Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > WOWD-lezing over verliezen met jonge duiven

WOWD-lezing over verliezen met jonge duiven

Afdeling 1 Zeeland ’96 nodigt duivenliefhebbers in de regio van harte uit voor een WOWD-lezing door Albert Winkel op vrijdagavond 3 maart a.s. om 20:00 uur in Duivencentrum Nishoek te Kruiningen. De lezing heeft als titel 'Uitval bij jonge postduiven: gedachten over aard, omvang, oorzaken en remedies'.

WOWD lezing

In de postduivensport worden duiven niet in gevangenschap maar juist op een natuurlijke, open manier gehouden. Ze krijgen een- of tweemaal daags de gelegenheid om uit te vliegen rond het hok waarbij ze vaak lustig in de nabije omgeving trekken. Tijdens het vluchtseizoen worden ze ook ingezet op vluchten om vanaf de losplaats terug naar het thuishok te navigeren. Dat betekent dat postduiven regelmatig te maken hebben met allerlei gevaren die wilde duivensoorten elke dag tegenkomen, zoals roofvogels, katten, verkeer, hoogspanningslijnen en windmolens. Het is daarom onvermijdelijk dat er soms duiven niet terugkeren op hun hok.

De verliezen bij jonge duiven zijn echter aanzienlijk hoger dan bij volwassen duiven. De duivensport ervaart dit al lange tijd als een groot probleem. In de zomermaanden is traditiegetrouw het geklaag op websites, sociale media en in duiventijdschriften niet van de lucht. Toch worden er weinig structurele initiatieven ondernomen om dit probleem te analyseren en te verbeteren.

De WOWD stelde zichzelf de vraag: hoeveel jonge duiven gaan er verloren? Wat kan worden beschouwd als een 'normaal verlies' door natuurlijk verloop? Is er wel een probleem? Zo ja; hoe zit dat probleem dan in elkaar? Welke factoren dragen bij aan het probleem? Zijn deze factoren stuurbaar en dus verbeterbaar? Wat kunt u als liefhebber doen om het risico op verlies te verkleinen? Haar gedachten bij deze vragen heeft de WOWD uitgewerkt in een PowerPoint document.

Tijdens de Nationale Dagen in Houten werd deze lezing zeer goed bezocht en ontstond er een levendige discussie. Ook op 3 maart in Zeeland hoopt de WOWD de essentie van haar gedachten op een interactieve manier met u te delen zodat we van elkaar kunnen leren.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.