Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Van de bestuurstafel: melden van duiven

Van de bestuurstafel: melden van duiven

Het NPO Bestuur krijgt regelmatig vragen of en zo ja wanneer het melden van duiven verplicht is. Er leven vragen over dit onderwerp en daarom deze notitie waarin het NPO Bestuur puntsgewijs antwoord geeft op de vragen.

1. Wanneer is melden verplicht?
Volgens een besluit van de NPO Ledenraad van 12 maart 2022 is melden van de aankomst van duiven van een wedvlucht alleen verplicht op de NPO Marathon vluchten. Dat zijn de vluchten van het Nationaal vliegprogramma met een A code. Om invulling te geven aan dit besluit dient een liefhebber de eerst aangekomen duif binnen 1 uur na aankomst te melden op de meldsite van de rekenaar van de NPO vluchten te weten Compuclub. Dat melden kan automatisch gebeuren als u een ECS systeem hebt die dat ondersteund of handmatig via de meldfunctie van Compuclub. Voor alle duidelijkheid: de meldplicht geldt alleen voor de eerst aangekomen duif, niet voor alle duiven.

2. Zijn er nog meer vluchten waarop melden verplicht is?
Ja die zijn er. De ZLU vluchten worden niet door de NPO georganiseerd maar door de KBDB en ZLU. De KBDB en ZLU hebben hun eigen regels voor het melden van duiven. Er zijn ook fondclubs die bij deelname aan hun concoursen een meldplicht kennen. Dus als u deelneemt aan een ZLU vlucht of een concours georganiseerd door een fondclub dan dient u zich goed te informeren of er een meldplicht is en als die er is hoe u dan dient te handelen. In het NIC waar u inkorft kan men u precies vertellen wat te doen voor welke vlucht.

3. Mag u op vluchten waar geen meldplicht bestaat duiven melden?
Uiteraard mag dat. Er zijn liefhebbers die al dan niet automatisch op vluchten alle duiven melden. Andere liefhebbers melden nooit duiven en weer andere liefhebbers alleen hun eerste duif. U moet doen waar u zich als liefhebber goed bij voelt en wat past bij uw beleving van de postduivensport.

4. Voegt het melden van duiven wat toe aan de sportbeleving?
Voor sommige liefhebbers is dat zeker het geval. Voor anderen niet. Die wachten hun duiven op en horen na aankomst wel hoe het verloop was van de vlucht. Er zijn samenspelen en afdelingen waar het melden van duiven wordt gestimuleerd. In een aantal afdelingen, zoals bijvoorbeeld in afdeling 10, heeft het melden inmiddels duidelijk toegevoegde waarde. Prima! Moderne ECS systemen kunnen aankomsten automatisch doormelden. Een goede ontwikkeling.

5. Waar kunt u duiven melden?
Op de vluchten waar melden verplicht is, is ook de meldsite aangegeven. Zoals aangegeven onder punt 1 is dat voor de NPO Marathonvluchten de meldsite van Compuclub. Er bestaan meerdere meldsites welke door verenigingen, fondclubs, ZLU en afdelingen worden gebruikt. Ook hebben liefhebbers zich verenigd in Whats App groepen waar duiven in worden gemeld. Deze Whats App groepen zijn er per vereniging, CC, Regio of vrienden club etc. Allemaal prima! Zoals gezegd u moet als liefhebber doen waar u zich goed bij voelt en wat past bij uw sportbeleving.

6. Wisselen de meldsites onderling informatie uit?
Er zijn protocollen afgesproken om eenvoudig meldingen te kunnen uitwisselen. Of de meldsites daar gebruik van maken is afhankelijk of ze daar afspraken over hebben gemaakt.

Hopelijk geeft deze notitie duidelijke antwoorden en instructies over het melden van duiven. Mochten er nog steeds vragen zijn dan kunt zich per e-mail wenden tot info@duivensportbond.nl

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.