Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Een aantal weken geleden schreven we al dat het regelmatig voorkomt dat duiven worden opgevangen door niet-liefhebbers. Op dit moment is dat aantal groter dan anders. Helaas kregen we hierdoor de afgelopen week te vaak berichten dat er NPO-leden zijn die niet netjes reageren richting de melder. Het kan niet zo zijn dat we anderen met onze duiven laten zitten!

Duif in doos

Er geldt eigenlijk maar één regel: Als een niet-liefhebber een duif verzorgt,  dan zorgen we ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt opgehaald. 

Afgelopen weken hebben we regelmatig liefhebbers die in de buurt van een opgevangen duif wonen benaderd of ze de duif willen ophalen. Gelukkig hebben we zo alsnog probleemgevallen kunnen oplossen. 

Zoek zelf ook naar dit soort oplossingen! Word je gebeld door iemand die zelf geen duiven heeft en ben je niet in de gelegenheid zelf je duif snel op te halen, maak dan de afspraak dat je wat regelt. Natuurlijk willen we als NPO daar ook bij helpen. Vraag bij de  of er een liefhebber in de buurt te vinden is die kan inspringen. Maak  als duivenliefhebbers onderling de afspraak wat er verder met de duif moet gebeuren.

Uiteraard geldt ook dat, wanneer je andersom de vraag krijgt van een collega-liefhebber om een duif op te halen, je daar positief op reageert.

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden om ervoor te zorgen dat ook niet-liefhebbers, die met heel veel goede bedoelingen voor een duif willen zorgen, onze sport kunnen waarderen!

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.