Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Vogelgriep in Heeten

Vogelgriep in Heeten

Vandaag 24 augustus is vogelgriep geconstateerd in Heeten

In Heeten is vogelgriep uitgebroken. Per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone.

De consequenties zijn:

Drie en 10 kilometer zone.

Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie en tien kilometer zone. Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden.

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

 www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/08/24/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-heeten/Regeling+maatregelen+beschermings-+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Heeten+2021.pdf

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.