Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Hokbezoekschenkers voor de jeugd bedankt!

Tijdens de Nationale Jeugddag vielen weer veel jeugdleden in de prijzen. De Open Keuring was weer een succes. De jeugdleden krijgen uitleg van de keurmeester over hun meegebrachte duiven. De mooiste duiven krijgen uiteraard een prijsje.

Jeugddag ND 2015Aan het einde van de dag konden alle deelnemers ook weer een hokbezoek winnen. Gelukkig zijn weer veel liefhebbers bereid een jeugdlid bij hun in het hok te ontvangen.

Comb.Elkhuizen Alblasserdam
J. Doldersum & Zoon Almelo
Comb van Essen/Sieben Baarn
Henri Hoeks Bovensmilde
Interpalomas Lofts Breda
Jaap Draaijer Brummen
J. den Hartog en Zn. Culemborg
Berth Knaven Didam
Jan Timmermans Donkerbroek
Peter van de Merwe Dordrecht
G. & G. Damen Dorst
P.Veenstra Drachtstercompagnie
R.M. Hidding Emmen
Comb.v.Wanrooy Geffen
Maarten Huijsmans Hoogerheide
Arnold Kok IJsselmuiden
Comb. Kroese/Helmholt Leek
v.d.Wiel&Schreuder Luijksgestel
Cor en Yvonne Kleijn Middelharnis
Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht
D. de Hoogh & Zn Oosterhout
Comb. H & E de Ruig Oude Bildtzijl
Gebr.Borgmans Reusel
Comb. Limpt-de Prut Reusel
Rob Roks Rucphen
Gebr. Scheele Terneuzen
M. v.d. Donck Voorburg
Beute & Zn Wilhelminaoord
Eppe Bodde jr Winschoten
D.A. de Voogd Yerseke

Kantoor Veenendaal rondom Kerst en Nieuwjaar gesloten

Alle ringen voor 2016 staan klaar voor verzending. De pakketjes worden op 21 december verzonden naar de verenigingen. De medewerkers zijn op 22 en 23 december nog bereikbaar voor vragen.

Van donderdag 24 december t/m zondag 3 januari is het kantoor in Veenendaal vervolgens gesloten. 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en alvast een sportief 2016!

Een Kerstwens van de voorzitter

Ook dit jaar weer een kerstgroet van uw bestuursvoorzitter. We hebben een roerig jaar achter de rug. Ik heb in mijn werkzame leven nog nooit zo vaak te maken gehad met tucht- en geschillenzaken, beroepscollege en rechtszaken. Is dit nu het beleven van een sport die zo mooi en spannend kan zijn. Is dit het sportplezier. Nee dat is het niet! Het is wijs om met een relativerend oog te kijken naar al dit gekrakeel. Voor 2016 nemen we ons voor om plezier te beleven aan onze sport, te houden van onze duiven, intensief de voorbereiding voor de kweek en de wedvluchten van onze duiven te doen. Te accepteren dat er dingen gebeuren die we liever niet zien doch waar we geen hoofdzaak meer van moeten maken.

Laat ons denken aan de kerstgedachte. Voor de gelovige liefhebbers onder ons is Kerst het vieren van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God, het vredefeest, zich openbarend in medemenselijkheid en liefde voor elkaar. Ook liefde voor onze duiven. De duif is het symbool voor vrede op aarde. Voor de niet gelovige liefhebbers onder ons geldt precies hetzelfde. Laat deze denkwijze een leefwijze voor ons worden als liefhebbers van een prachtige sport . Strijdend in  wedvluchten, vrienden nadien.

We hopen binnenkort te komen met nieuws  over de ontwikkelingen  van onze organisatie. Elke afdeling heeft een vertegenwoordiger aangewezen die samen met een deskundige op het gebied van verenigingsrecht zullen trachten te komen tot een stappenplan om te komen tot een goed bestuurbare organisatie. Dat is dringend nodig nu steeds duidelijker wordt dat er een spanningsveld is tussen de autonomie van afdelingen en de bestuurbaarheid van onze organisatie op landelijk niveau. De laatste jaren is veel nagedacht over de structuur, de communicatielijnen, de beslissingsbevoegdheid als het gaat om PR en communicatie, indeling van vlieggebieden, logistieke afstemming en samenhang van vervoer van duiven, kostenbeheersing en facilitaire zaken. Commissies hebben zich hierover gebogen en uitstekende rapporten geschreven. Simpel gezegd “alles is al een keer bedacht”. Hopelijk komen we met deze commissie zover dat we in 2016 een belangrijke stap kunnen maken in de ontwikkeling van onze organisatie.

Fijne en knusse dagen hebben we gehad tijdens onze manifestatie in Houten. Geen wanklank gehoord, veel bezoekers en veel standhouders. Ook onze buitenlandse gasten waren vol lof over de organisatie en entourage. De prijsuitreiking van onze Nationale Kampioenen in al haar disciplines te Wijchen werd druk bezocht. Een volle zaal en veel ‘melkers praat’. Dat is waar het om moet gaan.

Naast de plannen voor de ontwikkeling van onze organisatie houdt ons bestuur zich met velerlei zaken bezig. Zo moet er worden gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de leden van het tucht en geschillen college, is er overleg met de leden van de dopingcommissie, in januari komen de evaluaties met de lossing coördinatoren, het IWB, overleg met de WOWD etc. Ook de ontwikkeling van het automatiseringstraject vraagt de nodige aandacht. De leden van ons bestuur worden tevens verwacht op de komende buitenlandse manifestaties in januari en februari. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het FCI congres in maart (Halle België) de nodige aandacht. Afstemming, met name op Europees niveau, van beleid op het gebied van de farmacie, doping perikelen, kampioenschap systemen, eenduidig beleid op het gebied van keuringen van duiven en de status van de duif als wedstrijddier zijn belangrijke kernpunten. Verder werken we samen met de Stichting Verantwoord Huisdieren Bezit. Voorzitter van deze Stichting is onze (oud) directeur de heer Ton Ebben. Deze Stichting doet ontzettend goed werk op het gebied van het houden van huisdieren in al haar facetten. Voor het behoud van onze sport is het van wezenlijk belang dat bij beleidsvormende en bepalende  organen (politiek) duidelijk is en wordt dat wij verantwoord omgaan met de mogelijkheden van onze duif in wedstrijdverband. De onderzoeken van onze Wetenschappelijke werkgroep (de WOWD) dragen in belangrijke mate bij in het bewustzijn van derden als het gaat om voorwaarden en middelen om onze sport op verantwoorde manier uit te kunnen oefenen. Zelfregulerend vermogen van een organisatie is van cruciaal belang. Daarbij mogen we ook blij zijn met de ontwikkeling van de deskundigheid van ons 'Instituut Wedvluchtbegeleiding'. Ook dit winterseizoen gaan we verder werken aan de deskundigheid van alle mensen die te maken hebben met lossingen van onze duiven.

Zoals u ziet is er veel werk te doen. Dat doen we graag. Er is echter een probleem als het gaat om beschikbare vrijwilligers. Ons bestuur is onderbemand. Via advertenties en oproepen proberen we mensen bereid te vinden een zetel te bemannen in het NPO bestuur. Een prachtige klus. Hopelijk voelen mensen zich geroepen om samen met ons als zittend bestuur de komende jaren onze organisatie een nieuw gezicht te geven.

Nog een dikke week dan is het kerst. Ik wens u samen met degenen die u lief zijn een hele fijne en gezegende kerst.

Franeker 13 december 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter.                                                       

Geen Nederlandse afvaardiging tentoonstelling Roemenië

Eind van deze maand wordt in Roemenië een internationale tentoonstelling gehouden. Gezien eerdere ervaringen met deelname aan deze tentoonstellingen, heeft Bestuur NPO besloten geen Nederlandse afvaardiging te sturen.

Mocht je het evenement willen bezoeken, kijk dan even op de site van de Roemeense bond voor meer informatie.

Wie zet de NPO mee op de kaart?

Bestuur NPO heeft al enige tijd het plan om verenigingen te bezoeken om de leden meer bekend te maken met wat de NPO nu werkelijk doet. Het ontbreekt echter aan personele capaciteit om hier werkelijk invulling aan te geven. Daarom zijn we op zoek naar twee of drie vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.

Wat moet u doen?

Medewerkers en bestuur NPO hebben een plan gemaakt. In dat plan staat welke informatie overgedragen moet worden aan afdelingen en verenigingen. De bedoeling is dat de vrijwilligers dit gaan doen. Natuurlijk wordt de informatie vooraf met de vrijwilligers besproken en is inbreng mogelijk. 

De eisen

U bent zelfstandig, ondernemend, resultaatgericht en communicatief vaardig.

Het is voor u geen probleem om voor een wat groter publiek het woord te doen en u kunt informatie duidelijk en enthousiast overbrengen.  Natuurlijk weet u zelf ook hoe de postduivenhobby in elkaar steekt!

Verder bent u in de gelegenheid om in de avonduren en weekenden informatiebijeenkomsten te houden.

Het is de bedoeling om gedurende de komende maanden de informatie verder voor te bereiden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats na het vliegseizoen.

Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Interesse?

Hebt u interesse? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en CV te sturen naar NPO t.a.v. Carmen van Schaijk, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carmen van Schaijk, Manager PR en Communicatie, (0318) 559700 of c.vanschaijk@npoveenendaal.nl.

Bestuur NPO

Nationale Dagen 2016

Het lijkt nog ver weg maar met de organisatie van de Nationale Dagen 2016 is een begin gemaakt. Het weekend van 2015 is geëvalueerd. Het was een zeer geslaagd weekend. Het bezoekersaantal was hoger dan in 2014. Er heerste een uitstekende sfeer. En op zondag was er nog extra gezelligheid door het optreden van Henk Klos.

Het aantal duiven dat aan de tentoonstelling deelnam, was wat teleurstellend. De tentoonstellingscommissie heeft echter al ideeën om dat aantal voor dit jaar op te krikken. Dus daar wordt aan gewerkt.

De jeugddag was weer een groot succes. Omdat het soms lastig is om een grote groep kinderen een hele dag goed te begeleiden, gaat de jeugdcommissie aan dat punt extra aandacht besteden. Het thema voor 2016 is al bepaald, maar houden we nog heel even geheim.

Afgelopen jaar is de postduivenveiling weer aan het evenement toegevoegd. In 2016 wordt hieraan zeker een vervolg gegeven. De bedoeling is om op zowel de zaterdag als de zondag duiven te gaan veilen. Geen internetverkoop, maar duiven die alleen in dit weekend te koop zijn.

Verder is het de bedoeling om de bezoekers nog wat extra’s te gaan bieden op informatief gebied. Leuke bijeenkomsten, interessante sprekers. Er wordt druk gebrainstormd. Heb je een idee? Laat het ons gerust weten (secretariaat@npoveenendaal.nl)!

Het weekend vindt in 2016 plaats op zaterdag 19 november en zondag 20 november. Wederom in Expo Houten. Zet dit weekend dus alvast op de kalender! Aan andere organisaties het verzoek in dit weekend geen activiteiten te plannen,

Vacature Controleurs duivenwagens

Alle duivenwagens moeten beschikken over een keuringsbewijs. Dit bewijs wordt uitgegeven door Bestuur NPO en heeft een geldigheid van 3 jaar. Omdat de keuringsbewijzen verlopen, zijn we op zoek naar drie personen met kennis van zaken die de keuringen willen uitvoeren.

Als controleur rapporteert  u aan bestuur NPO over de staat van de duivenwagens en adviseert u over het verlenen van een keuringsbewijs.

De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?

Beschikt u over de benodigde technische kennis en hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 908, 3900 AX  Veenendaal of secretariaat@npoveenendaal.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, (06) 51134302 of finadministratie@npoveenendaal.nl.

Wereldkampioenschap in België

Op 15 augustus 2016 wordt een FCI Wereldkampioenschapsrace georganiseerd. Omdat in januari 2017 in België de Olympiadevoor postduiven wordt gehouden, staat het hok voor dit Wereldkampioenschap ook in België, en wel in Nevele. Voor de eindvlucht op 15 augustus worden de duiven gelost op een afstand van 400 tot 450 kilometer.

Uit elk land dat bij de FCI is aangesloten, mogen maximaal 25 duiven deelnemen in de categorie senioren en 15 duiven in de categorie jeugd. 

Bestuur NPO heeft besloten dat elk NPO-lid zich voor dit Wereldkampioenschap kan aanmelden. Bij meer dan 25 en 15 aanmeldingen, wordt geloot. 

Wat je moet weten over het aanleveren van de duiven:

 • In totaal mogen 25 duiven van seniorleden en 15 duiven van jeugdleden deelnemen.
 • Elke deelnemer mag één duif inzenden.
 • De deelnemer levert de duif op maandag 7 maart zelf op het kantoor in Veenendaal aan, of regelt dat de duif aangeleverd wordt. Eventuele kosten komen voor eigen rekening.
 • De duif is voorzien van het originele eigendomsbewijs en eventueel stamkaart.
 • De duif die wordt aangeleverd is op 7 maart geënt tegen het paramyxovirus. De enting heeft minimaal 10 dagen voor aanlevering plaatsgevonden. Het entingsbewijs wordt met de duif meegeleverd. De kosten voor enting komen voor rekening van de liefhebber.
 • De duif is op 7 maart ongeveer 30 dagen oud en zeker niet ouder dan 45 dagen.
 • Kosten voor vervoer van de duiven van Veenendaal naar Nevele komen voor rekening van de NPO.

 Wil je in aanmerking komen voor deelname? Vul dan het formulier inDoe dit voor 2 februari. Op 4 februari maken we bekend wie voor deelname in aanmerking komen.

Nederlands team WK in Nevele bekend!

Gisteren, donderdag 4 februari, is uit de ruim 90 aanmeldingen voor het WK een selectie gemaakt. Dit is gebeurd door loting. Aan alle aanmelders is een nummer toegekend en via een online programma zijn de deelnemers getrokken. 25 Senioren mogen Nederland vertegenwoordigen. Voor de categorie jeugd zijn we niet aan het maximale aantal deelnemers van 15 gekomen. Hier mogen alle 8 aanmelders meedoen.

Het team van Senioren

Gebr. Dekker Terneuzen 
M. v/d Pol & Zn Opheusden
Comb. Mantel   Burgum
S. Schoonen & Zoon Bergen op Zoom
A. Jochemsen & Zn Bennekom
C. Hommersom & Roy Ochten
Comb. A. Janssen & Zn Ochten
D. Steeghs Uden
J. Snijders Hoogeveen
Gebr. Van Eck Rijswijk
Bas van Beveren Vlaardingen
J.W. Hardam  Alblasserdam
H. van Boxmeer Sint Oedenrode
Smeets-Penris Urmond
Comb.v.d.Wiel-Schreuder Luyksgestel
G. Baarda Pingjum
Gebr. Van Langen De Lutte
Reedijk & Jongekrijg   Puttershoek
Combinatie Loef   Herwen
Leo Jansen Herwen
Combinatie Üngör & Zoon Glane
Berth Knaven Didam
Bart Kroon Ter Aar
Henk Simonsz Hantumeruitburen
H. van Zomeren IJzendoorn

Het team van jeugdleden

Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug
Bjorn Gerritsen Rheden
Melvin Moes Zaandam
Rowdy Hoevenaars Uden
Roel Stevens jr. Borculo
Janine Gielen Maasdam
Lennart Krijgsman Rijssen
Dian Stoffer Wilsum

De deelnemers leveren hun duif op 7 maart op het kantoor in Veenendaal aan. Een dag later worden ze door een koerier naar het hok in Nevele gebracht. De duiven worden hier uitgebreid getraind en voorbereid voor de eindrace op 15 augustus!

Wij wensen het team alvast veel succes!

Algemene Vergadering NPO - 12 maart 2016

Vandaag, zaterdag 12 maart wordt in Wijchen de Algemene Vergadering gehouden. Deze begint om 10.00 uur. 19 kiesmannen van 11 afdelingen zijn aanwezig. Belangrijk punt op de agenda is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Datum en tijd: zaterdag 12 maart 2016, 10:00 uur. 

Plaats: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen

Agenda

1. Opening
2. Appél der kiesmannen
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering d.d. 31 oktober 2015
4. Vergaderdata Algemene Vergaderingen 2017
5a. Jaarverslag 2015
5b. Financieel Verslag 2015
6. Verslag FBCC en dechargeverklaring
7. Statutenwijziging
8. Voorstellen Bestuur
9. Voorstellen Afdelingen
10. Verkiezingen

a. Verkiezing Bestuur
b. Verkiezing Beroepscollege NPO
c. Verkiezing FBCC

11. Mededelingenmap
12. Rondvraag
13. Sluiting 

NPO bestuur en oud NPO bestuur komen tot overeenstemming

Het NPO-bestuur heeft de voormalige NPO-bestuurders, de heren Van der Aa, De Jong, Kokke, Laan en De Vries in 2012 persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden en te lijden schade inzake het contract met PigeonVillage. Het huidige NPO bestuur deelt bij monde van voorzitter Dirk Buwalda mede dat de aansprakelijkstelling jegens de oude NPO-bestuurders onvoorwaardelijk wordt ingetrokken aangezien er geen sprake is gebleken van gevoerd wanbeleid. De jarenlange discussie die heeft geleid tot diverse gerechtelijke procedures is nu ten einde.

De discussie vond haar oorsprong in 2009 toen het aanbod tot overname van Compuclub, mede door de hoge daaraan verbonden personeelskosten, in 2010 werd afgewezen. 

In 2010 zijn Rekenbureaus officieel uitgenodigd tot het uitbrengen van offertes voor het nationale rekenen, waarbij uiteindelijk drie rekenaars een offerte hebben ingediend. De commissie die deze offertes heeft beoordeeld, kwam eind 2010 unaniem tot de conclusie dat PigeonVillage de beste aanbieding had en bracht dit advies uit aan het NPO-bestuur. Deze volgde het advies van de commissie op en sloot in februari 2011 het contract, wat binnen haar statutaire bevoegdheden lag,met PigeonVillage. Gedurende de Algemene Ledenvergadering van juni 2011 werd het NPO bestuur geheel vervangen door een nieuw bestuur. 

Vanaf het aantreden in 2011 tot en met 2014 hebben gesprekken tussen NPO bestuur en PigeonVillage over interpretaties van de uitvoering van het contract geleid tot gerechtelijke procedures tot de arbiter aan toe. In het voorjaar 2015 is in de uitspraak van de arbiter de NPO in het ongelijk gesteld. Gedurende het najaar 2015 heeft het NPO-bestuur, op aandringen van de kiesmannen, een schikking getroffen met PigeonVillage.

Het huidige NPO-bestuur heeft bij monde van zijn voorzitter en in aanwezigheid van zijn voorganger, Albert de Jong, en van zijn beoogde opvolger Maurice van der Kruk op 26 februari, verklaard dat, gelet op het bovenstaande, de persoonlijke aansprakelijkheden van de voormalige bestuursleden, hierboven genoemd, onvoorwaardelijk zijn ingetrokken en maakt hiermee de weg vrij voor het nieuwe bestuur. Namens de voormalige bestuurders heeft oud-voorzitter Albert de Jong dit geaccepteerd.
Tevens heeft Maurice van der Kruk de intentie uitgesproken dat hiermee de bestuurlijke aansprakelijkstellingen tot het verleden behoren.

Bezoek de NPO dit weekend op de Voorjaarsbeurs

Op zaterdag 5 en zondag 6 maart is ook de NPO weer aanwezig tijdens de jaarlijkse Voorjaarsbeurs en Expo Houten. Op beide dagen is het mogelijk je eigendomsbewijzen op naam te laten registreren.

Voorjaarsbeurs NPO-standNederlandse eigendomsbewijzen van na 2009

Heb je alleen eigendomsbewijzen van 2009 of later en gaat het om allemaal Nederlandse duiven, dan is het niet nodig om ze vooraf op een formulier te zetten. Zorg dat je je verenigingslidnummer weet en breng alle eigendomsbewijzen mee die op naam gezet moeten worden. Bij de stand van de NPO worden ze gescand en maandag wordt het bestand met gescande eigendomsbewijzen verwerkt in de administratie.

Eigendomsbewijzen van voor 2009 en buitenlandse eigendomsbewijzen

Wil je duiven op je naam zetten van voor 2009 of heb je bijvoorbeeld buitenlandse duiven? Dan is het handig om vooraf een formulier in te vullen of ze zelf op een papier te schrijven.

Duplicaten aanvragen

Ben je een eigendomsbewijs kwijt? Of mocht je een vreemde duif houden maar heb je het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar gekregen? In dat geval is het mogelijk om een kopie-eigendomsbewijs aan te vragen.

Per kopie dat je wilt aanvragen, betaal je € 5,00. Heb je meer dan vijf kopieën nodig?  In dat geval geldt vanaf de zesde aanvraag een ander bedrag, namelijk € 2,50. Zorg dat je contant kunt afrekenen. Er is maar beperkt wisselgeld aanwezig in de stand.  

Chipringen niet meebrengen

Het omzetten van chipringen kan met ingang van 2016 in de eigen vereniging gebeuren. Breng geen chipringen mee naar de beurs. Dat is niet meer nodig!

Lange rijen?

Het komt wel eens voor dat de rijen bij de stand wat langer zijn. Vooral aan het begin van de dag. We zijn de hele dag aanwezig, dus is het druk? Loop eerst een rondje en kom op een rustiger moment terug!

We zien je graag in Expo Houten! Standnummer 114. 

Nieuw aspirant lid NOOK

Bij de stichting N.O.O.K. heeft zich een aspirant lid gemeld, namelijk Comb Koopman-Nobel.

 

Eventuele bezwaren schriftelijk, binnen vier weken, melden aan:
L. Snel
K.Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht

Voor informatie over de NOOK kan men terecht bij:
R. den Dulk
Arnhemseweg 34
6731 BT Otterlo
Email: Roeldulk@gmail.com

Nieuw bestuur gekozen tijdens Algemene Vergadering

Voorzitter Dirk Buwalda opent om 10.00 uur de Algemene Vergadering. Hij noemt het in zijn voorwoord een bijzondere vergadering omdat er een nieuw bestuur aan gaat treden en daarmee kijkt hij ook terug op zijn jaren als voorzitter van de NPO.

Bestuur AV12032016Lees het voorwoord van de voorzitter.

Bij deze vergadering zijn 11 afdelingen aanwezig. In totaal worden zij vertegenwoordigd door 19 kiesmannen.

Notulen vorige vergadering

Naar aanleiding van de notulen en actielijst van de vorige vergadering geeft kiesman Jacobs (afdeling 8) aan dat de totale actielijst niet is toegevoegd. Afgesproken was dat er een overzicht gemaakt zou worden van alle acties uit eerdere vergaderingen met daarbij richtlijnen wanneer acties worden afgerond.

De pilot van afdeling 5 waarin gekeken wordt naar de verschillen in kampioenschappen wanneer men veel of weinig duiven inkorft, komt nog aan de orde. Hierover kan bericht worden dan het zo ver is dat de inventarisatie is gedaan. De conclusies zijn er nog niet. Dit wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt, nadat de bureaumanager weer terug is op kantoor. Hij pakt dit dan samen met de medewerker Wedvluchtondersteuning Jurgen Menkhorst op en ze zorgen ervoor dat dit schriftelijk naar de kiesmannen komt.

Kiesman Van Dijk (afdeling 11) is erg verbolgen over het feit dat hij een vraag heeft gesteld over de afstanden voor het Nationaal Vliegprogramma en dat daar niets mee is gedaan. Op najaarsvergadering 2014 is toegezegd dat hiervoor geen ‘midden’-afstanden zijn maar dat er minimumafstanden zouden komen. Dat zou gepubliceerd worden. Dat is niet gebeurd en ook voor het nieuwe seizoen niet, terwijl dit op 1 februari met grote spoed zou gebeuren. Op de actielijst van de vorige vergadering staat dat het gereed is, maar dat is niet zo. Voorzitter Buwalda kan nu niet zien wat er precies gebeurd is. Van Dijk noemt het wel zijn verantwoordelijkheid dat het uitgevoerd had moeten worden.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) heeft eenzelfde soort vraag. De Statuten zouden worden gewijzigd op het punt ‘onverenigbaarheid van functies’. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Benadrukt wordt nog dat het puur om het nakomen van afspraken gaat.

Voorzitter Buwalda stipt zelf nog het onderwerp ‘inkorven in een andere vereniging’. Het geeft hele grote problemen wanneer niet goed wordt afgesproken wie als eerste de W-bestanden instuurt. Als dit verkeerd gaat, wordt het W-bestand overschreven. Maar als er heel nauwgezet afspraken worden gemaakt, kan het dus wel. Nog voor het vliegseizoen krijgen de afdelingen op papier hoe dat werkt.

De notulen van 31 oktober worden verder ongewijzigd vastgesteld.

Vergaderdata 2017

De data voor de reguliere Algemene Vergaderingen in 2017 worden vastgesteld op 11 maart 2017 en 4 november 2017.

Jaarverslagen

Zowel het jaarverslag van de secretaris als het financiële jaarverslag van 2015 staan op de agenda. Over het jaarverslag van de secretaris hebben de kiesmannen geen vragen. Dit wordt zo vastgesteld.

Voor wat betreft het financiële jaarverslag licht penningmeester Geitenbeek toe dat er een grote overschrijding is voor wat betreft de juridische kosten.

Er zijn ook meevallers, maar die zijn er alleen maar door dingen die het bestuur zich had voorgenomen te doen, maar die niet zijn uitgevoerd.

Het automatiseringsproject loopt. Het nieuwe programma zou rond 1 mei in gebruik genomen moeten worden en dan gaat er ook afgeschreven worden. De personeelskosten liggen in de lijn.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vraagt of bij het securityonderzoek dat is gedaan, ook rekening is gehouden met de kantoorkosten die hiervoor zijn gemaakt. En hij is benieuwd naar de aanleiding en de resultaten. De penningmeester geeft aan dat er een vermoeden was van een lek, dit is niet gevonden. Alle procedures etc. zijn aangescherpt en wordt nu verder gemonitord. Het gebouw is onderzocht op afluisterapparatuur.

Kiesman Wijnen (afdeling 3) wil nog duidelijkheid over de openstaande debiteuren. In het verslag van de FBCC staat dat € 14.000,- nog niet is voldaan. Het zijn vorderingen op de afdelingen 5 en 12. Penningmeester Geitenbeek legt uit dat de leden zijn gaan switchen en uiteindelijk hebben die 300 leden geen contributie betaald. Ook over de lossingvergunningen ontstond een discussie. Er zal een afboeking plaatsvinden van ongeveer € 5000,-. Het overige bedrag is betaald, er is schoon schip gemaakt.

Hiermee wordt het financiële jaarverslag vastgesteld.

Voor wat betreft het verslag van de FBCC benadrukt de voorzitter nogmaals dat er goed is gekeken naar de taken en bevoegdheden. Ook dit verslag wordt vastgesteld en er wordt decharge verleend onder applaus.

Statutenwijziging

Op de agenda staat ook een statutenwijziging. De bedoeling was om dat deze vergadering vast te stellen. Voorzitter Buwalda licht kort toe dat het de bedoeling is dat de rechtspleging door externen gaat worden bekeken. Kwalitatief is dat een goede zaak. Bekeken wordt nog of voor doping nog wel eigen rechtspraak blijft gelden. Hij noemt ook nog het punt van de toegankelijkheid van de rechtspraak. Gekeken naar de financiële ontwikkeling, is er een fors drempelverhogend effect.

‘We willen dat alles formeel wordt voorgelegd, volgens de juiste weg. We hebben dit punt daarom nog even laten liggen’, aldus de voorzitter.

De heer Geitenbeek vult nog aan dat de conceptstatuten dinsdag met mevrouw Olfers worden besproken en dat er daarna direct verder actie volgt.

Nationale Kampioenschappen jeugd

Door het bestuur van de NPO is voorgesteld om bij de Nationale Jeugdkampioenschappen voor de jeugd de categorie ‘Jeugdleden in combinatie met seniorlid’ te laten vervallen.

Kiesman Laban (afdeling 1) zegt door dit voorstel onaangenaam verrast te zijn. ‘We vinden het toch wat kort door te bocht om het af te schaffen. De Zeeuwse jeugdcommissie heeft een brief rondgestuurd’. Hij vindt dat ook jeugdcommissies van andere afdelingen geraadpleegd moeten worden en het voorstel teruggenomen moet worden.

Voorzitter Buwalda noemt de brief een ontroerend geheel en hij vindt het inderdaad verstandig om eerst de afdelingsjeugdcommissies te vragen. Het gaat nader bekeken worden en het voorstel wordt voor nu teruggetrokken.

Nationaal Vliegschema 2017

Bestuur NPO stelt een vliegprogramma voor 2017 voor conform 2016. Kiesman Wijnen (afdeling 3) vindt het een probleem dat je in dat programma 3 of 4 vluchten per weekend hebt en dat is volgens hem te ondervangen. Hij wil graag aandacht voor het marathonprogramma in combinatie met eendaagse fond.

Het kan niet wachten tot de najaarsvergadering.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) vindt het belangrijk om de enquête die gehouden gaat worden af te wachten. Leden kunnen daarin aangeven waar de voorkeur ligt.

Er ontstaat discussie of deze resultaten dan wel snel genoeg bekend kunnen zijn.

Kiesman Van de Vrede (afdeling 5) stelt voor om van alle afgevaardigden een avond in juni een kiesman aan tafel te zetten. ‘Dan is er zo een vliegprogramma’.

Het idee is er om de enquête en een overleg met afdelingen te combineren. Er ligt nu een concept. Nu wordt er geen vliegprogramma vastgesteld. In samenspraak met het nieuwe bestuur wordt bekeken.

Vlieggebieden

Door Afdeling Zeeland ’96 heeft het voorstel ‘Praktijkgericht hanteren sectorgrenzen op marathonvluchten’ ingediend. Zij stellen voor om samenwerking tussen afdelingen bij eventuele calamiteiten zonder meer toe te staan, zonder dat er verdere consequenties aan zijn verbonden.

Bestuur NPO heeft hierop gereageerd dat het praktisch niet uitvoerbaar is.

Kiesman Laban (afdeling 1) is teleurgesteld over het preadvies. Er komen steeds minder duiven, de concoursen worden ook te klein, dus samenwerking moet bevorderd worden. De voorzitter geeft echter aan dat er nu niks mee gedaan kan worden.  Het is een kwestie van ontwikkelen van beleid. Het moet ook meegenomen worden in een volgend overleg.

Trainingsduiven

Door Afdeling Brabant 2000 is voorgesteld om de regeling voor trainingsduiven af te schaffen en weer de oude regeling ‘invliegduiven’ in te voeren.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) geeft aan dat in zijn afdeling trainingsduiven voldoen. Hij ziet wel dat er zich in verenigingen problemen voor kunnen doen. Het probleem zou verder uitgediept moeten worden. Met nu stemmen wordt het probleem niet opgelost, is zijn mening.

Ook kiesman Jacobs (afdeling 8) geeft aan dat er in zijn afdeling naar volle tevredenheid gebruik gemaakt wordt van trainingsduiven. Kiesman Pasman (afdeling 8) geeft aan tegen het voorstel te zijn.

Besloten wordt het voorstel nu niet in stemming te brengen. Er gaat nader bekeken worden wat de consequenties zijn als je ermee ophoudt en naar welke alternatieven er zijn.

Dispensatie

De afdelingen 7 en 8 stellen voor om het reglement aan te passen als het gaat om het verlenen van dispensatie. Hiervoor is wel eerst een statutenwijziging nodig.

De voorzitter geeft aan dat Bestuur NPO liever niet in een dispensatieverzoek betrokken wordt. De afdelingen moeten het samen oplossen en als dat niet kan is er de weg naar het Tucht- en Geschillencollege. Het bestuur vindt verder dat je niet teveel in verbijzondering moet treden in de statuten als het gaat om dispensatie.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) licht toe dat het in de praktijk onduidelijk is op welke basis wel of geen dispensatie toegekend mag worden. Om daar meer uniformiteit te krijgen lijkt het van belang om enkele uitgangspunten vast te stellen. Het geeft ook duidelijkheid richting leden. Nu wordt de ene keer wel dispensatie gegeven en de andere keer niet. Het kan om dezelfde redenen gaan. Het is niet toetsbaar.

Als er wordt gestemd, wordt een wijziging van statuten artikel 21 lid 12 met

19 stemmen voor aangenomen.

Voor het inkaderen van de 3 extra punten die zouden moeten worden toegevoegd aan artikel 13 van het Huishoudelijk reglement wordt ook gestemd. Kiesman Van der Veer (afdeling 7) noemt het een tijdelijke maatregel. ‘We moeten de situatie nu bevriezen en tot overeenstemming komen over werkgebieden. Je moet uitgaan van een nulsituatie. Anders ga je weer een valse start maken. We willen komen tot unieke vlieggebieden.’

Het amendement wordt met 12 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen aangenomen.

Ook artikel A5 van het reglement Rechtspleging wordt gewijzigd. Komt een overgang van een basislid bij het Tucht- en Geschillencollege, dan mag in de behandelende kamer geen lid zitting nemen dat lid is in één van de betreffende afdelingen.

Nationale Jongeduivenvlucht

Afdeling Oost Nederland had voorgesteld om de Nationale Jonge duivenvlucht af te schaffen. Kiesman Bosman (afdeling 9) geeft echter direct aan dat dit voorstel wordt teruggetrokken. Er vindt nu overleg plaats om te zoeken naar een alternatief voor St.Quentin. Hij wil wel graag weten of de afdeling, als ze daar niet kunnen lossen, de mogelijkheid heeft om naar Peronne te gaan. Secretaris Mackaay geeft aan dat problemen altijd direct gemeld moeten worden bij de Franse bond. Zij zoeken dan naar een vervangende losplaats.

Voorzitter Buwalda concludeert dat het enige dat nu afgesproken kan worden is elkaar tijdig te informeren.

Verkiezing Bestuur NPO

Volgens voorzitter Buwalda zijn er wel wat punten te noemen waarom eerder geen nieuwe bestuurskandidaten opstonden. Met 5 bestuursleden is het een wat penibele situatie en daarom is hij blij dat er nu de mogelijkheid is om naar 7 zetels te gaan.

Verder heeft hij het over het feit dat Leo Mackaay als secretaris actief wilde blijven. ‘Daarover is heel veel ruis ontstaan’. De voorzitter geeft aan dat er veel overleg is geweest over dit punt en dat Leo Mackaay nu bereid is zich terug te trekken als secretaris. Hij blijft dan aan als commissaris met als enige functie de contacten met de FCI.

Kiesman Wijnen (afdeling 3) kijkt terug naar de roerige periode waarin de NPO nog steeds verkeert. Er is destijds een gezamenlijk voorstel gedaan om een nieuw bestuur te vormen. Hij heeft er moeite mee dat er nu een viertal afdelingen buitenspel zijn gezet. Dat stelt hem heel erg teleur. Hij wil ook graag weten waarom dat is gebeurd.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat Bestuur NPO met de heer Voorn, de kandidaat die door Afdeling 3 is aangedragen een gesprek heeft gehad. Toen duidelijk werd dat hij zelf als voorzitter afscheid zou nemen, zijn afdelingen samen kandidaten gaan zoeken. Of de anderen buitenspel zijn gezet, daarvan hoeft de Algemene Vergadering niets te vinden. Volgens kiesman Wijnen zijn er anderen die hier antwoord op kunnen geven. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes, maar vermeldt er wel bij dat hij zich niet kan vinden in de manier waarop een en ander gegaan is. Hij wil van de penningmeester weten wat zijn standpunt is aangaande het als bestuurslid aanblijven van Leo Mackaay. In het voorwoord van de afdelingsvergadering van Afdeling Midden Nederland is te lezen dat er een nieuw bestuur rondom hem geformeerd is en dat hij niet zou blijven wanneer de heer Mackaay zou blijven.

De heer Geitenbeek reageert hierop met dat hij niet gezegd heeft vandaag op te stappen.

Ook kiesman Roks (afdeling 4) vindt niet dat wat er gebeurd is de schoonheidsprijs verdient.

Kiesman Pasman (afdeling 8) wil graag blije gezichten zien. ‘We moeten weer een voltallig bestuur krijgen’. Kiesmannen hebben volgens hem best eerder mensen benaderd. Maar niemand wilde. ‘Dan kom je in klein comité bij elkaar en besluit je het samen te proberen. En dan kun je wel tot een bestuur komen. Dat heeft niets te maken met anderen buiten spel zetten. We moeten niet overal spoken willen zien’.

Roks (4): Het verdient niet de schoonheidsprijs. Wij wisten van niets en het stond al op alle sites van andere afdeling.

Kiesman Van de Vrede (afdeling 5) zegt dat de deur per direct openstaat voor alle andere afdelingen. ‘Het is chiquer en unieker om gezamenlijk de volgende stappen te zetten.’

Nieuw Bestuur AV12032016

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vindt het een groot compliment waard dat Leo Mackaay terug wil treden om de weg te openen voor anderen.

Het woord is hierna aan Maurice van der Kruk.

Er wordt gestemd over Maurice van der Kruk als voorzitter. Hij wordt met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen gekozen. Hans van Dijk wordt als secretaris gekozen met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen.

De overige kandidaten worden met applaus benoemd.

Beroepscollege AV12032016


Verkiezing Beroepscollege NPO

De heren De Vries en Planting treden af. Gezien de ontwikkelingen voor de toekomst voor wat betreft de rechtspraak, zijn er nu geen nieuwe kandidaten. Wout de Vries en Sietze Planting worden door voorzitter Buwalda toegesproken. Zij ontvangen een attentie en een mooie bos bloemen.

 Verkiezing FBCC

Jan van Gent was aftredend en herkiesbaar als lid van de FBCC. Hij wordt herbenoemd.

Buitenlandse leden

Ooit is afgesproken bij het toelaten van leden uit het buitenland om de grens van 10 kilometer te hanteren. Aan mevrouw Olfers is om advies gevraagd. Nu weten we hoe we het zouden moeten hanteren. De Belgen hebben een stuk uitgedaan wat niet helemaal correspondeert met dit. Dit zijn twee meningen. We kunnen hier lang en breed over praten. We  moeten met de Duitsers en Belgen in gesprek. Het vraagt dus nadere besluitvorming.

Positieflijsten dieren

Ton Ebben is uitgenodigd om namens de PVH, waar de NPO ook lid van is, de positieflijst voor dieren toe te lichten. Hij geeft aan dat het geen uitgemaakte zaak is dat er altijd met postduiven gevlogen kan blijven worden. ‘Daar moeten we wel aan blijven werken’. En de positieflijst is volgens hem maar één ding als het gaat om bedreigingen die de dierhouders hebben.

Men is van mening dat wanneer het niet volstrekt zeker is dat je een dier welzijn kan bieden, je dat dier niet kunt houden. Dat zou betekenen dat er een lijst komt met 20 tot 25 dieren die je nog wel mag houden. Alle zoogdieren moeten dit jaar behandeld zijn.

De vraag is welke voorwaarden ze gaan verbinden aan het houden van postduiven. Op het ministerie vinden ze het onzin dat er gevlogen wordt met duiven.

Ton Ebben doet een oproep aan iedereen: ‘Wees alsjeblieft voorzichtig met je kritieken! Laat de zaken over aan de WOWD. Zij moeten bepalen wat wel en geen welzijn is. Dan kunnen we er op het ministerie met gezag over praten’.

Tijdens de rondvraag meldt kiesman Jacobs (afdeling 8) dat bij sommige elektronische constateersystemen sinds de laatste update de SMS-functie is verdwenen. Hij vraagt of er met de leveranciers afspraken waren gemaakt over het behouden van bestaande functionaliteiten.

De heer Hanegraaf antwoordt als adviseur elektronische systemen dat de genoemde SMS-functie geen eis van de NPO was, maar een service van de fabrikant. Het is een besluit van de fabrikant geweest om deze optie bij de update te laten vervallen.

Afscheid Dirk Buwalda

Afscheid Dirk Buwalda

Na bijna vijf jaar neemt voorzitter Buwalda afscheid als voorzitter van de NPO. Ton Geitenbeek benadrukt nog een keer hoeveel tijd en inzet hij voor de organisatie heeft geleverd.
Dirk heeft voor alle aanwezigen een rode roos met daaraan de tekst ‘Positief uitdragen van onze sport’.

Hiermee eindigt deze Algemene Vergadering. 

Wegens overlijden kantoor gesloten

Vanwege het overlijden van Rina Marinus, onze oud-collega en vrouw van bureaumanager Frank Marinus, is het kantoor in Veenendaal aanstaande vrijdag 18 maart de hele dag gesloten.

Rina

Nieuwe Controleurs Oneigenlijke Stoffen benoemd

Vier kandidaten hebben met goed gevolg het examen voor controleur oneigenlijk gebruik van stoffen bij postduiven afgesloten. Zij zijn inmiddels officieel benoemd.

Eerder dit jaar, op 9 januari, werd in Tilburg de cursus gegeven voor Controleurs Oneigenlijke Stoffen. Er was veel nieuws te vertellen over de ontwikkelingen rondom het verwerken van de monsters en de uitslagen van het laboratorium. Behalve nieuwe cursisten, waren ook bestaande controleurs aanwezig om hun kennis opte frissen. Zeker een goede zaak!

Hierna kregen de cursisten de tijd om de stof goed te leren. Op 30 januari en 5 maart jl. zijn de examens afgenomen door Patrick Derycke en Marjan van Berkel.

Hoewel de stof niet eenvoudig was en eisen hoog lagen, hebben vier kandidaten het examen met goed gevolg afgesloten en zijn ze benoemd tot controleur oneigenlijk gebruik van stoffen bij postduiven.  Kans dus dat je deze heren het komend seizoen tegenkomt.

Nieuwe controleurs OGS

De nieuwe controleurs zijn (van links naar rechts) Jacco van der Kleijn, Rob Duurland, Domien van Acker en Marco Moerland. 

Gefeliciteerd met deze prestatie!

 

FCI commissie directeur op 4 maart bij elkaar geweest

In het Belgische Halle is van 2 tot en met 4 maart weer door de diverse commissies van de FCI vergaderd. Hier het verslag van de Commissie Directeur.

Verslagen

De vorige bijeenkomst was op 16 oktober 2015. Het verslag wordt voor wat de commissie standaard betreft op enkele punten gewijzigd.

Door de penningmeester wordt het financieel jaar toegelicht. Enkele landen moeten contributie afdragen en deze worden aangeschreven. In hoofdlijnen ziet het er goed uit. Ten opzichte van 2014 zijn de kosten iets opgelopen, dit komt door de vertalingen van de Statuten. Iedereen gaat akkoord met het jaarverslag.

WK en Olympiade

Door de heer van Bockstaele worden de ontwikkelingen van de wereldkampioenenrace die op 15 augustus 2016 wordt gehouden toegelicht. De Belgium Master wordt op diezelfde dag gehouden. De meeste landen hebben hun duiven ingezonden en er is nog plaats voor maximaal 1 of 2 landen. Binnen 14 dagen worden alle landen door de KBDB over het programma.

Voor de Olympiade in Brussel zijn de voorbereidingen in volle gang. Vanaf Zaventem luchthaven kan men de trein nemen en binnen 10 minuten is men bij het hotel en het beurscomplex.

In 2017  wordt het wereldkampioenschap worden gehouden in Portugal. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Commissie Sport

De subcommissie voetringen doet verslag over de laatste ontwikkelingen en is nog steeds wachtende op de prijzen van George Huang. Zoals al eerder werd geadviseerd is de subcommissie van mening niet langer te wachten. Een delegatie heeft in China met hem afspraken gemaakt en deze worden wederom niet nagekomen. De president van commissie Sport wil ze nog een laatste kans geven. Er zal worden onderzocht of er bij de twee gecertificeerde andere leveranciers voldoende capaciteit beschikbaar is om eventueel het volledige kwantum van de FCI in te vullen.

Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een compatibele FCI Hitag S voor alle landen. Deze ring krijgt dan een FCI geheimcode zodat deze ringen niet gekopieerd  kunnen worden.

Op de Olympiade en One loft races worden alleen jonge duiven toegestaan met een officiële FCI voetring.

Men heeft voorgesteld om de combiring tot 2018 toe te laten en daarna niet meer. Nederland heeft hiertegen bezwaar gemaakt en verwijst naar eerdere afspraken.

Verder worden alle landen verzocht een aantal vragen te beantwoorden over de voetringen.

Men zal wederom in 2016 een race naar Berlijn en Londen organiseren, beiden op één dag en wel 6 augustus 2016. Nederland heeft kenbaar gemaakt dat de datum niet gunstig is, omdat wij zelf midden in het vliegseizoen zitten. Ergens in september zou wel kunnen. Ook liever niet beide vluchten op één dag. Informatie wordt zo spoedig mogelijk toegezonden.

De categorie E wordt het aantal deelnemers teruggebracht van 50 naar 20

Voor de marathon wordt op voorstel van Roemenië de minimum afstand opgetrokken naar 800 km. Dit wordt met ruime meerderheid akkoord bevonden.

Commissie Standaard

De cursus in Halle werd aan 10 personen gegeven en hiervan waren 4 deelnemers uit Nederland. Van alle deelnemers slaagden er 5 en de andere 5 zullen in 2017 een nieuwe poging kunnen doen op de Olympiade in Brussel of Halle.

Met de Chinese delegatie is overeengekomen in november 2016  een cursus in China te geven. Informatie wordt hen toegezonden en wordt in het Chinees vertaald. Verder volgt er een cursus in Spanje en Engeland in januari 2017.

De landen moeten voor 1 juli hun kandidaten opgeven die op de Olympiade willen keuren. In oktober wordt dan een definitieve keuze gemaakt.

De landen dienen aan het FCI secretariaat op te geven dat zij in hun land dopingbeleid uitvoeren.

Voor de Olympiade te Polen 2019 zullen 6 jonge duiven ingezonden dienen te worden, 3 doffers en 3 duivinnen. Hierdoor zullen er 3 extra keurmeesters aangewezen worden, welke samen met de 2 reserves een team van vijf vormen.

Op de Olympiade is het verplicht gesteld dat jonge duiven een officiële FCI ring hebben.

Op de Olympiade in Boedapest heeft een Engelse combinatie geen juiste gegevens verstrekt. Zij behaalden zowel in de Sport- als Standaardklasse goede resultaten. De Engelse duivenbond heeft hen geschorst voor alle toekomstige Olympiades en deze straf is door de FCI overgenomen.

Veterinair

Zoals al eerder werd aangegeven waren er onderzoeken naar jonge duivenziektes. In Hannover is dit onderzocht. De resultaten zijn nog niet officieel. Wel werden de resultaten in grote lijnen door Dr. Rubbenstroth in een powerpointpresentatie toegelicht. Dit werd een uitvoerige presentatie met verhelderende stellingen. De presentatie wordt de bonden toegezonden. De studie is nog niet afgerond.

Europa

Van de jachtpartij op duiven (foto op internet)  kunnen de Fransen niet achterhalen wie hier aansprakelijk voor is. Zij zijn er voor 90 % van overtuigd dat dit niet in Frankrijk heeft plaatsgevonden.

De Duitse bond heeft extra nota’s gekregen van de Franse bond, omdat zij op losplaatsen niet aanwezig waren. De Franse bond moet tijdig geïnformeerd worden als een vlucht niet doorgaat of wijzigt.

De werking van NF14-factor voor internationale vluchten is toegelicht Frans Huynen en de commissie van Henk Geerink komen met voorstellen. Toegezegd is dat deze in het najaar door Frans Huynen in een powerpointpresentatie zullen worden uitgelegd.

Voor de dopingcontroles op de internationale vluchten moet ieder land een persoon opgeven die in de weekenden bereikbaar is. Samen met een Belgische vertegenwoordiger wordt dan de winnaar van de Internationale vlucht worden gecontroleerd. Voor Nederland is Patrick Derijcke opgegeven.

De Franse bond geeft aan dat landen kunnen opgeven met hoeveel auto’s men komt en zij zullen hen dan informeren over een geschikte losplaats.

Aan de KBDB hebben wij nogmaals verzocht een goed alternatief voor Asse Zellik te krijgen. Van Bockstaele gaf aan er eentje gevonden te hebben. Ook Mons is gevraagd. (inmiddels locatie doorgegeven met coördinaten)

Doping

De KBDB heeft een nieuw dopingreglement gemaakt en zij doen op jaarbasis 120 controles. Inmiddels hebben zij vanuit Zuid Afrika veel rapporten gehad en vanuit deze wetenschap een reglement opgemaakt. De bedoeling is dat er een FCI reglement komt, die voor alle landen verplicht wordt. Dit reglement is aan Patrick Derijcke gezonden, de Nederlandse vertegenwoordiger en specialist op dopinggebied.

De landen moeten lobbywerk verrichten in hun eigen land en zoeken naar Europarlementariërs  die hen in Brussel kunnen vertegenwoordigen. Roemenië heeft inmiddels een kandidaat en het zou goed zijn om met meerdere landen samen op te trekken. Duivensport wordt op elk ministerie belastend gevonden en wij moeten hier op gepaste wijze tegenin gaan.

Jeugd

Het blijft voor alle landen een moeilijk onderwerp. Aan alle landen wordt gevraagd meer inzet te tonen. De internetsite van de FCI zal hiervoor optimaal gebruikt gaan worden, Daniël Krajcik (Slowakije) verzorgt één en ander . Motto is Jeugd heeft de toekomst.

Grand Prix

In 2016 worden 23 One Loft races gehouden. Bijna alle FCI controleurs zijn benoemd op een enkele na. Afgesproken is dat iedere winnaar een FCI decoratie krijgt ter herinnering. In oktober worden de kosten hiervan besproken. Martha van Geel had al eerder aangegeven te stoppen, maar had toen geen opvolger. De vacature is inmiddels ingevuld en in januari 2017 stopt zij definitief.

Statuten

De ingezonden stukken van landen zijn door de commissie Horst Menzel en Arthur Knapen bekeken. Voorgesteld wordt deze met elkaar door te nemen. Niet alles is voor wijziging acceptabel, maar na een uitvoerige discussie wordt afgesproken dat de commissie het gaat verwerken in de statuten. Verder wordt afgesproken met een kleiner comité bijeen te komen en misschien is een tweede keer ook wel noodzakelijk.  Afgesproken wordt om 19 en 20 mei 2016 in Halle te vergaderen, hierbij wordt ook verwacht dat Nederland aanwezig is. Overigens zal besluitvorming op het FCI congres in Brussel 2017 plaatsvinden.

Het ingediende voorstel van België om simultaan de commissievergaderingen te vertalen wordt nog niet geaccepteerd. Het is afwachten hoe de bevindingen op het congres zijn, daar wordt het wel toegepast. Ook financieel wordt bekeken of het voor de toekomst haalbaar is. Het voordeel is overigens wel dat alle vertegenwoordigers een dag minder hoeven te  vergaderen.

De volgende FCI vergaderingen zijn op 3, 4 en 5 oktober 2016.

Oproep: Televisieprogramma Nederland Verhuist

Ga jij zelf verhuizen of ken je andere duivenliefhebbers die gaan verhuizen? In het programma 'Nederland Verhuist' willen ze Nederlanders gaan volgen die binnen Nederland verhuizen. Ook iemand die met zijn postduiven verhuist, staat op hun verlanglijstje.

Het programma 'Nederland Verhuist' (Avrotros/NPO1) zal een registratie maken van wat er bij een verhuizing speelt en zal dieper ingaan op iemands persoonlijke verhaal rondom de verhuizing. Alle verhalen hebben een persoonlijk karakter en iedereen krijgt ruim de tijd en gelegenheid zijn persoonlijk verhaal te vertellen.

Ze volgen iemand tijdens een aantal van tevoren afgesproken opnamedagen (2/3 opnamemomenten in totaal, afhankelijk van het verhaal). Ze komen naar de oude én de nieuwe woning. Momenten waarop de filmers langskomen zijn bijvoorbeeld een paar dagen voor de verhuizing, de verhuizing zelf en de eerste avond in het nieuwe huis. 

Logo AvrotrosHet programma wordt vanaf 4 juli uitgezonden, vanaf 19.30 uur op NPO1. Opnames lopen tot half juli. 

Ga jij zelf verhuizen of ken je andere duivenliefhebbers die gaan verhuizen? Laat het weten via marlous.hallers@tuvalu.nl of 035-7630063!

Nederlandse duiven in Nevele voor WK

Op dinsdag 8 maart zijn de Nederlandse duiven die mee doen aan het Wereldkampioenschap in België, naar het hok in Nevele gebracht. 40 in totaal, waarvan er 15 meedoen aan het Wereldkampioenschap voor de jeugd.

Duiven wkVolgens de organisatie zijn er nu in totaal 848 duiven aanwezig (600 voor het Wereldkampioenschap en 248 voor het Wereldkampioenschap Jeugd). De duiven komen uit de volgende landen:

Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Bulgarije, Duitsland, Nederland, Polen, België, Slovenië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Argentinië, Kroatië, Letland, Noorwegen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Roemenië, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Malta, Griekenland.

Binnenkort wordt gestart met het opleerprogramma. De duiven trainen samen met de deelnemers aan de Belgian Master. Het exacte programma is nog niet bekend. Op 15 augustus is dan de eindvlucht!

Op 15 augustus zijn er dan prijzen te winnen in de volgende klassementen:

 • Individueel
 • Landenklassementen
 • As-duif

Hierna worden de eerste 30 van het Wereldkampioenschap en de eerste 10 van de jeugd direct verkocht. De andere worden verkocht via een internetveiling.

Houd de speciale website in de gaten voor de meest actuele informatie!

Het Nederlandse team:

NaamWoonplaatsRingnummer
J.W. Hardam Alblasserdam NL 16-1518098
A. Jochemsen & Zn Bennekom NL 16-1207137
S. Schoonen & Zoon Bergen op Zoom NL 16-1593130
Comb. Mantel Burgum NL 16-1847830
Gebr. Van Langen De Lutte NL 16-1173601
Berth Knaven Didam NL 16-1274905
Combinatie Loef Herwen NL 16-1288241
Leo Jansen Herwen NL 16-1305799
J. Snijders Hoogeveen NL 16-4783801
H. van Zomeren IJzendoorn NL 16-1335178
C. Hommersom & Roy Ochten NL 16-1334794
Comb. A. Janssen & Zn Ochten NL 16-1334644
M. v/d Pol & Zn Opheusden NL 16-1335272
G. Baarda Pingjum NL 16-4281201
Gebr. Van Eck Rijswijk NL 16-1450607
Smeets-Penris Urmond NL 16-1795821
Henk Simonsz Hantumeruitburen NL 16-1051012
Bas van Beveren Vlaardingen NL 16-1510809
Reedijk & Jongekrijg Puttershoek NL 16-1555332
Bart Kroon Ter Aar NL 16-1558201
Comb.v.d.Wiel-Schreuder Luyksgestel NL 16-1684625
H. van Boxmeer Sint Oedenrode NL 16-1703049
Gebr. Dekker Terneuzen NL 16-3614759
D. Steeghs Uden NL 16-3643272
Combinatie Üngör & Zoon Glane NL 16-1155071

 Jeugd

naamwoonplaatsringnummer
Luca Baakman Beek NL 16-1274263
Dylan Hilbrands Finsterwolde NL 16-4780261
Corjan Tiggelman Middelharnis NL 16-1489945
Lennart Krijgsman Rijssen NL 16-1086666
Lennart Krijgsman Rijssen NL 16-1190951
Jochem Bruinsma Kampen NL 16-1098232
Dian Stoffer Wilsum NL 16-1119209
Roel Stevens jr. Borculo NL 16-1139085
Roel Stevens jr. Borculo NL 16-1139088
Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug NL 16-1155704
Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug NL 16-1155705
Bjorn Gerritsen Rheden NL 16-1296322
Melvin Moes Zaandam NL 16-1410015
Janine Gielen Maasdam NL 16-1555562
Rowdy Hoevenaars Uden NL 16-4025133

Goede vrijdag kantoor gesloten

De tijd is weer aangebroken dat er op korte termijn een aantal Nationale Feestdagen op elkaar volgen. Morgen, Goede Vrijdag, is de eerste dag dat het kantoor in Veenendaal de gehele dag is gesloten. Hieronder een overzicht van alle dagen.
DatumNationale Feestdag
Vrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag
Maandag 28 maart 2016 Pasen
Woensdag 27 april 2016 Koningsdag
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016 Dag na Hemelvaart
Maandag 16 mei 2016 Pinksteren

Het bestuur stelt zich voor

Het nieuwe bestuur van de NPO is direct nadat ze op 12 maart jl. gekozen zijn, met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Met regelmaat verschijnt een verslag van waar ze mee bezig zijn op deze site en in overige media.

Het eerste verslag van de bestuursvergadering van 15 maart jl. is nu te lezen.

En natuurlijk wil het bestuur zich graag aan iedereen voorstellen. Dat doen ze hier!

Interessante cursusdag bij MeteoGroup

Op 18 maart heeft een groep van lossingscoördinatoren zich bij MeteoGroup in Wageningen verzameld om daar up to date gehouden te worden over alle ins en outs van het weer.

MeteoGroup 18 maart

Op deze dag werd er gediscussieerd met het IWB (Arie van Dam en Kees Elzinga) en Klaas Drost van MeteoGroup . Punten van verbetering ten aanzien van het begeleiden van de wedstrijden met postduiven kwamen aan de orde.

Kees Elzinga

Daarnaast werd er ook een minicursus over het weer gegeven, zodat de weertermen voor iedereen duidelijk zijn. Zo weten alle betrokkenen waarover ge

praat wordt in het vliegseizoen. De diverse soorten fronten, wolken, inversies en computermodellen werden behandeld.


Op deze dag werden ook enkele tegenvallende vluchten besproken aan de hand van gegevens die werden verkregen uit weerballonnen en weerkaarten op desbetreffende dagen. Doel daarvan is dat er door het analyseren van deze gegevens nog beter gelet kan worden op het waarborgen van kwalitatief goede vluchten met een nog hoger thuiskom-percentage.

Arie van Dam

Aan het eind van de dag werd er nog een korte rondleiding gegeven door de weerkamer zodat de aanwezigen een indruk kregen van wat er bij MeteoGroup allemaal gedaan wordt en waaruit het werk bij dit bedrijf nog meer bestaat.

Pieter op bezoek bij Pieter

Het eerste verslag dat we deze keer binnen kregen van de hokbezoeken door jeugdleden, is van Pieter Buren uit Wehl. Zoals elk jaar konden de deelnemers aan de jeugddag, ook afgelopen november, weer hokbezoeken winnen. Door deel te nemen aan verschillende onderdelen op die dag, voor een deel leerzame activiteiten maar ook leuke spellen, maken ze de speelkaart vol. Met een volle speelkaart, maak je kans op een bezoek bij een liefhebber met aanzien!

Pieter en Pieter

Hallo ik ben Pieter Buren en ik ben 12 jaar en woon in Wehl.
Ik heb sinds 3 jaar postduiven en ben zelfstandig lid. Mijn vader heeft dus geen duiven.
Wij zijn in november naar de beurs in Houten geweest en heb toen een hokbezoek gewonnen en heb Pieter Veenstra uitgekozen.

Hokbezoek Pieter Veenstra 1

Op zaterdag 25 maart zijn mijn vader en ik  met de auto naar Pieter Veenstra geweest en hebben onderweg ook nog twee duiven losgelaten.
We werden ontvangen door Pieter Veenstra en de hokverzorger Ruud Hoedeman en zijn we naar binnen gelopen en even gekletst en gedronken. Er kwamen ook nog twee mensen van PIPA.
Nadat we wat hadden gekletst en gedronken gingen we met de hokverzorger en de jongste zoon van Pieter Veenstra naar de hokken
Ze hebben me heel veel laten zien en duiven laten voelen en heel veel dingen verteld waar ik veel van geleerd heb.

Hokbezoek Pieter Veenstra 2Ik heb een hele leuke middag gehad en vond het heel bijzonder om er rond te mogen kijken in zo’n mooi hok met zulke goede en mooie duiven. Ter afsluiting hebben we in huis nog wat gedronken en gepraat en zijn daarna naar buiten gelopen om een foto te maken samen met Pieter Veenstra.
Toen we naar buiten liepen vertelde de hokverzorger dat Pieter Veenstra eigenlijk nooit duiven weg gaf. Maar na dat we de foto’s hadden gemaakt kreeg ik toch een jonge duif mee naar huis.

Ik wil Pieter Veenstra en de hokverzorger ontzettend bedanken voor de leuke middag en de duif. Ik vond het geweldig!

Pieter Buren, Wehl

Jouw hokbezoek?

Natuurlijk willen we allemaal weten hoe de hokbezoeken geweest zijn. Dus, ben jij op hokbezoek geweest? en vooral leuke foto’s.

Veel duiven nog snel op naam

Zo vlak voor het vliegseizoen willen velen nog even snel de duiven op naam zetten. Op het kantoor in Veenendaal proberen de medewerkers de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

Overschrijvingen

Duiven kunnen het hele jaar door op naam gezet worden. Als de duif op de juiste eigenaar staat, dan kan deze, mocht hij onverhoopt in het verkeerde hok terecht komen, snel weer terugbezorgd worden.

Tijdens de voorjaarsbeurs was de NPO ook aanwezig en toen zijn zo'n 11.000 ringen en series op naam gezet. Dat zijn er heel wat.

Maar nu het vliegseizoen van start gaat, zijn er nog veel leden die nog snel de duiven op naam willen hebben.

Normaal duurt het registreren een paar dagen als de eigendomsbewijzen worden opgestuurd. Nu kan het voorkomen dat je twee tot drie weken moet wachten. we proberen de aanvragen zo snel mogelijk weer terug te sturen.

Telefoonnummer en E-mailadres 

Natuurlijk is het van belang dat je telefoonnummer en e-mailadres goed in de ledenadministratie staan. Je kunt dit controleren door een ringnummer van een duif waarvan je zeker weet dat deze op je eigen naam staat in de zoekmachine in te geven. 

Je kunt dan zien of het goede telefoonnummer verschijnt. Komt er ook een formulier tevoorschijn, dan is er ook een e-mailadres bekend.

Kloppen de gegevens niet of wil je een e-maildres doorgeven, met je lidnummer en de juiste gegevens naar het kantoor. 

ScannerNog duiven op naam zetten?

Ook duurt het nu misschien wat langer vooredat een aanvraag is afgehandeld, wij adviseren toch  om dit te doen. Lees wat je hiervoor moet doen.

Heb je veel eigendomsbewijzen om over te schrijven en wil je deze niet opsturen? Je kunt dan tijdens kantooruren naar Veenendaal komen. Maak hiervoor wel even een afspraak (0318-559700).

Welke Elektronische constateersystemen zijn er en wat kunnen ze wel en niet

De diverse fabrikanten van Elektronische constateersystemen hebben ongeveer in maart 2015 de eis van het toevoegen van een back-up-functie EN een ‘printen zonder printer’-functie gekregen. Op dit moment voldoen niet alle leveranciers hier aan, op 1 januari 2017 wel. Niet alle systemen konden hier volgens de fabrikanten aan voldoen, omdat het niet bij alle systemen technisch mogelijk zou zijn. Er is daarom besloten om dit voor de systemen waarbij het technisch niet mogelijk is, dit voorlopig niet mee te nemen in de goedkeuring. Dit kan omdat het een extra optie is, en niet persé nodig is voor een veilig concours.

Backup systeem

Aan alle fabrikanten is de eis gesteld dat de liefhebber de mogelijkheid moet hebben om toch elektronisch zijn duiven bij aankomst te kunnen registreren als zijn klok met inkorfgegevens kapot is gegaan tussen inkorven en verwachte tijdstip van aankomst. Dit constateren moet dus op vergelijkbare wijze gaan, alsof de originele inkorfklok werd gebruikt. Dus inclusief alle ingebouwde controles ten aanzien van de concoursveiligheid.

Hoe de leverancier dit oplost is aan de leverancier. Het is mogelijk om dit in software of in de hardware te implementeren. De liefhebber moet zich wel realiseren dat sommige geïmplementeerde oplossingen nogal wat tijd kosten. Het is aan de liefhebber en/of vereniging of zij willen investeren in de door de fabrikant gekozen oplossing. Niet alle back-up oplossingen zijn standaard (gratis) beschikbaar voor iedere liefhebber.

Printen via de PC

Tot nu toe werden de inkorf- en aankomstgegevens geprint via een zogenaamde DOS printer. Het systeem werd direct aan de printer gekoppeld en zo kan men rechtstreeks printen, zonder tussenkomst van een PC.

Inmiddels is dit achterhaald. De zogenaamde DOS printers die hiervoor nodig zijn, zijn steeds moeilijker te krijgen. Vandaar dat de eis is gekomen om de afdruk ook te kunnen maken via de PC. Daarna kan de uitdraai gemaakt worden via iedere printer die aan de PC hangt.

Deze mogelijkheid van printen is nodig als men een defecte printer heeft. Het is aan de liefhebber en/of vereniging of zij willen investeren in deze mogelijkheid. Niet alle ‘printen-zonder-printer’ oplossingen zijn standaard (gratis) beschikbaar voor iedere vereniging.

Informatie per systeem


TauRIS

 • Back-up systeem

TauRIS heeft dit nu niet. TauRIS heeft de toezegging gedaan om dit voor seizoen 2017 wel geïmplementeerd te hebben. Dit gaat via een tweede klok die separaat aangeschaft moet worden.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 

Bricon

 • Back-up systeem

Dit is door Bricon gedaan via een softwareoplossing. Dit kan niet in de vereniging gedaan worden.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 

Tipes

 • Backup systeem

Tipes heeft dit via de hardware opgelost.

 1. Master/Slave optie. Tijdens het inkorven worden de ingekorfde duiven geregistreerd door twee klokken. Beide klokken hebben dus dezelfde gegevens. Gaat één van beide klokken stuk, kan men altijd nog de duiven registreren.
 2. Speciale inkorfantenne met de back-up optie geactiveerd.

Het is aan de liefhebber en aan de vereniging of men hier gebruik van wil maken. Bij optie 1. dient de liefhebber een tweede klok te kopen. Bij optie 2 dient er een speciale inkorfantenne (ESA 4000) te zijn i.p.v. de standaard inkorfantenne (ESA 400).

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 • Algemeen

Met ingang van seizoen 2016 heeft Tipes de allereerste systemen, ('Junior-, prof- en profplus klok') teruggetrokken.
Met ingang van seizoen 2016 heeft Tipes de communicatiesnelheid aangepast. Daardoor zijn de huidige Tipes serieel/parallel convertors, nodig voor het printen, niet meer te gebruiken. Als oplossing kan men een andere serieel/parallel convertor aanschaffen, of rechtstreeks naar de parallelle printer printen (MC2100) of via de inkorfantenne naar de PC printen (MC1100).

Benzing

 • Back-up systeem

Dit is door Benzing opgelost in de hardware. De liefhebber moet een ‘docking-station’ aanschaffen.

Dit docking-station is te gebruiken als doorklokker, maar ook als back-up systeem. De liefhebber doet dit dus zelf.

 • Printen via de PC

Dit is gedaan via een applicatie op de PC.

 • Algemeen

Met ingang van seizoen 2021 wordt ATIS Top niet meer ondersteund door Benzing.

Unikon

 • Backup systeem

Unikon heeft dit opgelost via software. De klokgegevens kunnen worden gekopieerd naar een tweede klok, zonder tussenkomst van de PC of leverancier. De liefhebber/vereniging kan dit dus zelf doen. Dit kan echter alleen indien er ingekorfd wordt met een Champ+ datalogger en met gebruik van Champ opslagmodulen.

 • Printen via de PC

Bij Unikon kan dit alleen als er gebruik wordt gemaakt van een Champ+ inkorfdatalogger en de liefhebbers minstens Champ-modulen hebben. Eventueel met oud model datalogger. Naast dat men een speciaal programma op de PC moet hebben, moet deze PC ook verbonden zijn met internet.

 • Algemeen

Unikon heeft aangegeven dat de profi en de profi-plus modellen in 2021 en daarna niet meer ondersteund worden. Unikon verwacht dan ook dat met ingang van seizoen 2021 de verenigingen over moeten gaan op Champ+ dataloggers en dat de verenigings-PC een internetverbinding heeft.
De liefhebbers zullen waarschijnlijk minimaal een Champ opslagmodule moeten aanschaffen. Deze kan wel gebruikt blijven worden met de ‘oude’ dataloggers.

Mega

 • Backup systeem

Mega heeft dit opgelost via software. De klokgegevens worden op de PC opgeslagen. Met behulp van een speciaal programma kan er een nieuwe klok met inkorfgegevens gemaakt worden. Dit speciale programma is alleen bij de fabrikant beschikbaar, en kan dus niet in de vereniging worden gedaan.

 • Printen via de PC

‘Printen zonder printer’ is bij mega ingebouwd in de zogenaamde communicatie DLL. De applicatiesoftware moet hiervoor worden aangepast zodat printen via de PC mogelijk is.

Bekijk het overzicht van de toegelaten softwareversies voor 2016

Vliegseizoen 2016 officieel van start!

Het officiële startschot van het vliegseizoen 2016 heeft geklonken. Dit is het moment waar wij allemaal weer naar uitkeken en van genieten. De ene liefhebber zit al direct met zijn ploeg duiven op scherp, de ander houdt zijn kruit nog een paar weken droog of wacht tot het spel van de marathonvluchten aanbreekt.

Maurice van der KrukHet wekelijkse ritueel van de voorbereiding van onze duiven is weer begonnen. Het door de week heen toewerken naar de optimale conditie tijdens de inkorfdag, of liever nog een dag of 2-3 later tijdens de vluchtdag.

Met het verzetten van de klok naar zomertijd en de lente, die nu echt bezig is om haar doorbraak te doen, is er ook de mogelijkheid om de duiven ‘s avonds te laten trainen. En wat is nu mooier dan een ploeg doffers te zien klapperen en een ploeg duivinnen door de lucht te zien snijden!

De komende weken zullen wij vast nog wat opstartperikelen hebben bij het inkorven nu alle systemen zijn voorzien van de nieuwe software. Het motto hier is ‘blijf vooral kalm en geef degenen die de werkzaamheden verrichten de ruimte om het op te lossen’. 
Lukt dat op dat moment niet, zorg dan voor een noodmaatregel en communiceer daar vooral over met de verantwoordelijken op verenigings-, regio en afdelingsniveau.

Inkorven, laden, ophalen van de manden, klokken stellen, inlezen, uitlezen, uitslagen maken, doen wij met elkaar. 

Daarna zijn uw duiven in handen van onze convoyeurs, chauffeurs en lossingsverantwoordelijken. Op hun schouders rust de lastige taak om het thuiskompercentage een heel seizoen lang hoog te houden.
En wij weten dat niets veranderlijker is dan het weer. En alle computermodellen en expertise ten spijt, komt er ook een kleine factor ‘geluk’  bij kijken. Wij gaan uit van doordacht handelen en met elkaar de bevindingen delen,  ‘meten is weten’ en leren uit het verleden. 
Om het postduivenwelzijn te vergroten zijn, naast lossingsprotocollen, ook vervolgonderzoeken gepland naar het drinkgedrag van duiven in transport onder leiding van de WOWD.

Het vluchtprogramma 2016, de kampioenschappen en bijbehorende richtlijnen zijn allemaal tijdens de afgelopen jaren en het afgelopen vergaderseizoen (nogmaals) vastgesteld. Mocht u gaandeweg dit seizoen aanlopen tegen de (bekende) problemen, breng dit dan vooral onder de aandacht en voer daarover de dialoog.
Dat maakt het in het komend vergaderseizoen een stuk eenvoudiger om direct na het seizoen te beginnen met de gezonde discussie over wat wij kunnen verbeteren.

Komende maand ontvangt u de enquête die door de werkgroep ‘De route naar een krachtige bond’ onder begeleiding van mevrouw Olfers is samengesteld. 

Graag uw aandacht hiervoor om deze in te vullen en te retourneren, zodat wij van u en de andere 18.499 leden weten hoe u de sport beleeft en op welke onderdelen u graag behoud en op welke onderdelen u graag verandering of nieuwe initiatieven ziet.

2016 is ook het tweede jaar van de seizoenen die tellen voor de punten voor klasseringen voor de Olympiade 2017 in Brussel. Degenen die eerder hebben deelgenomen aan een Olympiade weten wat dat inhoud en waarom je die zeker niet mag missen. 
Denk nu niet ‘daar kom ik nooit voor in aanmerking’, want een topduif met een mooi seizoen maakt je kanshebber. En niet alleen de sportklasse telt hierbij! Ik reken op u in een mooie afvaardiging in ons sportklasse én standaardklasse team in Brussel volgend jaar januari.

Vele handen maken licht werk, ook in de tweede helft van het seizoen. De welbekende derde helft is toch het gezelligst wanneer wij met zijn allen het werk hebben afgerond en dan nog een kaartje kunnen leggen, of een drankje nemen. Of vooruitblikken naar die ene mooie vlucht van het seizoen 2016!

Zie ze allemaal thuis te krijgen, in goede conditie en met mooie resultaten en blijf vooral genieten.

Veel spelplezier en succes!

Maurice van der Kruk

Voorzitter NPO

Duivensport op de agenda van het Vlaams Parlement

(Bron: Pipa.be) Op woensdag 13 april vond een commissievergadering plaats voor het departement leefmilieu, natuur, ruimtelijk ordening, energie en dierenwelzijn in het Vlaams Parlement. Het duivensportseizoen 2016 was één van de agendapunten. Het is duidelijk dat de dienst dierenwelzijn zich meer en meer bekommert om het welzijn van onze duiven.

Vlaams parlement

De rampvlucht uit Chateauroux van 8 augustus 2015 heeft dit beslist nog in de hand gewerkt, waardoor de duivensport vanuit een andere ooghoek wordt opgevolgd.
Mevrouw Sabine Vermeulen (NVA) interpelleerde minister Ben Weyts over het vluchtseizoen 2016, en de maatregelen die de KBDB ging treffen. Leest u even mee:

Vraag om uitleg over het sportduivenseizoen 2016

Mevrouw Sabine Vermeulen richt het woord tot minister Ben Weyts:

Minister, het nieuwe sportduivenseizoen is begonnen. Dat wordt gevlogen volgens het vluchtprogramma 2016. Op het vluchtprogramma van 2015 waren een aantal opmerkingen gekomen van de dienst Dierenwelzijn, die niet werden opgevolgd door de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB). Aangezien de KBDB het vluchtprogramma enkel ter kennis moet geven aan de dienst en aldus de opmerkingen als vrijblijvend beschouwt, kan de KBDB die opmerkingen negeren.

Heeft de dienst het vluchtprogramma 2016 in volledige en duidelijke vorm ontvangen? Werd er melding gemaakt voor welke duiven – jonge, oude, jaarlingen – de vluchten worden georganiseerd en werd er melding gemaakt van het aantal kilometers per vlucht? Welke opmerkingen werden bij deze editie geformuleerd door de dienst Dierenwelzijn?

Op een vorige vraag om uitleg, over de rampvlucht vanuit Châteauroux, antwoordde u dat er een evaluatievergadering zou volgen tussen uw diensten en de KBDB, na afloop van het vluchtseizoen. U rekende erop dat de KBDB een degelijke oplossing zou uitwerken om dergelijke rampvluchten in de toekomst te vermijden. Heeft dat overleg plaatsgevonden? Welke oplossing heeft de KBDB ondertussen voorgesteld? Als er sprake is van een lossingscomité, zoals de duivenliefhebbers zelf vragen, op welke manier is dat door de KBDB uitgewerkt en wie zit er dan in dat lossingscomité? Als er geen oplossing is uitgewerkt door de KBDB, wat zal dan uw beleid zijn ten aanzien van de KBDB?

Minister, vorige zomer hadden we te maken met een paar hittedagen waarop geplande duivenvluchten toch plaatsvonden en de dieren dus werden getransporteerd. Voor de inkorving hanteren de provinciale afdelingen andere reglementen, waardoor het bijvoorbeeld voorkomt dat de duiven uit uw provincie, Vlaams-Brabant, vroeger aanwezig moeten zijn en dag en nacht in de hitte in de vrachtwagen moesten blijven. Heeft de KBDB ondertussen al een uniformiteit ingevoerd in de provinciale reglementen, zodat er een algemene regel geldt voor alle provincies, die bijgevolg ook beter controleerbaar is door de dienst Dierenwelzijn? Indien dat niet zo is, zult u de KBDB daar verder over aanspreken?

Antwoord van minister Ben Weyts:

Vlaams-Brabanders zijn inderdaad vroege vogels. Ik kan daarvan getuigen, want ik heb al wat vergaderingen achter de rug.

De KBDB heeft ondertussen de vluchtkalender voor 2016 bezorgd aan mij en de dienst Dierenwelzijn. Ik ben er alleszins tevreden over dat het aantal nationale vluchten voor jonge duiven is teruggebracht naar vier, zoals dat vroeger trouwens het geval was. De vluchten voor de jaarlingen op Agen en Montélimar vinden redelijk vroeg op het jaar plaats, maar dat was vorig jaar ook al zo. Ik heb daarover ook geen klachten ontvangen. De vlucht naar Montauban is nu vroeger gepland, maar nu ook alleen maar voor de oudere duiven, dus niet voor de jonge. Ik waardeer de inspanning die de KBDB heeft gedaan om het vluchtprogramma te verlichten en het dus diervriendelijker te maken.

Daartegenover staat wel de immobiliteit van de bond in verband met enkele andere hangende dossiers, zoals – inderdaad – het vervoer en de lossingsmodaliteiten, waarover ik toch heel duidelijke vragen gesteld zijn op een evaluatievergadering in juni vorig jaar, en nadien nog per mail. Daarop is er de belofte van de bond gekomen om een veterinaire commissie op te richten, die deskundig wetenschappelijk advies zou verlenen over de lijst van dopingproducten, en ook een lossingscomité, dat altijd concreet zou beslissen over de lossingen.

Omdat ik ter zake geen vooruitgang zag, heb ik dan in december een dwingende brief naar de bond geschreven en de voorzitter uitgenodigd voor overleg. Op mijn kabinet heeft er een gesprek met de voorzitter plaatsgevonden, maar ik moet zeggen dat dat niet zo overtuigend was. Daarom heb ik die vragen ook hernomen. Daarop is er vervolgens vrij recent een schriftelijk antwoord gekomen, dat grotendeels bestond uit het hernemen van de eerder verstrekte antwoorden na de rampvlucht uit Châteauroux. Ik heb tot nu toe dan ook geen enkele indicatie dat de KBDB de provinciale reglementen zou willen harmoniseren. Ik heb daar nog geen formele bevestiging van gekregen. Dit is dan zo’n beetje de maand van de laatste kans, denk ik, om alsnog te kunnen komen tot een vergelijk wat dat betreft. Anders zouden we regelgevend moeten optreden, wat trouwens complex is. De regelgeving met betrekking tot duiven, met de wet ter zake en de eraan aangebrachte wijzigingen, is helemaal niet eenduidig. Die regelgeving heeft trouwens een militaire voorgeschiedenis. Dat is dus een vrij complexe materie. Ik hoop dat het ook niet zover moet komen, maar ultiem ben ik daar wel toe bereid, als dat echt nodig is om zaken te doen op het vlak van het dierenwelzijn. Een voorbeeld is die uniformiteit waarnaar u verwijst. Er worden andere praktijken gehanteerd. Sommige dieren moeten veel langer in kooien ter plaatse worden gehouden, met alle gevolgen van dien. Als we dan ultiem regelgevend moeten optreden, dan moet dat maar.

Repliek van mevrouw Sabine Vermeulen:

Minister, ik dank u voor uw antwoord. De vluchten voor jonge duiven zijn inderdaad van zes naar vier gebracht. Dat is inderdaad een eerste stap naar een toegeving. Bij de KBDB weet men immers dat de dienst Dierenwelzijn over hun schouder aan het meekijken is. Dat is een nieuw gegeven voor hen. Ze zijn het niet gewoon dat die dienst hen plots ook in de gaten begint te houden. Dat is een eerste mooi manoeuvre dat ze hebben gedaan.

Er is volgens mij nog wel heel veel werk aan de winkel. In het vluchtprogramma van 2005 waren er immers maar 20 vluchten ingepland, en tien jaar later zitten we aan 32 vluchten. Ik weet wel waarom die vluchten erbij zijn gekomen, maar we laten het dan aan de KBDB over om een antwoord te formuleren op de vraag hoe het komt dat dat vluchtprogramma toch nog zo zwaar blijft. U had het mooi over de immobiliteit van de KBDB. Ik zou het inderdaad ook niet beter kunnen omschrijven. Die vereniging is inderdaad zeer immobiel als het erover gaat antwoorden te geven, niet alleen aan u, maar ook aan de liefhebbers. Ik hoop dus dat er nog heel veel kan veranderen. Ik hoop dat ze, nu het vluchtseizoen is begonnen, snel antwoorden beginnen te geven wat dat lossingscomité en die inkorvingen betreft. Ik blijf ervoor pleiten dat dienst Dierenwelzijn en uzelf echt over de schouder van de KBDB blijven meekijken.

Postduivensport in 'Hallo Nederland'

In het programma 'Hallo Nederland' van omroep Max, komen elke dag actuele, ontroerende en verrassende verhalen van eigen bodem aan de orde. Deze week ook de postduivensport.

Hallo Nederland Maurice

Hallo Nederland Bas

Bas Verkerk en voorzitter Maurice van der Kruk is gevraagd wat te zeggen over de toekomst van de postduivensport. Afgelopen dinsdag was de uitzending te zien op NPO 1.

Bekijk hier de uitzending.  Het item begint op ongeveer 10:50.

Kantoor gesloten

Hou er rekening mee dat het kantoor in Veenendaal op onderstaande dagen is gesloten:
Woensdag 27 april 2016 Logo Koningsdag
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016 Dag na hemelvaart
Maandag 16 mei 2016 Pinksteren

Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige Koningsdag!

Enquête 'Naar een krachtige bond' komt eraan

Er wordt op dit moment door de stuurgroep en bestuur NPO een laatste hand gelegd aan de landelijke enquête. Dit weekend wordt de definitieve versie vastgesteld. Via deze enquête krijgen alle leden de kans om hun mening te geven over allerlei onderwerpen.

Hoe denk je bijvoorbeeld over onze organisatie, de NPO. En wat vind je van je afdeling en je vereniging? Naar welke discipline gaat je voorkeur uit en zou je een ander soort competitie willen?

Begin mei is de enquête te vinden op npoveenendaal.nl. Als lid ontvang je hierover nog persoonlijk bericht. Is er in de ledenadministratie een e-mailadres bekend, dan komt dit bericht in je e-mailbox. De anderen ontvangen de enquête per post. Ken je iemand waarvan wij het e-mailadres mogelijk nog niet hebben, , zodat wij het adres nog toe kunnen voegen.

Gedurende de periode dat de enquête ingevuld kan worden, zal tussendoor steeds bekend gemaakt worden hoeveel respons er op dat moment binnen is. Ook  de uitkomsten van de enquête houden we iedereen volledig op de hoogte.

Wij rekenen er op dat iedere liefhebber de tijd wil nemen om de enquête in te vullen.

Alvast dank voor alle response namens de stuurgroep en bestuur NPO.

Maurice van der Kruk

Advies IWB goed opgevolgd

Het seizoen is nu een aantal weken onderweg en met de beperkte lossingsmogelijkheden in België voor de lossingsverantwoordelijken een uitdaging om tot de juiste besluitvorming te komen.

De afgelopen weken hadden wij helder weer met vooral sterke wind vanuit het zuiden en ging het de duiven op bijna alle plaatsen eenvoudig af. Dit weekend worden maximum temperaturen verwacht van 8 graden. Verder een NNO wind kracht 3-4.

Het IWB adviseert daarom een maximum vliegduur aan te houden van 3 uur voor de verste afstand voor de eerste duiven.
Dat betekent bij 70 km/uur rond de 210 km. Voor een aantal afdelingen staan al vluchten met deze afstand op het programma. Voor een aantal stond een grotere afstand geprogrammeerd.

De afdelingen die een verdere vlucht op het programma hebben staan hebben deze nu aangepast naar vlucht van kortere afstand.

Duivenwelzijn staat voorop en het doet ons deugd dat de samenwerking tussen IWB en lossingsverantwoordelijken tot deze aanpassingen hebben geleid.

Een mooie vlucht gewenst dit weekend!

Bestuur NPO

Miranda op bezoek bij Hans de Ruig

Ik ben Miranda Walda ik ben 11 jaar en ik kom uit Marum (Groningen). Ik ben jeugdlid in Zuidhorn bij afdeling 10 sinds 2015 ben ik zelfstandig begonnen met duiven. Ik deed eerst samen met mijn vader, toen waren we een combinatie.

Miranda Walda

Ik ben op zaterdag 12 maart op hokbezoek geweest bij meneer De Ruig in Oude Bildtzijl (Friesland). Dat bezoek heb ik gewonnen op de NPO-jeugddag 2015 in Houten.

Miranda Walda2Na 50 minuten rijden kwam we aan in Oude Bildtzijl. We kwamen aanrijden en zagen van een afstand al een koppeltje duiven vliegen bij een mooi landgelegen huisje. We kwamen de oprit oprijden en stapten uit en daar kwam meneer De Ruig al aanlopen. We liepen naar de achtertuin en hij vroeg aan mij:  ‘wat gaan we eerst doen naar de duiven of iets drinken’. Ik zei natuurlijk duiven, want ik zou wel eens willen zien hoe hij het had. Dus we gingen naar het duivenhok. Eerst kwamen we in het jonge hok aan. Daarna bekeken we de kweekduivenren. Ik kreeg uitleg over diverse duiven. Toen kwamen we aan bij de doffers/ duivinnen en daar kregen we ook uitleg over prestaties. Ik mocht diverse duiven in de handen houden. Daarna kregen we uitleg over het voersysteem.

Daarna zijn we naar binnen gegaan waar we heerlijke koffie hebben gedronken. Met een lekkere koek. Hij liet nog wat foto’s zien van diverse topuitslagen,  en teletekstoverwinning eerste Limoges. En hij liet heel veel stambomen zien. Na het bakje koffie gingen we weer terug naar huis. Fam De Ruig, hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Met vriendelijke groet Miranda Walda

Alle enquêtes zijn verstuurd

Vanaf vrijdag 29 april is op het Bureau hard gewerkt om, naast de 10.000 uitnodigingen die per mail verstuurd werden, ook nog 8.500 leden per brief uit te nodigen hun mening te geven over de NPO en de duivensport.

Met alle hens aan dek is het dan toch gelukt om 33 goed gevulde postzakken aan post.nl aan te bieden.

mailingfotos


Als u geen enquête via de mail hebt ontvangen, wordt deze komende dagen bezorgd en kunt u deze op papier invullen en terugsturen. U mag de enquête ook alsnog online invullen.

Zo’n 1800 leden hebben inmiddels al gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun persoonlijke mening te laten horen. Als u dat nog niet gedaan heeft, dan heeft u tot 18 mei de kans dit alsnog te doen. 

Bureau gesloten

In verband met Pinksteren is het kantoor op maandag 16 mei gesloten.

Dinsdag 17 mei zijn wij weer geopend. 

Nationale Dagen NPO 19-20 november 2016 - Entree gratis!

Tijdens de beleidsdag van 11 april jl. kwam het bestuur al snel tot de conclusie dat onze Nationale Dagen een unieke gelegenheid bieden om één van haar doelstellingen te realiseren namelijk: Een organisatie realiseren, die verbondenheid en saamhorigheid uitstraalt, zowel intern als extern ofwel een grote familie, waar we tegen elkaar strijden echter toch een eenheid zijn. Een organisatie die bestaat uit een groep liefhebbers, die gefascineerd zijn in het spel met de duiven en die respect hebben voor elkaars prestaties.

Nationale Dagen 2013

Het bestuur ziet dan ook als taak deze grote familie op de Nationale Dagen bij elkaar te brengen om:

 • de nationale kampioenen en winnaars van de nationale vluchten te huldigen.
 • middels een specifieke duivenbeurs de kennis over de diverse duivenproducten te kunnen vergroten.
 • de kinderen en jongeren via een jeugddag nog meer bij onze sport te betrekken.
 • middels diverse lezingen meer inzicht te verschaffen over de toekomst van onze sport.

Kortom ‘bruisende dagen’ waarop ieder lid wordt verwacht. Wij begrijpen dan ook dat de beurs voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn.
Om de toegankelijkheid te vergroten is gekozen om de beurs gratis te kunnen bezoeken.
Om de bereikbaarheid te vergroten wil het bestuur trachten in overleg met en voor die afdelingen, die ver van Houten verwijderd liggen busreizen te organiseren dan wel carpooling via de verenigingen.

Of je nu als professional of als amateur de sport bedrijft.
Of je als grote liefhebber veel of als kleine liefhebber weinig duiven inkorft.
Of je voor de speldiscipline fond dan wel voor de vitesse/midfond kiest.
Of je in het noorden dan wel in het zuiden van het land woont.

Gezamenlijk zullen wij de bij behorende werkzaamheden ten behoeve van de wedstrijden en vervoer dienen uit te voeren. Daarvoor is eenheid van bloedgroep nodig, bloedgroep Oké positief.

Het thema van de beurs zal daarom luiden: Eenheid in verscheidenheid

Het bestuur heeft de voorwaarden geschapen, het is nu aan u om er met ons een mooie respectvolle en sfeervolle Nationale Dagen van te maken.

 

Wij rekenen op jullie.

Bestuur NPO

Ledenenquête NPO 2016! Doe nog mee!

Tot 18 mei hadden alle leden de mogelijkheid om de ledenenquête NPO in te vullen. Elk lid heeft hiervoor óf een link via e-mail ontvangen, óf een enquête op papier thuisgestuurd gekregen.

Op dit moment zijn 4.250 enquêtes binnen, waarvan ruimt 3.500 digitaal en de op papier retour gekomen 750 stuks worden nu verwerkt

Dat is een behoorlijk aantal. Toch wil het bestuur en stuurgroep graag meer meningen verzamelen. Dit om een heel duidelijk beeld te verkrijgen hoe over onze organisatie, de NPO, wordt gedacht. Wat vinden de leden van hun afdeling en vereniging? Naar welke discipline gaat de voorkeur uit en willen de leden een ander soort competitie of de huidige in stand houden?

Iedereen wordt daarom nog in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 31 mei de enquête in te vullen.

'Meneer Evert' op Petrus' Bandenschool in Venray

Op 15 april werd er in groep 6a van de Petrus' Bandenschool in Venray een gastles over postduiven gegeven. Evert Diepeveen heeft deze les verzorgd. 'Meneer Evert' werd enthousiast ontvangen.

Evert in Venray 2

Dit is wat de kinderen van groep 6a schreven:

Meneer Evert van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie kwam in onze klas vertellen over duiven. We hadden van tevoren in onze teams vragen opgesteld die we wilden stellen.

Hij heeft ons heel veel geleerd over duiven. We wisten er nog niet veel vanaf. Aan het einde van de ochtend werden er ook nog duiven vrijgelaten en deze moesten zelf de weg terug naar huis vinden.

Juf Bregje zorgde nog voor een aantal leuke foto's.

Evert in Venray 5

Evert in Venray 4

Evert in Venray 3

Evert in Venray 1Evert in Venray 6Evert in Venray 7

Algemene Vergadering NPO live gestreamd

Vanavond wordt om 20.00 uur een Algemene Vergadering NPO in Wijchen gehouden. Deze is live te volgen.

Ga om 20.00 uur naar YouTube om de vergadering te zien.

Algemene Vergadering op 23 mei - 'Er is een mooie stap gemaakt’

Op 12 maart is het nieuwe bestuur enthousiast van start gegaan. De eerste stappen naar een krachtigere bond moesten gemaakt worden. Daarom was een Algemene Vergadering, buiten de reguliere vergaderingen om, nodig.

AV 23 mei bestuur

De vergadering is integraal te volgen via internet  

Voorzitter, Maurice van der Kruk, opent de vergadering met een moment stilte om kiesman Eddy Gryson en oud-medewerker Rina Marinus te herdenken. Beiden zijn onlangs overleden.
Hij vervolgt hierna zijn voorwoord. Secretaris Hans van Dijk is wegens vakantie afwezig. Daarom neemt de tweede secretaris, Harrie Meijners, het appèl der kiesmannen over. Er zijn 18 kiesmannen aanwezig.

Huishoudelijk Reglement

Op de vergadering van 12 maart is een voorstel dat Afdeling 8 had ingebracht aangenomen. Het betrof artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement waarin de overgang van leden tussen afdelingen werd geregeld. Het bestuur heeft zich hierover laten informeren. Ook is advies aan mevrouw Olfers gevraagd. Zij gaf aan dat het verstandig was om in deze vergadering tot een ander besluit te komen.

Kiesman Kögging (afdeling 9) wil graag weten hoeveel  tucht- en geschillenzaken er de afgelopen twee jaar zijn geweest en hoeveel hiervan in beroep zijn beslist. Hij vraagt zich af hoeveel stukken hiervan, als de nieuwe situatie zou hebben gegolden, toch bij de NPO gebleven zouden zijn. Deze vragen worden binnen een aantal weken door het bestuur beantwoord.

Kiesman Jongh (afdeling 2) zegt opnieuw de overgangen binnen de eigen afdeling te missen. Doel is om dispensaties goed te regelen. Wat nu al in artikel 13 staat is juist en dat blijft dan ook in de nieuwe situatie in stand.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) mist in het juridisch advies hoe het zit met het deelnemen aan wedvluchten. Stap één is volgens hem de vrijheid om overal lid te worden, maar hoe zit het dan met stap twee, de deelname aan wedstrijden.

De voorzitter licht toe dat de structuur zoals die nu in de organisatie bestaat, in stand blijft. Op het moment dat het coördinaat, waarvandaan je speelt in het werkgebied valt, kan spel bedreven worden.

Kiesman Roks (afdeling 4) vraagt ook aandacht voor leden uit het buitenland. Die moesten dwingend worden aangenomen.  

Bestuurslid Geitenbeek geeft aan dat mevrouw Olfers hier ook duidelijk over is geweest. In de mededelingenmap van de vorige vergadering was het advies opgenomen. Buitenlandse leden kunnen lid worden en meedoen.

Hierna wordt het voorstel van Bestuur NPO in stemming gebracht. Met 18 stemmen voor wordt het aangenomen.

Statutenwijziging

Er kan worden overgegaan tot het belangrijkste punt van deze avond, het wijzigen van de statuten van de organisatie. Het doel is om aan te sluiten bij de ISR en om de interne rechtspleging aan te passen.

De conceptstatuten zijn opgesteld en twee afdelingen hebben hierop via amendementen gereageerd. Kiesman Zeeman (afdeling 11) heeft door omstandigheden niet schriftelijk gereageerd. Hij heeft ook zijn juridische commissie ernaar laten kijken en nog wat schoonheidsfoutjes ontdekt. Deze zal hij na de vergadering overhandigen. Ook kiesman Jongh (afdeling 2) wijst op wat schoonheidsfoutjes . Deze zullen worden gecorrigeerd in de definitieve versie.

In Artikel 22 gaat het over ‘spelen met andermans duif’. Die omschrijving is volgens de heer Jongh onvoldoende dekkend. Bovendien moeten volgens hem naar de punten die administratieve afgehandeld worden, verwezen worden naar het Huishoudelijk Reglement.’  ‘We kunnen zo weer nieuwe puntjes ontdekken die daar ook onder ondergebracht moeten worden.’ Daarin kan iedereen zich vinden.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vind artikel 37 lid 5 nogal zwaar. Hierin is geregeld dat het wijzigen van het doel ‘Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van duiven binnen de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven’ alleen kan met algemene stemmen.

De voorzitter licht toe dat de postduivensport onder een vergrootglas ligt. In België zijn de afgelopen dagen uitbraken van paramyxo geweest en  het ministerie daar springt er bovenop. ‘Het welzijn van de postduiven moeten we als organisatie erg serieus nemen, als we zelfregulerend de sport willen bedrijven.’ Vandaar de formulering van dit artikel.

Er wordt nog gesproken over het tijdspad dat gevolgd moet gaan worden. Ook de afdelingen zullen op den duur hun statuten moet aanpassen. Op dit moment wil de voorzitter daar nog geen termijn aan verbinden. Pas na goedkeuring van de notulen van deze vergadering, kunnen de nieuwe statuten passeren bij de notaris. Geopperd wordt om het goedkeuren van de notulen schriftelijk af te handelen, om de gang erin te houden. Dat wordt door allen beaamd. De stuurgroep komt eind juni weer bij elkaar.

Nadat de statuten zijn goedgekeurd, zal ook gekeken worden of er weer modelstatuten voor de afdelingen en verenigingen kunnen worden gemaakt.

Met 18 stemmen voor worden de statuten goedgekeurd.

Reglement Rechtspleging  

Het Reglement Rechtspleging moet, hieraan gekoppeld, ook wijzigen. Ook de voorgestelde gewijzigde reglementen worden met volledigheid van stemmen aangenomen. Vanuit de vergadering komen geen opmerkingen.

Situatie Afdeling de Kuststrook

Dit punt staat op de agenda omdat er nog een formaliteit te regelen was. ‘Alle perikelen uit het afgelopen jaar die hebben plaatsgevonden, waren achter ons. De leden hebben weer spel’, aldus de voorzitter. In april heeft bestuur NPO afdeling de Kuststrook de aanzegging gedaan dat het lidmaatschap opgezegd gaat worden. Zij had nog een termijn waarbinnen zij hiertegen beroep kon aantekenen. Deze termijn is verlopen. Er is ook nog de ruimte geboden om tijdens deze vergadering beroep aan te tekenen tegen de opzegging, maar ook daar wordt geen gebruik van gemaakt. Daarmee is de Kuststrook geen lid meer van de NPO.

De afdeling Kuststrook heeft nog wel een afwikkeling te doen richting hun leden, namelijk een stukje verslaglegging en verantwoording. De voorzitter verzoekt het bestuur van de Kuststrook dit te doen. 

Voortgang enquête

Op dit moment zijn zo’n 4.500 enquêtes ontvangen. De termijn om de enquête in te vullen is verlengd tot 31 mei. ‘We zijn nog niet tevreden. De ambitie ligt een stuk hoger dan 25 procent’, meldt voorzitter Van der Kruk.

Hij geeft aan dat het niet gaat lukken om het iedereen naar de zin te maken, maar iedereen moet in ieder geval wel in de gelegenheid zijn geweest om input te leveren. Graag ontvangt hij ook van de criticasters in de sport de repons.

Op dit moment worden de papieren versies verwerkt door uitzendkrachten. De eerste overzichten van hoeveel leden per vereniging de enquête hebben ingevuld, zijn beschikbaar. Afdelings- en verenigingssecretarissen worden snel ingeschakeld bij het verzamelen van meer enquêtes.

Bestuursreglement

In de mededelingenmap is een bestuursreglement opgenomen. Hierover heeft niemand opmerkingen.

Losplaatsen België

Tijdens de rondvraag geeft kiesman Jongh (afdeling 2) aan dat ze met een groot probleem zitten. Er zijn te weinig losplaatsen in België en zijn afdeling moet een stuk in België gaan overslaan. Hij vraagt of er al stappen zijn genomen.

Voorzitter Van der Kruk noemt het ook het probleem van het bestuur. Hij raadt echter teen stelligste burgerlijke ongehoorzaamheid af. ‘Wij gaan de dialoog voeren en gaan op pad om te kijken welke mogelijkheden er zijn’. Het bestuur hoopt komende weken onder wat hogere druk met oplossingen te kunnen komen.

Kiesman Vos (afdeling 5) vraagt het bestuur om teletekst terug te nemen. Dat neemt het bestuur mee als suggestie.

Nationale Kampioenschappen 

Kiesman Jacobs (afdeling 8) wil graag duidelijkheid over het berekenen van de Nationale Kampioenschappen. ‘PigeonVillage maakte tussenstanden. Hoe krijgen we nu een totaaloverzicht van de vitesse?’

De voorzitter geeft aan dat Compuclub, de Nationale Rekenaar van dit jaar, regelt data zij ook de andere bestanden moeten krijgen. Hier wordt aan gewerkt.

Een stuk dat kiesman Wijfje (afdeling 6) heeft gestuurd naar het bestuur, is daar blijkbaar niet aangekomen.  Het ging over voorwaarden voor het inkorven in de eigen vereniging. Hij gaat er een voorstel voor maken voor de najaarsvergadering.


Gratis entree Nationale Dagen

De heer van Buiten van de FBCC wil als laatste graag weten waarom het entreegeld voor de beurs achterwege wordt gelaten. ‘Wie gaat dat betalen?’

De voorzitter meldt dat degene die de NPO altijd ondersteunde tijdens de organisatie van de Nationale dagen na een aantal gesprekken heeft besloten dit niet meer te doen. Hij deed dat betaald, dus daar is ruimte ontstaan. Er wordt nu gewerkt aan het draaiboek en wij streven ernaar de Nationale Dagen budgetneutraal te kunnen organiseren.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun bijdrage in deze vergadering ‘We hebben een mooie stap gemaakt’.

Hij doet als laatste nog een oproep om ervoor te zorgen dat alle jonge duiven geënt de mand in gaan. ‘We willen geen perikelen zoals in België, waar deze week paramyxo is geconstateerd’. Hoe het proces verloopt en waar eenieders verantwoordelijkheid ligt wordt toegelicht en deze week gepubliceerd.

Hij wenst iedereen succes met de vluchten en wel thuis.

Paramyxo-enting

Voor postduiven, zowel jonge als oude duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramyxovirus. Voor kweekduiven waarmee niet wordt gevlogen wordt geen uitzondering gemaakt. Ook deze duiven moeten worden geënt. In onze buurlanden is door de overheden de enting eveneens verplicht gesteld. Onze eigen overheid ziet in Nederland toe op de naleving van deze regel, maar ook de Franse overheid wil de zekerheid dat alle duiven die Frankrijk bezoeken, geënt zijn tegen paramyxo! Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Een duif die bijvoorbeeld in november 2016 geënt is, mag dus het gehele wedvlucht seizoen 2017 meevliegen.

Paramyxo

Entingsformulier

Het formulier dient identiek dient te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet verplicht is om de tweevoudige genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet dus aan de juiste opmaak, evenals dat sommige werken vanuit een excel-bestand.  Deze zijn gewoon toegestaan. Belangrijkste eis is in principe dat er een originele handtekening onder staat en een stempel van de dierenarts.  

Controle op naleving

In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht bij de basisverenigingen. De makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en entingsbewijzen met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient dit bij de eerste jongeduivenvlucht en bij de natour ook te gebeuren. Zoals is bepaald in het Wedvluchtreglement, moeten duiven die de voorgeschreven enting niet hebben gehad voor de wedvlucht worden geweigerd. Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft aangegeven ook zelf controles uit te gaan voeren tijdens het inkorven. Van belang is daarom dat de entingsbewijzen of kopieën daarvan in het inkorflokaal van de vereniging worden bewaard. Een controle wordt namelijk niet vooraf aangekondigd. 

Tekst NPO wedvluchtreglement artikel 133

 1. Bestuur Basisvereniging ziet er op toe dat geen duiven worden ingekorfd die niet tegen paramyxo gevaccineerd zijn overeenkomstig artikel 54 van de 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s'. De opmaak van de entverklaring(en) dient in overeenstemming te zijn met bijlage 7 van deze regeling. 
 2. Het Basislid verstrekt  de originele en door een dierenarts van handtekening en stempel voorziene entverklaring(en) van de in te korven duiven aan Bestuur Basisvereniging van de eigen vereniging. Indien bij een andere vereniging dan de eigen Basisvereniging wordt ingekorfd wordt een kopie van de originele entverklaring(en) verstrekt aan Bestuur Basisvereniging van de andere vereniging. 
 3. Er mogen alleen ringnummers van elektronisch in te korven duiven in de verenigingscomputer staan waarvoor een geldige entverklaring aanwezig is.   

Resumé       

 • zorg voor correctheid formulier(volledigheid)
 • gebruik format/standaard entingsformulier
 • gekopieerde handtekeningen zijn niet toegestaan
 • controle op naleving bij basis vereniging, eindcontrole bij bestuur Afdeling
 • bij onregelmatigheden, melden bij afdelingsbestuur

Bestuur NPO

Praktijkstage vervoer en lossing van onze postduiven

In de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) hebben we het regelmatig over hoe de NPO het welzijn van onze duiven en met name het vervoer naar de losplaatsen kan verbeteren. Daarom wilde ik graag eens meemaken hoe het vervoer en een lossing in de praktijk in zijn werk gaat. Met de voorzitter van Afdeling 3 had ik afgesproken dat ik vrijdag 28 april 2016 de convoyeurs kon assisteren naar Laon. De weersverwachting voor de zaterdag was niet zo goed dus er diende voldoende proviand meegenomen te worden, zodat we konden overstaan naar de zondag indien nodig.

Overladen

Vrijdagavond om 23:15 uur kwamen de eerste wagens aan in de loods in Bladel. Er waren zoveel manden dat er met drie wagens naar de losplaats gereden moest worden. Tijdens het overladen van de manden uit de wagens van de diverse ophaalroutes werd zorgvuldig gekeken naar de indeling van de wagens waarbij er rekening gehouden werd met de lossingsgroepen. Dit vergemakkelijkt het lossen en voorkomt fouten bij het lossen.

De wagens van Afdeling 3 worden allen op dezelfde manier geventileerd. Aan de voorzijde van de wagen zit een luchthapper. Daarom zijn de trucks niet voorzien van een spoiler. In de luchthapper zitten tevens twee ventilatoren voor geforceerde luchtinblaas. De luchthapper is aangesloten middels een breed kanaalstelsel aan een inblaasplenum (grote bak waar lucht gelijkmatig uit stroomt) op de bodem van de gang tussen de manden. Boven in de gang zijn diverse dakluiken welke open staan en zijn voorzien van ventilatoren voor geforceerde afzuiging. De ventilatielucht wordt onder in de gang ingeblazen en kan de wagen boven verlaten. Tussen de manden wordt niet geventileerd.

Water

Gevulde drinkbak aan de achterzijde van de mand. De strip aan de bovenzijde van de drinkopeningen voorkomt dat de duiven hun vleugels blesseren.

Rond 00:45 uur waren we gereed met het overladen van de manden. Alle manden werden voorzien van een waterbak welke direct gevuld werd. Na het invullen van het papierwerk zijn we om 02:15 uur richting Laon vertrokken. Afdeling 3 werkt met losse waterbakken welke tijdens het rijden gevuld met water aan de manden blijven hangen. Indien gewenst kunnen de duiven dus drinken tijdens het rijden. Om de duiven rustig te houden gaat wel de verlichting uit. Op foto 1, waarop de achterzijde van de mand met waterbak zichtbaar is, ziet men dat een strip aan de bovenzijde van de drinkgaten is gemonteerd. Deze strip is noodzakelijk want de strip voorkomt dat de duiven hun vleugels door de gaten kunnen wringen en daardoor blesseren. Er zijn verenigingen of leden welke deze strips demonteren. Het is niet verstandig deze strips te demonteren aangezien ze een belangrijke functie hebben.

Van 04:30 uur tot 05:15 uur hebben we rust genomen op een parkeerplaats. Voordat de chauffeurs hun bed indoken werden eerst de deuren aan de zijkant geopend zodat de duiven voldoende frisse lucht kregen en werd gecontroleerd of de duiven nog voorzien waren van voldoende water.

Op de losplaats

Om 07:30 uur kwamen we aan op de losplaats. Laon is een prachtige losplaats op  een verouderd militair vliegveld (Foto 2). Het weer was niet goed, het was zwaar bewolkt en het regende een beetje. De verwachting was dat de duiven zeker niet vroeg en waarschijnlijk niet op zaterdag gelost zouden worden. Bij aankomst werden eerst de duiven verzorgd. De deuren werden op een kier gezet en er werd gecontroleerd of alle drinkbakken voorzien waren van water. Het bleek dat met de blauwe drinkbakjes nauwelijks water geknoeid wordt tijdens het rijden. Er was ongeveer een kwart van het water uit de bakken.

Nadat de duiven verzorgd waren doken we vlug onze slaapzak in want het waren een lange dag en nacht geweest met maar 45 minuten rust.

Drie wagens achter elkaar opgesteld op de losplaats, met de deuren op een kier zodat de duiven niet in de koude wind zitten.

Na een paar uur geslapen te hebben werd gebeld met de lossingscommissie hoe het weer was op de vluchtlijn. Op de losplaats was het langzaam aan het opklaren. De verwachting was dat zeker niet voor 12:00 uur gelost zou kunnen worden. Gezien de weersverwachting voor de middag zou veel later lossen dan 12:00 uur ook niet mogelijk zijn. We gingen er dus vanuit dat we tot zondag zouden overstaan. 

Temperatuurmetingen

Het wachten was op een mooie gelegenheid om temperatuurmetingen en warmteopnames met een infraroodcamera te maken in de wagens. Het bleek dat ondanks het koude weer (buitentemperatuur 10°C), het in de manden 20 tot 25°C was. Dus 10°C tot 15°C hoger dan de buitentemperatuur. Dit komt overeen met eerder uitgevoerde metingen in de wagens van Afdeling 9 [1,2].


In de Ruco-manden zaten 30 oude duiven. Het viel op dat de duiven en met name de doffers erg onrustig waren. De doffers waren veel aan het vechten, koeren en pikken. De convoyeurs gaven aan dat bij de vluchten waarbij 25 duiven in de Ruco-manden zitten, de duiven aanzienlijk rustiger zijn. Dit aantal komt sterk overeen met de oppervlakte per duif die geadviseerd wordt vanuit wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt namelijk dat wanneer de duiven teveel op elkaar zitten deze extra activiteit hebben waardoor de warmteproductie in de manden exponentieel stijgt. Volgens Dr. Gorssen, die hiernaar in de jaren negentig uitvoerig fundamenteel onderzoek heeft gedaan, is een optimale mandbezetting 350 cm2/duif. Dit komt neer op 25 duiven per Ruco-mand [2,3]. De resultaten van Dr. Gorssen komen dus sterk overeen met de praktijkervaring.

Lossing

Om 12:00 uur wederom contact opgenomen met de lossingscommissie. Op de losplaats was het voldoende opgeklaard om te lossen. De vluchtlijn zag er goed uit, Afdeling 2 zou zojuist gelost hebben. Er werd afgesproken dat met deze Afdeling contact opgenomen zou worden over het vertrek van de duiven. Even later werd gemeld dat het vertrek van de duiven goed was en dat we ons klaar konden maken voor de lossing. We zouden in drie groepen lossen met tussenpozen van 15 minuten. De eerste groep ging los om 12:30 uur. Na 30 minuten hadden we de ca. 15.000 duiven gelost. Geweldig mooi om mee te maken hoe die duiven uit de manden stormen om zo snel mogelijk weder te keren naar hun vertrouwde thuis.

Er waren ca. 20 duiven welke niet uit zichzelf de mand uitstormden. De convoyeurs gingen meteen na lossing de containers in  om te controleren of de manden allemaal leeg waren en indien nodig werden de achterblijvers er uit gejaagd. Door deze snelle actie van de convoyeurs hadden deze duiven nauwelijks achterstand op de andere duiven.

Wegens het rijtijdenbesluit dienden we tot 16:15 uur in Laon te blijven staan om daarna richting de loods in Bladel te vertrekken. De wachttijd hebben we benut om te evalueren hoe het vervoer en de lossing in zijn werk ging. De convoyeurs verbaasden zich dat het 10 tot 15°C warmer was in de manden en waren het met mij eens dat het goed zou zijn om een temperatuursensor in een representatieve mand te plaatsen zodat de temperatuur in de mand in de gaten gehouden kan worden. Daarnaast lijkt het mij verstandig dat 1 à 2 dagen na de lossing geëvalueerd wordt hoe het vervoer, de lossing en de vlucht verlopen zijn. De doelstelling van het evalueren is dat de commissies dan steeds meer kennis zal opbouwen om de duiven optimaal te begeleiden en te lossen.

Middels dit verslag wil ik Jan Wijnen, Jan Paridaans, Henk Hendrix en Ger Cuppen bedanken voor het leuke en leerzame weekend. 

Namens de WOWD,
Roland den Blanken

[1] Winkel, A. en W. van Stralen, 2011. Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland - Deel 1: technische beoordeling van de wagens. Rapport van de werkgroep WOWD van februari 2011. 13 pag.

Winkel, A. en W. van Stralen, 2012. Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland - Deel 2 Klimaatmetingen in de duivenwagens, seizoen 2012. Rapport van de werkgroep WOWD van augustus 2012. 20 pag.

Winkel, A. en W. van Stralen, 2012. Optimalisatie ventilatie duivenwagens Oost-Nederland - Deel 3: technische beoordeling en klimaatmetingen in drie alternatieve typen duivenwagens, seizoen 2012. Rapport van de werkgroep WOWD van oktober 2012. 14 pag.

[2] WOWD, 2012. Adviesaanvraag m.b.t. minimale en maximale mandbezetting bij sectorale vluchten. Een brief en notitie van de werkgroep WOWD van 20 mei 2012. 4 pag.

[3]  Gorssen J., Hel van der W., 1993. Klimaatbehoeften van postduiven tijdens transport, fase I. Onderzoeksrapport Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Veehouderij. 71 pag. 

Gorssen J., Koene P., 1994. Klimaatbehoeften van postduiven tijdens transport, fase IIa. Onderzoeksrapport Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Veehouderij. 53 pag.

Gorssen J., Koene P., 1995. Klimaatbehoeften van postduiven tijdens transport, fase IIb. Onderzoeksrapport Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Veehouderij. 24 pag.

Gorssen J., 1995. Thermoregulatory and behavioral characteristics of racing pigeons housed under transport conditions. Proefschrift/PhD thesis, Department of Animal Husbandry, Wageningen Agricultural University. 159 pp.

Drinkbak in wagen

Gevulde drinkbak aan de achterzijde van de mand. De strip aan de bovenzijde van de drinkopeningen voorkomt dat de duiven hun vleugels blesseren.
Drinkbak in wagen
Klik voor de volledige weergave van de afbeelding...
Grootte: 1341KB

Software-aanpassing voor Bricon Xtreme en Speedy

Voor de Bricon Xtreme en de Bricon Speedy Xtreme is er een softwareaanpassing. Dit in verband met de pouleniveau’s voor de ZLU. Deze versie is goedgekeurd en heeft nummer NPO 3.02.

Het is een verplichte update en dus de versie die elke gebruiker moet hebben. Ook als er geen ZLU wordt gespeeld. 

Raadpleeg de handleiding voor deze update. 
De update is door de gebruiker zelf uit te voeren. Volg hiervoor nauwkeurig de aanwijzingen.

Wij adviseren om de update na het weekend uit te voeren, er mogen geen vluchten actief zijn!

Vergeet niet zondag ja/nee instelling te controleren!
Voor de duidelijkheid: deze update is alleen bestemd voor de Xtrme en Speedy!

Wagens

Drie wagens achter elkaar opgesteld op de losplaats, met de deuren op een kier zodat de duiven niet in de koude wind zitten.
Wagens
Klik voor de volledige weergave van de afbeelding...
Grootte: 2437KB

Wagens

Drie wagens achter elkaar opgesteld op de losplaats, met de deuren op een kier zodat de duiven niet in de koude wind zitten.
Wagens
Klik voor de volledige weergave van de afbeelding...
Grootte: 2437KB

Bezoek aan de KBDB

Dinsdag 7 juni is de voorzitter van de NPO, samen met vertegenwoordiging van de commissie Losplaatsen en Vervoer en medewerkers van kantoor, op bezoek geweest bij de Belgische bond, de KBDB.

Overleg KBDB 7 juni 2016

Naast kennismaking was het onderwerp 'losplaatsen' een belangrijk onderwerp van gesprek. En er zijn daarover positieve afspraken gemaakt!

Wij hopen op korte termijn het aantal losplaatsen in België uit te kunnen breiden.

Andere zaken die aan de orde zijn geweest zijn een betere samenwerking op het gebied van dopingcontroles en elektronisch constateren. Zowel de NPO als de KBDB zijn hierover optimistisch.

Elektronisch constateren en Rekenprogramma’s

Maandag 6 juni jl. heeft een delegatie van het NPO-bestuur samen met de commissie elektronisch constateren een aantal aanbieders van systemen in combinatie met uitslagenberekening en rekenbureaus in Veenendaal ontvangen.

Doel van deze gesprekken was een inventarisatie van de stand van zaken in 2016 en de ontwikkelingen/ innovaties voor de toekomst. Belangrijke punten hierbij zijn online meldprogramma’s, Tracking systemen en het constateren over 10 jaar.

Het NPO-bestuur gaat hierbij een actievere rol vervullen in de coördinatie.

De besprekingen krijgen in de loop van dit jaar een vervolg.

Dopingbeleid 2016 en verder

Op 18 mei vond in Gilze een bespreking plaats over het beleid rondom het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven. Hierbij waren Evert Diepeveen (Bestuur NPO), Patrick Derycke (adviseur dopingvraagstukken), Harry Steeghs (controleur), Frank Marinus (Bureaumanager) en Marjan van Berkel (Bureau NPO).

Internationaal dopingreglement FCI

Er werd gesproken over het internationale dopingreglement, dat de FCI (de overkoepelende internationale duivensportfederatie) volgend jaar wil laten vastleggen, de NPO werkt aan een voorstel voor een basisreglement waarmee ook landen die nog niet of niet veel met doping doen kunnen werken. 

Er wordt een bezoek gebracht aan Ducares, het laboratorium waar de mestmonsters getest worden. Hiervoor zal ook de Duitse Bond uitgenodigd worden, omdat we meer met hen willen gaan samenwerken op dit gebied.

Controles in Nederland

Dit seizoen zal het aantal controles uitgebreid worden en worden ook nieuwe methodes getest om meer controles mogelijk te maken binnen het bestaande budget. Hierover volgt later meer. 

Bij de controles zit sinds dit jaar een vragenlijst over de voeding en de verzorging van de duif. Nu het laboratorium veel kleinere hoeveelheden kan opsporen, kan het voorkomen dat in bepaalde voedingsmiddelen kleine concentraties zitten. Als wij daarvan op de hoogte zijn,  kan daar rekening mee worden gehouden in de beoordeling van de uitslag van het laboratorium. Deze beoordeling wordt gedaan door een commissie van deskundigen. Deze commissie ziet niet de naam van de liefhebber bij de te beoordelen uitslag, want de vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. U kunt er ook voor kiezen dat deze alleen in het geval van een positieve uitslag geopend wordt en dat deze anders ongeopend retour komt.

Gecertificeerde Laboratoria

 • FAVV  te Gentbrugge (Belgie)
 • Labo CER te Marloie (België)
 • Ducares te Utrecht (Nederland)
 • National Horse Riding Authority te Johannesburg (Zuid-Afrika)

 

NDAD

De oprichting is nog in gang, op het moment worden de juridische mogelijkheden onderzocht om de NDAD onafhankelijk van het NPO-bestuur te laten bestaan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de statutaire verplichting van de NPO om de kwaliteit van de controles te bewaken.

Laboratorium Ducares bezocht

Op 8 juni jl. heeft een groep mensen die zich bezighoudt met de controles op het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven een bezoek gebracht aan het laboratorium Ducares in Utrecht. Daarbij waren ook de heer Groβ (voorzitter Duitse Bond) en mevrouw Peus (arts in de Taubenklinik van de Duitse Bond) aanwezig.

Het idee van dit bezoek is ontstaan tijdens een bijeenkomst die op 18 mei jl werd gehouden.

Op het laboratorium kregen zij uitleg hoe de monsters verwerkt worden, hoe de uitslagen tot stand komen en een rondleiding langs de apparatuur die ter beschikking staat.

Daarna vond een bespreking plaats over het internationale dopingreglement dat de FCI op de Olympiade wil vaststellen, over een internationale commissie voor het onafhankelijk beoordelen van uitslagen. Ook is gesproken over nauwere samenwerking met de Duitse Bond om de reglementen meer op elkaar af te stemmen en monsters gezamenlijk aan te leveren om zo de kosten te beperken.

Bezoek Ducares 
v.l.n.r. M. van Baak (Ducares), H. Steeghs (commissie OGS), E. Diepeveen (Bestuur NPO), T. Ebben (commissie OGS), P. Derycke (adviseur dopingvraagstukken), F. Marinus (Bureaumanager), G. Jehoel (Ducares), E. Peus (dierenarts Duitse Bond), R. Groβ (voorzitter Duitse Bond). 

Winver/ Autokon

Onlangs heeft er een update plaatsgevonden van het programma Winver van Compuclub (versie 16.04)

Om te zorgen dat alles correct verloopt is het noodzakelijk dat iedereen met de laatste uitgegeven versie van 
de bovengenoemde programma’s werkt.
Autokon              16.09
Winver                16.04
Hebt u deze versies nog niet, update deze dan direct.

Tipes Clubservice

De Firma Tipes heeft een programma clubservice op de markt gebracht.

Dit programma biedt nieuwe faciliteiten voor o.a. het printen van inkorf- en aankomstlijsten en
het inlezen in de rekenprogramma’s.
Bestuur NPO heeft besloten dit programma per direct toe te laten voor gebruik.

Twee duiven Nationaal St. Vincent ontsnapt

Helaas zijn gisteren tijdens het overladen van de duiven voor Nationaal St. Vincent twee duiven ontsnapt.

Door de uitgevoerde mandencontrole zijn de ringnummers van deze twee ontsnapte duiven bekend bij de organisatie.

De gedupeerde liefhebbers zijn ondertussen door hun afdeling op de hoogte gebracht van het gebeurde. Wij vinden het zeer vervelend voor deze liefhebbers en alle betrokkenen.

Bestuur NPO

Meldingen duiven volgen op de diverse sites

Tijdens de wedvlucht St. Vincent zijn wij erachter gekomen dat niet iedereen wist waar de meldingen te volgen waren. Via een aantal sites zijn de meldingen van de marathonvluchten te volgen.

Klik in het blok over de vlucht onder 'volg de meldingen' op de betreffende sector.

ZLU

De meldingen van de ZLU zijn te volgen via hun eigen site. U klikt op de button 'Meldpost' en klikt daarna 'Actuele vlucht' aan.

 Uitslagen St. Vincent

 De uitslagen van Nationaal St. Vincent zijn te downloaden

Uitslagen St. Vincent

De uitslagen van St. Vincent zijn te downloaden.
Kies de betreffende sector waarvan je de uitslag wilt bekijken of downloaden:

Voor de eerste tien winnaars is het ook mogelijk om een certificaat van de uitslag te downloaden en printen. 

Onvoldoende voorraad chipringen Unikon en Mega

Het aantal nabestelde chipringen is zodanig groot, dat een tweetal soorten op dit moment niet meer voorradig zijn. Het gaat om de Unikon Hitag-S en de Mega Hitag-S.

Uiteraard zijn beide soorten nabesteld bij de leverancier.

Unikon heeft aangegeven de chipringen half juli te kunnen leveren. Mega heeft nog geen levertijd aangegeven.

Heb je dus op korte termijn chipringen nodig, hou hiermee dan rekening bij het doorgeven van de bestelling aan je vereniging.

 

 

Oproep weekblad Margriet

In het weekblad ‘Margriet’ verschijnt binnenkort een portretserie over vrouwen die vertellen over de intensieve hobby van hun man. Drie vrouwen worden geïnterviewd. Ze gaan in op de hobby van hun man en de invloed daarvan op het gezinsleven.

Margriet oproep

‘Ik word gek van zijn hobby’

De schrijfster is voor dit portret ook op zoek naar  een postduivenliefhebber wiens vrouw of vriendin de postduiven stiekem af en toe best een beetje vervelend vindt. Maar uit de anekdotes, ervaringen en soms kleine ergernissen, blijkt weld at ondanks alles,  zij hem de hobby gunt.

Het interview

Het interview is telefonisch en wordt in overleg gehouden tussen 25 juli en 12 augustus.
Er wordt een foto gemaakt door een professionele fotograaf. Dat gebeurt in dezelfde periode.
Fotograaf en visagist komen hiervoor langs bij de ‘hobbyplek’

Reageren

Ben jij een postduivenliefhebber en is jouw vrouw/vriendin tussen de 40 en 60 jaar? Hebben jullie kinderen? Vind je vrouw het leuk om aan dit interview mee te werken?
Stuur dan een e-mail naar . Ook vragen kun je stellen via dit e-mailadres.

Reageren kan tot uiterlijk 21 juli.

En natuurlijk krijg je zelf ook een exemplaar van het blad!

Junior bezitters, Fa. Gebr. Oomens gaat stoppen!

Vanaf 1897 is de naam Gebr. Oomens een begrip in de duivensport. Sinds 1962 (bijna 55 jaar) wordt de Junior duivenklok in Nederland door ons geïmporteerd en verkocht. Onze technische dienst heeft al die jaren deze klokken in topconditie gehouden.

Echter, het gebruik van de klokken is de laatste jaren zo afgenomen, en daardoor ook het onderhoud  etc., dat dit ons heeft doen besluiten om met deze werkzaamheden te stoppen.

Per 1 augustus 2016 gaan wij stoppen.

Wij willen alle klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Na bijna 120 jaar in de duivensport actief te zijn geweest neemt Fa. Gebr. Oomens/ Junior Technische Dienst definitief afscheid.

Peter Oomens

Eerste resultaten enquête

31 mei jl. was de sluitingsdatum van de enquête. In juni zijn de handmatig toegezonden enquêtes verwerkt en zijn alle uitkomsten verzameld. De komende weken wordt gewerkt aan de verdere analyse van de resultaten. Op 29 augustus komt de Stuurgroep organisatie ontwikkeling weer bijeen om de resultaten van de enquête met elkaar te bespreken en de te nemen vervolgstappen.

Onderstaand alvast de eerste beknopte resultaten van de landelijke enquête.

De enquête is ingevuld door 5.000 leden en geeft dus een representatief beeld van de huidige duivensport in Nederland.

 • 71% van de leden speelt alleen en 22% in combinatie
 • 49% neemt deel aan het arbeidsproces en 47% niet
 • 11% besteedt ca. 1 uur per dag aan de duivensport; 26% ca. 2 uur; 19% ca. 3 uur; 19% ca. 4 uur.
 • 33% is actief als verenigingsbestuurder; 3% als afdelingsbestuurder en 0,5% binnen de NPO
 • Belangrijkste redenen om te stoppen met de duivensport: 18% te duur; 33% vanwege leeftijd/ gezondheid en 10% in verband met grote problemen met de roofvogels.

Wordt vervolgd!

Hans van Dijk, secretaris

Gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Een aantal weken geleden schreven we al dat het regelmatig voorkomt dat duiven worden opgevangen door niet-liefhebbers. Op dit moment is dat aantal groter dan anders. Helaas kregen we hierdoor de afgelopen week te vaak berichten dat er NPO-leden zijn die niet netjes reageren richting de melder. Het kan niet zo zijn dat we anderen met onze duiven laten zitten!

Duif in doos

Er geldt eigenlijk maar één regel: Als een niet-liefhebber een duif verzorgt,  dan zorgen we ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt opgehaald. 

Afgelopen weken hebben we regelmatig liefhebbers die in de buurt van een opgevangen duif wonen benaderd of ze de duif willen ophalen. Gelukkig hebben we zo alsnog probleemgevallen kunnen oplossen. 

Zoek zelf ook naar dit soort oplossingen! Word je gebeld door iemand die zelf geen duiven heeft en ben je niet in de gelegenheid zelf je duif snel op te halen, maak dan de afspraak dat je wat regelt. Natuurlijk willen we als NPO daar ook bij helpen. Vraag bij de  of er een liefhebber in de buurt te vinden is die kan inspringen. Maak  als duivenliefhebbers onderling de afspraak wat er verder met de duif moet gebeuren.

Uiteraard geldt ook dat, wanneer je andersom de vraag krijgt van een collega-liefhebber om een duif op te halen, je daar positief op reageert.

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden om ervoor te zorgen dat ook niet-liefhebbers, die met heel veel goede bedoelingen voor een duif willen zorgen, onze sport kunnen waarderen!

Lossingsverantwoordelijken bijeen in Wijchen

Omdat er wel wat aan te merken was op het verloop van de vluchten een aantal weekenden op een rij, besloot bestuur NPO de lossingsverantwoordelijken van de afdelingen, afdelingsvoorzitters en de mensen van het IWB uit te nodigen voor een discussieavond. De bedoeling was om tot aanvaardbare afspraken te komen. Op 13 juli vond deze avond plaats in Wijchen.

Aanwezig:

 • Rinus Laban, Adrie Thys (Afdeling 1 Zeeland ’96)
 • Wim Jongh (Afdeling 2 Brabant 2000)
 • Jan Wijnen, Robbert Pijnenburg (Afdeling 3  Oost Brabant)
 • John Crombach, Harrie Roks (Afdeling 4 Limburg)
 • Danny de Vrede, Ruud den Dunnen, Harold van der Kruijk, (Afdeling 5 Zuid Holland)
 • Han Hoekstra (Afdeling 6 Noord Holland)
 • Hans Tap, Hans van der Veer (Afdeling 7 Midden Nederland)
 • Bram Scherpenzeel, Hein van de Berg, Dick Lindner (Afdeling 8 GOU)
 • Ben Geerink, Peter Janssen, Jan Visser (Afdeling 9 Oost Nederland)
 • Ton de Vries, Aart Bakker (Afdeling 10 Noord Oost Nederland)
 • Simon Zeeman, Jouke Rottiné (Afdeling 11 Friesland ‘96 )
 • Jan Lamers, Jelle Kooistra (Nationale Lossingscommissie)
 • Albert Winkel, Rudo Reiling (WOWD)
 • Arie van Dam, Kees Godschalk, Kees Elzinga (IWB)
 • Frank Marinus (NPO Bureau)
 • Maurice van der Kruk, Evert Diepeveen, Hans van Dijk, Ton Geitenbeek, Harrie Meijners (Bestuur NPO)

 


De vergadering werd om 20.15 uur geopend door voorzitter NPO Maurice van der Kruk. Hij heette ieder hartelijk welkom. De lossingsverantwoordelijken zoals wij hier zitten, de lossingscommissie en afdelingsvoorzitters, hebben een belangrijke taak in onze sport, zij zijn verantwoordelijk voor de toekomst van onze sport. Het begin van het seizoen was door de weersomstandigheden moeilijk. Daarna kregen we wat aardige weekenden, maar nu met de jonge duiven was het weer moeilijk. Er zijn verliezen geleden, hoewel we alles zo goed mogelijk geregeld hebben. De opzet van deze avond is een discussieavond, om te bespreken wat we in het vergaderseizoen moeten agenderen om verbeteringen door te voeren. Streven naar nog meer kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit zodat iedere liefhebber en buitenstaander kan volgen wat er besloten wordt op basis van welke gronden op het gebied van transport en lossingen.

Protocollen en uniformiteit

Er wordt gesproken over de protocollen, of deze nageleefd worden en of ze voldoen. We hebben protocollen die worden gevolgd dan is het vreemd dat iedere afdeling bij slecht weer met verschillende oplossingen komt.

Er zijn een drietal zaken die voor ons van groot belang zijn dat zijn:

 • Dierenwelzijn
 • Ledenbehoud
 • Zelfregulerend blijven.

Arie van Dam (IWB) is van mening dat het met de protocollen niet zo slecht gesteld is. Iedere afdeling neemt wel contact op met het IWB. Veel gebeurt via mailverkeer en men geeft de verwachte lossingstijden door aan IWB.

Een voorbeeld is afgelopen weekend: er waren 72 tot 82 lossingen, inclusief de jonge duiven. Hiervan waren 19 lossingen in een heel klein pijpenlaatje. Er zijn afdelingen die op zo’n klein gebied 8 tot 10 lossingen moeten doen. Maar deze lossingen zijn goed gegaan. Evert Diepeveen is van mening dat 19 lossingen in een klein pijpenlaatje te veel is en dat moet worden gekeken wat er fout gaat. Er moet meer breedte komen zodat men niet op een klein gebied hoeft te lossen. Ook veelvuldig contact hebben over en weer met zoveel lossingen, kan je niet van één of 2 personen verwachten, dat is onmogelijk. Dit zijn problemen waar het NPO bestuur komende periode en deze winter aan kan werken. Het IWB bestaat uit deskundigen,  de vraag is of er voldoende vertrouwen is in het IWB.

Het onafhankelijke karakter van het IWB mag nooit in het geding zijn.

advies en eindverantwoordelijkheid

Evert Diepeveen stelt dat duidelijk moet zijn wie welke rol heeft: wie is eindverantwoordelijk, wie adviseert? Hierover wordt gediscussieerd. Het IWB adviseert nu en de concoursgevende instantie beslist. Veelal is dat de afdeling die nu de autonomie heeft. Het is zaak dat deze autonomie niet de doodsteek van de duivensport wordt. Dus werken aan een nog volwaardiger Instituut Wedvluchtbegeleiding met alle noodzakelijkheden van dien.

Centrale leiding

De afdelingen kunnen goed werken met het IWB, maar voor de coördinatie en om de beslissingen beter uit te kunnen leggen aan de leden is het nuttig meer bronnen te hebben en ook een centrale leiding van vier of vijf personen. Veel afdelingen maken naast de MeteoGroup gebruik van Zimoa.

Evert Diepeveen stelt dat we wel van het vertrekpunt uitgaan, van één model. Dat model staat op www.neerslag.nl. Andere modellen kunnen een hulpmiddel zijn bij oplossingen, bij de inbreng naar IWB.

Waar nog meer aan gewerkt moet worden, en expertise nodig is, is de vertaling van de weersvoorspellingen naar goede voorspellingen voor onze duiven. Het IWB moet eenvoudiger kunnen zeggen hoe laat iedereen kan lossen. Dus is ook een meer coördinerende rol voor het IWB nodig.

Een voorbeeld: er waren twee weken geleden veel zwaardere buien om 12.30 uur dan door MeteoGroup verwacht. Evert Diepeveen antwoordt dat hij bij de MeteoGroup de modellen van dit weekend heeft gezien en geen van de verschillende weermodellen had dit voorzien, totdat het er was. Dus is de vertaling naar van de weersmodellen naar lossingsadviezen en van het lossingsadvies naar het verloop van de vlucht nodig en dit op een snelle en eenduidige manier.

Communicatie

Het Bestuur wil deze avond met de lossingsverantwoordelijken bespreken: “met wie moeten wij dit communiceren? Met de leden of met de afdelingen?”

Er kan met de afdelingen gecommuniceerd worden. Zij kunnen dan met hun leden communiceren. De afdelingen moeten het kunnen uitleggen aan de leden, zij zijn verantwoordelijk.

Een zwakte is dat de afdelingen autonoom zijn en het IWB alleen een zwaarwegend advies kan geven. Het IWB geeft aan dat het geen goede vluchten kan garanderen. Er zijn teveel incidenten. Bijvoorbeeld stapelwolken die wel of geen regenbui kunnen worden en buien die spontaan ontstaan. MeteoGroup geeft wel aan dat er buien komen, maar ze kunnen niet zeggen waar ze komen.

Men is het erover eens dat een advies wel eens niet kan kloppen door onvoorziene omstandigheden.

Berichten met betrekking tot de calamiteiten zouden naar de afdeling moeten gaan.

Evert Diepeveen meldt dat we met Meteogroup in gesprek zijn om de advisering te verbeteren.

Het IWB zou een zwaarwegende adviserende rol moeten krijgen. Het IWB  moet dan wel voldoende tools krijgen om juist te kunnen adviseren. Tevens is nog meer onderlinge duidelijkheid over hoe om te gaan met weersomstandigheden op de diverse vlieglijnen nodig. Voorbeeld is thema Inversie.

Inversies

Hierna wordt gesproken over inversies. Er zijn verschillende meningen hierover. Sommige inversies zijn gevaarlijk, maar niet allemaal. Niet iedere afdeling houdt er rekening mee. De suggestie om inversies op Teletekst nauwkeuriger te omschrijven wordt besproken.

Het IWB houdt zich aan de risicotabel van de WOWD uit 2008. Hierop vult Evert Diepeveen aan dat de vertaalslag naar duivenweer in deze periode van instabiel weer voor Meteo ook lastig blijft. Bovendien is het zo dat inversies bij bepaalde temperaturen oplossen. Het Bestuur zal de WOWD opdracht geven beschrijvingen te maken van de soorten inversies. 

De WOWD hield zich al bezig met warmtefront inversies en ochtendinversies. Er zijn veel gegevens bij MeteoGroup over de weersomstandigheden uit het verleden, deze wil men goed analyseren.

Ook op neerslag.nl staat veel informatie, zelfs valse reflectie kaarten, omdat dit voor ons van belang is.

De doelstelling dient opnieuw vastgesteld te worden en meer gebruik gemaakt te worden van automatisering. Tevens dient de risicotabel beoordeeld te worden en vastgesteld of die voor 2017 nog wel actueel is. Het vertrekpunt is een goede eenduidige basis, waarbij de vastleggingen uit het verleden gebruikt dienen te worden.

 

De afzonderlijke stappen tot aan de lossing

De WOWD stelt dat slechte vluchten verschillende oorzaken kunnen hebben. Naar hun mening kloppen de werkprocessen wel. Maar om het goed te doen moet je alle factoren meenemen, al vanaf de liefhebber thuis tot aan de lossing toe. Daar is specifieke informatie voor nodig. Daar is meer onderzoek nodig. Een aantal zaken is al benoemd: met welke inversies we te maken hebben of er niet meer dingen zijn dan we nu al weten. Het lossen van duiven is de laatste stap in een lange keten.

Suggesties die genoemd worden zijn: vervoer, verplichting voor afdelingen om te lossen op het tijdstip dat het IWB aangeeft, verzorging in de clubgebouwen en de te hanteren vlieglijnen.

Tevens wordt aangegeven dat momenteel wel eens andere factoren een rol kunnen spelen in minder verlopen wedvluchten. Het is goed ook daar meer onderzoek naar te gaan doen.

Aan het einde van deze avond dankt voorzitter Maurice van der Kruk alle aanwezigen voor hun inbreng. Hij denkt dat het lossen voor 80  tot 90 % hele goede vluchten oplevert en soms mindere vluchten maar met gevolgen. Om het aantal goed verlopen vluchten te vergroten zijn meer instrumenten nodig zoals ook de kennis en ervaring van onze lossingsverantwoordelijken. Dat fingerspitzengefuhl moet ook vertaald worden naar data die wij kunnen gebruiken bij de analyses en advisering. Ook het project met Dimapro, dat gaande is, geeft ons meer inzicht.

We hebben klimatologisch pittige tijden met instabiel weer en als wij ervan uitgaan dat dit zo zal blijven dienen wij de kennis te vergaren hoe daar mee om te gaan. Ook afspraken maken die op basis van de hedendaagse omstandigheden nodig zijn. Het bestuur NPO gaat naar aanleiding van de opmerkingen van vanavond verder met de volgende stappen:

 • Inrichting van databases die het IWB verder kan benutten ten behoeve van de advisering aan de concoursgevende instanties en de analyse van de lossingen dit ook ten behoeve van het informeren van haar leden.
 • Het herijken van de bestaande protocollen.
 • Het geven van de onderzoeksopdracht(en) aan de WOWD zoals eerder vanavond genoemd.
 • Werken aan de centraal geleide verkeersleiding.

 

Tenslotte wordt de aanwezigen veel wijsheid, succes en afstemming gewenst de komende maanden met het lossen van onze duiven in deze instabiele zomer. Er wordt veel van onze duiven, liefhebbers en verantwoordelijken gevraagd.

Dialoog

De afgelopen maanden is door het NPO bestuur en haar gesprekspartners veel tijd en energie gestoken in het voeren van gesprekken. Deze hebben veelal plaatsgevonden op ons Bureau in Veenendaal en dat met allerlei vertegenwoordigingen uit onze geliefde sport. Veelal waren het kennismakingsgesprekken die direct leidden tot een gesprek over het onderwerp in de diepte. Ook krijgen al deze gesprekken een vervolggesprek met bijbehorende acties en activiteiten.

Wat ons deugd doet, is dat de wekelijkse verschijning van Op de Hoogte goed gelezen wordt en voor velen aanleiding geeft om naar bestuursleden, maar ook anderen, te reageren.

De afgelopen weken zijn de berichten via allerlei media als Facebook, WhatsApp, Messenger of email binnengestroomd.

Wij merken dus dat de sport volop in beweging is en de dialoog over de door te voeren veranderingen die leiden tot verbeteringen in volle gang is. 

Dat wij niet met al onze leden een persoonlijk gesprek kunnen voeren is evident. Waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden en commentaar met visie op oplossingen combineren maken wij graag weer een avond vrij in onze volle agenda.  

De komende weken maken wij de enquêteresultaten bekend, dat zal zeker ook een mooie dialoog opleveren.  

Wij hopen op mooie vluchten in de maanden augustus en september. 

Veel succes en laat u horen!  

NPO bestuur

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.