Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > WOWD lanceert website www.WOWD.nl!

WOWD lanceert website www.WOWD.nl!

Na een paar maanden van bouwen achter de schermen is sinds vandaag een belangrijke wens van de WOWD gerealiseerd: de eigen website www.WOWD.nl is online! In dit artikel vertellen we wie er momenteel deel uit maken van de WOWD en welke vruchten u als bestuurder, duivenliefhebber of buitenstaander van deze website kunt plukken.

Wat voor werkgroep is de WOWD eigenlijk?

De WOWD is een werkgroep van wetenschappers die ook duivenliefhebber zijn en lid van de NPO. De functie van WOWD-lid is onbezoldigd. Dat wil zeggen: het is vrijwilligerswerk en alleen eventuele onkosten worden vergoed. De afkorting WOWD staat voor “Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven”. De WOWD kent momenteel negen leden die allemaal een natuurwetenschappelijke achtergrond hebben, bijvoorbeeld als dierenarts, arts, bioloog of ingenieur. Daarnaast hebben de leden veel bewondering en liefde voor de duif in al zijn facetten. Wat veel duivenliefhebbers misschien niet weten is dat de WOWD al een oude ‘commissie’ is binnen de NPO. Al begin jaren negentig richtte dierenarts drs. Hans van der Sluis, samen met enkele anderen, deze werkgroep op. Deze oprichters voorzagen toen al dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, de gezondheid en het welbevinden van de duif centraal staan. Een lange volzin, maar een erg belangrijke! Deze zin is het centrale uitgangspunt van de WOWD en – als het goed is – van iedereen in de duivenliefhebberij.

Van onderzoek naar advies

Door de uiteenlopende achtergronden van de leden en door meer dan twintig jaar van onderzoek is er in de loop van de jaren unieke kennis verzameld over het welzijn van postduiven en het verantwoord inrichten van de duivensport. De NPO loopt daarmee ‘by far’ voorop in Europa en daarbuiten. Voor zover bekend beschikt geen enkele andere bond over een wetenschappelijke werkgroep als de WOWD. De WOWD zocht in het verleden antwoorden op prangende welzijnsvragen. Zoals: wat doen verschillen in mandbezetting met de warmteproductie of het gedrag van de duiven? Welke ventilatie is er nodig om het binnenklimaat in duivenwagens optimaal te houden? Kunnen weersfronten of aardmagnetische storingen de thuiskomst van de duiven verstoren en moeten we er dus rekening mee houden bij het nemen van een lossingsbesluit? Hoe kun je Trichomonas het beste bestrijden? Welke factoren m.b.t. de kweek, de verzorging en huisvesting beïnvloeden de kans op het verliezen van jonge duiven? Vaak werd onderzoek naar zulke vragen opgepakt in samenwerking met een hogeschool of universiteit. In de loop der jaren zijn er zo vele afstudeerscripties, rapporten, vakbladartikelen en zelfs wetenschappelijke artikelen verschenen. Ook geven WOWD-ers regelmatig lezingen over deze onderzoeksresultaten en hun nut voor de duivensport van alledag. Uiteindelijk is de belangrijkste taak van de WOWD om Bestuur NPO en Afdelingen te adviseren over het welzijn van duiven.

Onderzoeksresultaten communiceren

De afgelopen tijd kregen we regelmatig de opmerking: “jullie doen veel goed werk, maar weinig mensen kennen jullie resultaten en er gebeurt maar weinig mee”. Inderdaad: soms krijgen we onderzoeksvragen binnen van bestuurders of liefhebbers die al met een bestaand onderzoek zijn beantwoord. Het is dus al goed bestudeerd, maar men heeft er geen weet van. Als we dan laten zien wat we hierover al weten, bijvoorbeeld tijdens lezingen, dan treffen we vaak een zeer enthousiaste zaal! Dat betekent dat we als WOWD te weinig werk maakten van het communiceren van kennis en het vertalen van die kennis naar hoe het nuttig toegepast kan worden. Bijvoorbeeld in het ontwerpen van vliegprogramma’s, de huisvesting en verzorging van de duiven, het ventileren van duivenwagens of in het nemen van lossingsbeslissingen. Er ligt dus al een schat aan informatie, maar hoe krijgen we die ‘uit bureaulades’ gemakkelijk en snel op het netvlies van iedereen die daarmee aan de slag wil? Via het internet natuurlijk.

Nieuwe website

De afgelopen jaren waren de belangrijkste onderzoeksresultaten en publicaties al te vinden op de NPO-website (npoveenendaal.nl > Kenniscentrum > De WOWD). Dit was voor veel geïnteresseerden echter moeilijk te vinden. Toen konden we enkele maanden geleden het internetadres www.WOWD.nl kopen, wat veel eenvoudiger te vinden is op het internet. Na overleg met Bestuur NPO hebben we besloten dit internetadres te kopen en de stap te maken naar een eigen honk op het internet. Het bouwen en opmaken van de website is 100% vrijwilligerswerk geweest. Enkele prachtige foto’s werden om niet beschikbaar gesteld door duivenliefhebber en fotograaf Falco Ebben. We scanden alle publicaties tot nette PDF bestanden en brachten daarin “tekstherkenning” aan zodat zoekmachines als Google de PDF bestanden kan doorzoeken op trefwoorden. Na een paar maanden van bouwen is de website gereed en recent online geplaatst. Herkenbaar voor duivenliefhebbers en bestuurders, maar ook voor wetenschappers van buiten de duivensport. En voor politici, ambtenaren of andere organisaties die het bevorderen van het welzijn van dieren nastreven.

Links: de startpagina van WOWD.nl met een headerfoto van een duivenlossing van Afdeling Friesland ’96. Rechts: dezelfde startpagina wanneer men naar beneden scrolt: de headerfoto verdwijnt uit beeld en de blauwe footer verschijnt. Rechtsboven is het menu zichtbaar.

 

Digitale bibliotheek als hart van de website

De website vertelt hoe we zijn ontstaan, wie we zijn, wat we doen, en hoe men ons kan bereiken. Maar veel belangrijker nog: het biedt iedereen direct toegang tot alle kennis die sinds de jaren negentig is vergaard. De onderzoeksresultaten liggen voortaan niet meer te vergelen in de bureaulades van een handvol mensen die toevallig nog over een halfvergeten rapport beschikken, ook u kunt vanaf nu met een paar muisklikken bij deze kennis! Op onze publicatiepagina’s (WOWD.nl > Publicaties) vindt u alle publicaties per thema gegroepeerd. Van elke publicatie zijn de brongegevens (titel, auteur, etc.) en een afbeelding van de omslag zichtbaar met een korte samenvatting. Door alleen die samenvattingen bij de publicaties door te lezen, kunt u met één middag lezen een beeld krijgen van alles wat beschikbaar is. Wilt u de publicatie verder bestuderen, dan klikt u eenvoudig door om het PDF bestand op uw scherm te krijgen. Houdt u daarbij wel rekening met auteursrechten: iedereen mag de PDF bestanden voor eigen gebruik aanklikken, downloaden en lezen. U mag ze echter niet zonder toestemming van de auteurs verspreiden of elders op het internet of in een duivenblad aanbieden.

Nieuws via ODH

De nieuwe website is er vooral op gericht om alle onderzoeksresultaten van de WOWD centraal op het internet voor iedereen beschikbaar te maken. Een online boekenkast. Het is dus eigenlijk ook niet nodig dat u de publicaties gaat downloaden. Ze staan 24-7 voor u raadpleegbaar op WOWD.nl. Nieuwe onderzoeksresultaten en publicaties van de WOWD zullen niet direct op WOWD.nl verschijnen. Eerst zullen ze via de ‘Op (de) Hoogte’ nieuwsbrief van de NPO worden gecommuniceerd. Want de WOWD is en blijft een werkgroep die 100% binnen de NPO actief is! Vaak zullen we publicaties ook aanbieden aan Het Spoor der Kampioenen met toestemming om het artikel te plaatsen voor die leden die niet op de digitale nieuwsbrief van de NPO zijn geabonneerd of überhaupt niet over internet beschikken. We streven er naar om iedere publicatie binnen een week na verschijning ook op WOWD.nl te hebben staan.

Tot slot

We hopen dat deze nieuwe website mag bijdragen aan het op een verantwoorde manier houden en spelen van duiven waarbij de liefde voor de duif centraal staat. Deze site reikt daartoe wetenschappelijk gefundeerde kennis aan.

De WOWD,

Albert Winkel, Roland den Blanken, Jaap van Doormaal, Koos Gaiser, John Hilbers, Rudo Reiling, Hans van der Sluis, Wiebren van Stralen en Leo van der Waart

Meest recente groepsfoto van de WOWD, genomen na de wetenschappelijke promotieplechtigheid van Albert Winkel op 21 oktober. Van links naar rechts: Harrie Meijners (Bestuur NPO), Jaap van Doormaal, Leo van der Waart, Koos Gaiser, John Hilbers, Albert Winkel, Roland den Blanken, Evert Diepeveen (Bestuur NPO) en Rudo Reiling. Niet op de groepsfoto: Hans van der Sluis en Wiebren van Stralen.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.