bestaan. Gestreefd wordt naar een bezetting van zeven personen. We zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten.

Zoals de naam van de commissie al aangeeft, begeleidt en controleert zij het geldelijk beheer en de financiële administratie van de NPO en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of instellingen. Dit houdt ook in dat de commissie Bestuur NPO adviseert. 

De leden van de FBCC worden benoemd door de Algemene Vergadering NPO voor de duur van drie jaar (maximaal drie termijnen). 

Profiel

Een lid van de FBCC beschikt over goede adviesvaardigheden en stelt zich onafhankelijk op. Bij voorkeur hebben de commissieleden een financiële opleiding of werkervaring in deze richting.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of . 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.