Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Week 15 Kou in de lucht

Week 15 Kou in de lucht

Kou in de lucht

 Aanstaande zaterdag is de Officiële start van het vliegseizoen 2019.                               

 De aanloop verloopt fris Uw bestuur krijgt veel vragen van liefhebbers en                           

 lossingsverantwoordelijken en bestuurders over eventueel te nemen 

 maatregelen met betrekking tot de kou(dere) periode. Zoals u allen bekend is               

 hebben wij afgelopen winter met gezamenlijke inspanning van afdelingen, secties             

 en platformen het landelijk vliegschema aangenomen. Dit is aangenomen om voor

 alle duivenliefhebbers in Nederland gelijkheid te creëren. Dit schema biedt u

 als liefhebber de mogelijkheid om een week over te slaan, wanneer uw duiven er 

 nog niet aan toe zijn of u zelf niet de behoefte heeft in de kou de duiven op te wachten.

 Bij iedere categorie is er namelijk de mogelijkheid om een of meerdere vluchten niet te

 laten tellen ( de zogenaamde aftrekvluchten).

 Bestuur NPO annuleert geen wedvluchten. Enkel bij extreme omstandigheden gaan 

 wij daartoe over. Daarvan is nu geen sprake. 

 Wij houden vast aan de geplande wedvluchten.

 Wel wijzen wij u er als liefhebber op: bij twijfel, niet doen. In de zomer vragen wij u het

 hoofd koel te houden. Dit seizoen starten we met de vraag houd uw hoofd op

 temperatuur!

 Wij wensen u veel succes met de start van het nieuwe vliegseizoen!

 Bestuur NPO.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.