Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Wie zet de NPO mee op de kaart?

Wie zet de NPO mee op de kaart?

Bestuur NPO heeft al enige tijd het plan om verenigingen te bezoeken om de leden meer bekend te maken met wat de NPO nu werkelijk doet. Het ontbreekt echter aan personele capaciteit om hier werkelijk invulling aan te geven. Daarom zijn we op zoek naar twee of drie vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.

Wat moet u doen?

Medewerkers en bestuur NPO hebben een plan gemaakt. In dat plan staat welke informatie overgedragen moet worden aan afdelingen en verenigingen. De bedoeling is dat de vrijwilligers dit gaan doen. Natuurlijk wordt de informatie vooraf met de vrijwilligers besproken en is inbreng mogelijk. 

De eisen

U bent zelfstandig, ondernemend, resultaatgericht en communicatief vaardig.

Het is voor u geen probleem om voor een wat groter publiek het woord te doen en u kunt informatie duidelijk en enthousiast overbrengen.  Natuurlijk weet u zelf ook hoe de postduivenhobby in elkaar steekt!

Verder bent u in de gelegenheid om in de avonduren en weekenden informatiebijeenkomsten te houden.

Het is de bedoeling om gedurende de komende maanden de informatie verder voor te bereiden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats na het vliegseizoen.

Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Interesse?

Hebt u interesse? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en CV te sturen naar NPO t.a.v. Carmen van Schaijk, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carmen van Schaijk, Manager PR en Communicatie, (0318) 559700 of c.vanschaijk@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.