Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Verslag bijeenkomst FCI-commissie Directeur

Verslag bijeenkomst FCI-commissie Directeur

Op 16 oktober jl. heeft de Commissie Directeur van de FCI vergaderd. NPO-bestuurslid Leo Mackaay was hierbij vertegenwoordigd. Hij verzorgde dit verslag.

logo fciVoorzitter Dr. Jose Tereso opent de vergadering en heet iedereen welkom . Hij verontschuldigt zich nog dat hij bij de vergadering van maart verhinderd was.

Appèl stemgerechtigde leden:  Verhinderd waren de heer Rodrigues Jacintho van Portugal, de heer Katsuhiro Uchiyama van Japan, de heer Pedro Montalvo van Mexico, de heerMarius Tunduc van Roemenië ende heer  Vladimir Samodelov van Rusland.

De financiën worden toegelicht door Jean-Pierre Nell van Zwitserland en deze worden akkoord bevonden.

Wereldkampioenschappen 2015 zijn op 12 september 2015 georganiseerd door Roemenië en dit was een moeilijke vlucht. De duiven werden in Hongarije gelost en de Roemeense organisatie had er geen weet van dat er op die dag een Navo oefening was. Er werd aan Leo Mackaay gevraagd waarom er geen inzending van de Nederlandse Federatie was. Het is waarschijnlijk aan de aandacht ontschoten.

Wereldkampioenschappen 2016 worden georganiseerd door België op maandag 15 augustus 2016. Ook op die dag wordt de Belgium Master georganiseerd. Men gaat een nieuw hok bouwen voor het WK en de duiven kunnen tot uiterlijk 28 februari 2016 ingezonden worden.

De Olympiade 2017 in België wordt gehouden in Brussel. Er is voldoende parkeergelegenheid. De KBDB is druk bezig met de voorbereidingen van het evenement.

De Olympiade 2019 in Polen wordt gehouden in Kielce van 25 t/m 27 januari. Er is een nieuwe locatie die recentelijk is gebouwd en ruim van opzet is.

Verslagen van de diverse commissies

Standaard

De opleiding keurmeesters wordt voortaan alleen nog maar in maart gehouden. De reden is dat dan de duiven in een betere staat zijn en volledig voorzien zijn van een nieuw verenpak. De heer Peter Janssen, die inmiddels 15 jaar in de FCI zitting heeft, is teruggetreden en de vergadering heeft Aike Jan Veninga van Nederland gekozen tot zijn opvolger. Verder zijn nog twee commissieleden benoemd een kandidaat uit Slowakije (naam volgt) en Konrad Meierhofen uit Duitsland. Op de Olympiade in België zal de controlecommissie er extra op letten of alle documenten met prestaties juist zijn. Van de Poolse federatie hebben wij een USB stick gekregen die door de keurmeesters gebruikt gaan worden bij het keuren. Zo kunnen alle resultaten direct in de computer komen en een juiste analyse gemaakt worden. De Poolse teksten worden vertaald in het Frans, Engels en Duits en er worden tien tablets gekocht.  Verder kunnen alle landen deze vastgestelde criteria in hun eigen land gebruiken. Gekozen is met een meerderheid dat er 2 eindstanden komen, te weten  voor de 10 oude duiven en daarnaast voor de 4 jonge duiven.

Statuten

De heer Horst Menzel is op het Congres te Boedapest aangesteld om de bestaande statuten te vernieuwen. Hij heeft een en ander toegelicht op de zitting in Halle. De landen kunnen tot eind januari 2016 wijzigingen indienen en op de FCI vergadering van maart 2016 zullen deze behandeld worden. Op het congres in Brussel 2017 worden deze uiteindelijk goedgekeurd.

Veterinair

De enquête over verliezen en duivenziekte waar veel Nederlandse liefhebbers aan hebben deelgenomen is een eerste analyse van en die is besproken met een laboratorium in Hannover en hier zal nog nadere informatie van komen, afwachten. Verder heeft een Belgische student werkzaam op de Universiteit te Newcastle Engeland aangeboden de navigatie te onderzoeken van een duif. Afgesproken  wordt dat de Engelse Federatie dit met de Universiteit zal bespreken. Wordt vervolgd. Het congres met dierenartsen van de Oekraïense Federatie wordt niet door de FCI  georganiseerd, omdat er al een dergelijk evenement is in Duitsland. Vanuit alle delen uit Europa wordt gemeld dat er veel verliezen van jonge duiven zijn geweest.

Sport

Het voorstel voor de afstanden om voor de olympiadeduiven een minusgrens van 5% te hanteren, wordt aangenomen, en gaat in in 2019 op de Olympiade in Polen. Hierdoor zullen leden die de kortste afstand van een wedvlucht hebben niet/minder gedupeerd worden.

De subcommissie FCI voetringen is druk in onderhandeling met de leveranciers. De opzet is dat alle landen dezelfde prijs krijgen en dat zal zeker tot de mogelijkheden horen. In 2017 zullen de landen hun ringenopgave via de FCI in dienen te sturen. Er wordt nog onderzocht of de ringen in een bepaald land worden geleverd, het moet echter wel een land zijn waar de belastingen laag zijn. In maart is het de bedoeling dat de commissie een totaalbeeld kan schetsen. De onderhandelingen met de ringenleveranciers moeten dan afgerond zijn. De cyclus van de kleuren zal om de vijf jaar zijn

Solidariteit

De commissie gaat landen informerenn dat zij mechanische klokken gratis krijgen. Zij moeten dan wel transport en invoerrechten zelf betalen. Er wordt afgesproken met de omringende landen rondom Duitsland meedoen aan het vredesconcours in Berlijn. De landen krijgen hierover nog verdere informatie.

Europa

De Franse bond gaat met de jagersvereniging een gesprek aan om absoluut niet op postduiven te jagen. Een ieder was geschokt van de foto’s en artikel dat op een site stond. De Belgen hebben met het Belgische ministerie duidelijke afspraken gemaakt. Verder blijft het onacceptabel dat Belgische leden in buurlanden spelen met hun duiven. Zij hebben hun reglement aangepast, dat als het hok in België is dan moeten zij automatisch in België spelen. Alle landen van de commissie hebben zich hieraan geconformeerd.  

Doping

Alle landen moeten een uniform FCI dopingbeleid voeren. De controles worden in een drietal laboratoria gedaan. Nederland wordt vertegenwoordigd door Patrick DeRijcke.  Op dit moment zijn de gehanteerde normen verschillend en daar moet zeker verandering in komen.

GrandPrix

De éénhoksraces in de diverse landen worden geüpdate en concluderend kan men spreken over een moeizaam jaar. Het weer heeft niet meegezeten en hierdoor is in sommige landen niet optimaal afgericht. De wereldkampioensrace in Roemenië is zwaar geweest, daardoor zijn teveel duiven achtergebleven. De organisaties van alle landen hebben fantastische hokken en aan de begeleiding schort het zeker niet. In Mira Portugal werden de duiven in optimale conditie ingekorfd, de eindrace was door de noordoostenwind zwaar. Prijzen waren uiteindelijk verdiend. De commissie wil niet tornen aan het criteria en voorlopig vasthouden aan vluchten tot maximaal 500 km. Voor 2016 hebben zich veel landen gericht tot de commissie en in maart 2016 wordt een en ander besloten.

Diverse stukken van Roemenië

Aan alle landen is een schrijven gezonden voor deelname aan de mini Olympiade in januari 2016. De landen kunnen duiven inzenden voor de categorieën Sport en Standaard. In Roemenië zijn drie bonden en deze willen allemaal meedoen aan de FCI evenementen, echter reglementair kan dit niet en dat wordt dus ook niet geaccepteerd. Op het minicongres in januari 2016 zal de president van de commissie Solidariteit met de drie Roemeense partijen een onderhoud hebben.

De volgende FCI vergaderingen zijn op 2,  3 en 4 maart 2016 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.