Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Onderzoek naar lossing Issoudun

Onderzoek naar lossing Issoudun

Het NPO bestuur is een onderzoek gestart naar de gang van zaken omtrent de lossing van Issoudun. Er is gesproken met de nationale lossingscommissie en andere direct betrokkenen over de gang van zaken.

De correcte gang van zaken is kort samengevat dat de Nationale Lossingscommissie een besluit neemt over de lossing en dat dit besluit wordt uitgevoerd door de op de losplaats aanwezige afdelingen. Zoals we weten is dat niet hoe het is gelopen.

De voorlopige bevindingen van het NPO Bestuur zijn dat er inhoudelijk, procesmatig en in de uitvoering fouten zijn gemaakt bij de lossing van Issoudun. Hierbij valt o.a. te denken aan:

  • Het late tijdstip van de lossing
  • De interne communicatie en besluitvorming van de Nationale Lossing Commissie
  • Het niet opvolgen van instructies op de losplaats
  • Bemoeienis van externen met de gang van zaken


Het incident rondom Issoudun staat niet op zich. Vorig jaar zijn er soortgelijke problemen geweest rondom een Sector vlucht jonge duiven. Vaak zijn ze ook gerelateerd aan lastige omstandigheden maar onze processen en afspraken moeten hier uiteraard mee om kunnen gaan.

Naar aanleiding van de eerste bevindingen zal het NPO Bestuur een protocol met afspraken opstellen voor Sector en Nationale lossingen en dit agenderen voor de najaar NPO ledenraad van 26 november 2022. Het agendastuk zal tijdig worden gepubliceerd zodat alle afdelingen er hun input op kunnen geven. Ervan uitgaande dat de NPO Ledenraad haar goedkeuring verleent zullen de afspraken worden opgenomen in het NPO Wedvlucht Reglement.

Het NPO Bestuur betreurt de gang van zaken. De Sector en Nationale vluchten zijn de kers op de taart en we zijn het allemaal aan onszelf verplicht die ordentelijk en goed te laten verlopen.


NPO Bestuur

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.