Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Voorwoord Algemene Vergadering 31 januari 2015

Voorwoord Algemene Vergadering 31 januari 2015

Goedemorgen. Van harte welkom allemaal. Kiesmannen, leden van het beroepscollege, FBCC, IWB, Tucht en Geschillen college, Gouden spelddragers, Commissies NPO, bestuur ZLU en de pers, van harte welkom.

Zoals u weet hebben we een extra vergadering gepland om in alle rust ons te buigen over een aantal voorgestelde voorwaarden voor het komende vliegseizoen. Daarnaast willen we aandacht vragen voor de ontwikkeling van onze organisatie en de problematiek rond de rekenaar Nationale Concoursen. Van een aantal afdelingen zijn amendementen binnengekomen waar we als bestuur straks ruim aandacht aan willen geven. Daarom is mijn voorwoord wat korter dan gebruikelijk.

In de maartvergadering is het punt bestuursverkiezing aan de orde. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat besturen in ons postduivenland geen sinecure is. We hebben 12 afdelingen waarvan bij een aantal forse bestuurlijke problematiek is opgetreden. De treurigheid wordt breed uitgemeten op allerlei sites. Wij mogen hopen dat er voldoende personen zich beschikbaar stellen om het bestuurlijke werk te kunnen blijven doen. Intimidatie en onheuse bejegeningen zijn aan de orde van de dag. Met één kwestie hebben we zelfs de landelijke televisie gehaald. Verbazingwekkend is dat het etaleren van onze sport in de landelijke media een tot nog toe schier onmogelijke situatie is gebleken, doch dat het sturen van een kogelbrief meteen leidt tot forse persbelangstelling.

Ons bestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe kandidaten. In vorige vergaderingen hebben wij u al gevraagd om kandidaten voor het bestuur voor te dragen. We zitten met 5 leden en hebben al jaren nog twee zetels beschikbaar waar blijkbaar niemand op wil zitten. Dat is toch vreemd als we bedenken dat het hele land vol zit met personen die precies weten hoe het allemaal moet. Een cynische opmerking van mijn kant, dat geef ik toe, maar niet minder waar.

Blijkbaar is de problematiek waar wij mee worden geconfronteerd debet aan het feit dat bestuurders weinig trek hebben in een zetel in het NPO-bestuur. Temeer daar wij voldoende aanwijzingen hebben dat er veel op de man wordt gespeeld, dat geldt ook voor afdelingsbesturen. Waar zijn wij eigenlijk mee bezig vrienden, wij zijn allen vrijwilligers, wij als NPO bestuur, u als kiesmannen, commissies, bestuurders, leden van rechtsprekende organen, proberen het goede te doen, dat lukt niet altijd nou en!! Daar brandt de wereld toch niet van.

Vanaf deze plaats roep ik iedere liefhebber in Nederland op onze sport positief uit te dragen. Te genieten van de geeltjes in de kweekhokken en straks met de vluchten. Spanning alom. Dat is waar het om gaat. De liefhebbers en ook wij allemaal moeten accepteren dat het in de organisatie niet altijd gaat zoals wij willen. Als dat wel zo zou zijn, zouden we in een utopische wereld leven.

Wij moeten in deze vergadering aan onze leden laten zien dat wij als één blok ons scharen achter het landelijk bestuur en de plannen die wij samen maken een stevig fundament vormen voor het voortbestaan van onze organisatie.

Geen gemekker en gezeur maar allemaal door een deur!!

We zullen ook wat uitgebreider stilstaan bij het voortbestaan van onze sport. Er wordt mij als voorzitter wel verweten dat ik te pessimistisch ben en maar wat roep als het gaat om het voortbestaan van onze sport. Ik heb nog zeer recent contact gehad met de voorzitter van de Stichting Verantwoord Huisdierenbezit, de heer Ton Ebben, en zal u straks de laatste stand van zaken meedelen. Dan kunt u nadien bepalen wat wijs is. Want, is de gouden regel, eerst twee partijen horen en dan wat roepen. Daarbij wil ik zeggen dat wij gelukkig mogen zijn met het voorzitterschap van de PVH door Ton Ebben. De stichting straalt landelijk een goede sfeer uit. De eerste actie is dat via die stichting de lobbyist wordt aangetrokken.

In deze vergadering staat centraal de regelgeving aangaande kampioenschappen en lossingscondities. Als NPO bestuur hopen wij dat de voorgestelde regelgeving zal worden aangenomen, al dan niet met amendementen en wijzigingen. Dat zou een belangrijke stap vooruit zijn naar eenduidigheid en afstemming op landelijk niveau.

Als bestuur dienen wij ons gezicht te laten zien bij festiviteiten van onze buitenlandse vrienden en uiteraard ook in ons eigen land. De Olympiade in Hongarije (Boedapest) is een hoogtepunt. In de sportklasse is redelijk goed gepresteerd. Zelfs een eerste in de marathon. Grote overwinnaar de heer Jelle Jellema. Ook de heer Soepboer heeft met een derde plaats in de eendaagse fond uitstekend gepresteerd. De standaardklasse is helaas een treurig geheel gebleken. Samen met de Olympiadecommissie en onze afdeling PR zullen we toe gaan werken naar een Olympiade 2017 met een gericht PR-programma. Daar gaan we nu al aan beginnen. In de mededelingenmap vindt u alvast de criteria voor deelname aan de olympiade 2017. We hebben daar wat handvatten voor aangereikt gekregen. Ook u als afdeling bestuurders en kiesmannen hebben daarin een belangrijke taak.

Wij stellen u voor om de agenda te wijzigen. We willen het punt rondom PigeonVillage behandelen na agendapunt 4. Niet iedereen kan de hele dag blijven en we vinden het van belang dat iedereen aanwezig is.

Beste vrienden we gaan over tot het appél kiesmannen. Het woord is aan onze secretaris Leo Mackaay.

Franeker 28 januari 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.