Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Voorwoord Ledenraad 12 december 2016

Voorwoord Ledenraad 12 december 2016

Geachte vergadering, Allen van harte welkom op onze najaarsvergadering. Ook de kijkers thuis van harte welkom. Exact negen maanden nadat ik voor het eerst als NPO voorzitter de microfoon ter hand nam zijn wij weer bijeen om volgende stappen te maken.

Hoor het u al denken, 9 maanden, na 9 maanden in een mensenleven is de geboorte van een groot geluk veel aan de orde.

Het grote geluk is nog niet geboren, maar wij streven er als NPO bestuur naar er ook geen olifanten dracht van te maken …

Wat is er de afgelopen maanden dan wel gebeurd?

De nieuwe bestuursploeg is op een trein gestapt die als bestemming Nederlandse Postduivenhouders Organisatie in en naar de toekomst heeft. Toekomstbestemming met een bepaald beeld.

De bestemming is ondertussen aangepast in die zin dat het beeld van de Toekomst anders is.

Nu is de vraag wie heeft ondertussen gemerkt dat wij van spoor zijn veranderd met dezelfde trein en met een iets andere bestemming??

Die trein waarvan het NPO bestuur de hoop en verwachting had het een sneltrein te kunnen laten zijn die in verloop van tijd in een TGV getransformeerd kan worden, is nu niets meer dan een stoomtrein die met de hand gestookt wordt met kolen. 

Heeft u beeld bij onze beleving??

In de afgelopen maanden hebben wij met een heel groot deel van alle passagiers in de trein kennisgemaakt.

Met alle wagons die toch redelijk gevuld zijn, laat maar zeggen de 11 wagons van onze 11 afdelingen.

Het voordeel van een trein is dat het mogelijk is ondertussen van plaats en wagon te wisselen.

Bij een halte uitstappen is ook mogelijk. Ondertussen hebben wij diverse haltes aangedaan, waar ik verder op nog terug kom.

Dat er in onze trein meer dan voldoende zit- en staanplaatsen over zijn zal u duidelijk zijn,

maar bij iedere halte die wij aandoen is het aantal uitstappers vele malen groter dan het aantal instappers. Helaas!!

Een aantal bestemmingen uit de rit van de afgelopen maanden hebben vooral te maken gehad met de operationele duivensport:

Wedvluchtschema's, Nationale kampioenschappen, Lossingen, IWB, Verliezen van jonge duiven, Transport, Electronisch constateren, Rekenen, Levering van Ringen en Chipringen, Overschrijvingen, Nationale Dagen 2016.

Volgen nog, PVH, overige competities, de Olympiade, Losplaatsen.

Het aandoen van de wezenlijke knooppunten/haltes/ die met de structuur van de sport te maken hebben is aanstaande:

Daar valt te denken aan Statutenwijzigingen, Structuurwijzigingen, ISR, TGC, Beroepscollege, NPO Bureau, Vlieggebieden, Internationale samenwerking en

last but not least de connectie met de samenleving en het enthousiasmeren van de Nederlandse samenleving voor de duivensport 2.0.

Heeft u het gevoel in deze trein te zitten met de eindbestemming Toekomst van de NPO en de haltes die wij aandoen?? Hopelijk wel?

Wilt u mee blijven reizen maar niet alleen maar zitten te dutten en naar buiten turen, maar ook meedenken, meewerken en in de trein op zoek gaan naar gelijkgestemden en

die in een wagon bij elkaar brengen

om bij een eerstvolgende halte niet alleen veel uitstappers maar ook instappers in de ‘feestelijke’ wagon te hebben,

dan nodig ik u van harte uit mee te gaan doen!

Wij willen van de kolenlocomotief af en over naar electra en onze bestemmingen sneller aandoen.

En dat graag met goed gevulde wagons met gepassioneerde duivenliefhebbers van alle rangen en standen, achtergronden en doelstellingen.

Het gaat om onze gezamenlijke passie. Laten wij die krachten bundelen en in gezamenlijkheid het tij keren. Wij geloven daarin, u ook??

Aan deze vergadering de eer om deze vergadering wederom als een historische de NPO boeken in de laten gaan.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.