Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Wijziging werkgebied afdeling 5/12 aangenomen

Wijziging werkgebied afdeling 5/12 aangenomen

Zonder veel op het verleden in te gaan is in de Algemene Vergadering NPO van afgelopen zaterdag de problematiek van afdeling 5/12 aan de orde geweest en is uiteindelijk een gebiedswijziging aangenomen.

Zoals bekend is vanaf een juli 2015 een commissie van de NPO bezig geweest om het vastgelopen fusieproces tussen de afdeling 5 en de afdeling 12 vlot te trekken. Hoewel het aanvankelijk leek te slagen is het toch op het laatste moment niet gelukt. Zij hebben dan ook op zaterdag 31 oktober de opdracht teruggegeven aan bestuur NPO. 

Omdat bestuur NPO in de weken voorafgaand aan de AV al signalen kreeg dat het de commissie niet ging lukken, is besloten om voor de AV nog voorstellen te lanceren. Deze voorstellen zijn gedaan op verzoek van de eerder genoemde commissie en de afdelingen 1 , 5 en 7 t/m 11.

Doel van deze voorstellen dat de leden in staat zouden zijn de sport te beoefenen bij die afdeling waar zij de meeste beleving ondervinden. Het was nodig om hiervoor een nieuw werkgebied vast te stellen. En er moest een aanpassing van artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement plaatsvinden waarin tot nu toe was geregeld dat er in één werkgebied maar één afdeling actief mag zijn. 

De gevolgen van de wijzigingen

Het werkgebied van afdeling 5 en afdeling 12 smelten samen tot één werkgebied.

Door artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, kunnen in één werkgebied de twee afdelingen actief blijven. 

Beide voorstellen zijn aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 Praktische gevolgen voor leden en verenigingen

  1. De leden staat het vrij lid te worden van een vereniging van een afdeling naar keuze.
  2. De verenigingen zijn vrij om te bepalen in welke afdeling zij de sport wensen voort te zetten.
  3. Leden die lid zijn van een vereniging aangesloten bij een afdeling en die nu over willen naar een vereniging die aangesloten is bij de andere afdeling in het werkgebied moeten zich voor 31 december 2015 aanmelden bij de nieuwe vereniging en afmelden bij de oude vereniging. De vereniging moet ervoor zorgen dat er een melding gedaan wordt aan de afdeling.
  4. Verenigingen die bij de andere afdeling hun sport willen voort zetten melden dit bij de nieuwe afdeling.

 

Nog vragen? .

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.