Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Vogelgriep in Bentelo

Vogelgriep in Bentelo

Op 4 januari is vogelgriep geconstateerd in Bentelo

In Bentelo is vogelgriep uitgebroken. Per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone.

De consequenties zijn:

Drie en 10 kilometer zone.

Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie en tien kilometer zone. lokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied) 

Tien kilometer zone (kaart tien km gebied). 

 

Voor de gehele regeling, die is gepubliceerd bij het ministerie van LNV (klik hier)

Bestuur NPO.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.