Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Voorlopig hitteprotocol

Voorlopig hitteprotocol

Nadat we in april 2019 samen met het IWB de vernieuwde Risco Tabel Lossingen hebben gepubliceerd zijn we samen met het Platform Transport aan de slag gegaan om een hitteprotocol te vervaardigen. Door deze volgorde te hanteren sluit het hitteprotocol naadloos aan bij de kritieke temperaturen in de Risico Tabel Lossingen.

Het hitteprotocol is niet alleen bedoeld voor vervoerders en wedvluchtorganiserende instanties als Afdelingen en NPO, maar ook voor liefhebbers en verenigingen. Ieder moet zijn eigen steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat ook bij hogere temperaturen het welzijn van onze duiven niet aangetast wordt. 

Maatregelen
Het hitteprotocol bestaat naast een theoretisch kader waarin uitleg gegeven wordt over de warmtehuishouding van onze duiven, daarom uit vier categoriën van maatregelen:

  • maatregelen voor duivenliefhebbers t.a.v. de verzorging
  • maatregelen voor verenigingen t.a.v. het inkorven
  • maatregelen voor wedvluchtorganiserende instanties t.a.v. het vervoer
  • maatregelen voor wedvluchtorganiserende instanties t.a.v. vlucht en vluchtorganisatie

 

Het Hitteprotocol Duivensport is een voorlopige versie die na afloop van seizoen 2019 geëvalueerd en definitief gemaakt wordt.

Klik hier voor het Hitteprotocol.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.