Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Commissies en Vrijwilligers

Commissies en vrijwilligers

De NPO zou niet kunnen functioneren zonder de medewerking van heel veel vrijwilligers. De organisatie wordt bestuurd door vrijwilligers, maar daarnaast is een aantal leden actief in commissies.

Reglementencommissie

Het is belangrijk dat de reglementen maar op één manier uit te leggen zijn en dat ze goed toegepast worden. De juiste woorden moeten worden gekozen. Alle wijzigingen die in de reglementen moeten worden doorgevoerd, worden daarom voorgelegd aan de reglementencommissie. 

Commissie Lossingen en Vervoer

Om wedvluchten te kunnen organiseren kun je natuurlijk niet zonder geschikt vervoer en zonder plaatsen waar postduiven gelost kunnen worden. Deze vrijwilligers bezoeken met enige regelmaat lossingsplaatsen om te beoordelen of ze (nog) geschikt zijn voor het lossen van wedstrijdduiven. Ook bij het wijzigen van het reglement lossingen en vervoer, wordt deze commissie ingeschakeld.

Bekijk wie er lid zijn van de Commissie Lossingen en Vervoer

Medewerker Beurs

De jaarlijkse Nationale Dagen worden door de kantoormedewerkers georganiseerd. Zij worden hierbij ondersteund door Leo Heesakkers. Hij zorgt ervoor dat de anderen die meewerken, vooraf, tijdens en bij het afbreken van de beurs, weten wat ze moeten doen.

Commissie ECS

De commissie ECS is de commissie die het bestuur NPO begeleid in keuzes die gemaakt moeten worden voor de systemen en aan welke eisen ze moeten voldoen per seizoen.

Bekijk wie er lid zijn van de Commissie Electronisch Constateersystemen.

Tentoonstellingscommissie

Tijdens de Nationale Dagen wordt ook de Nationale Tentoonstelling gehouden. De tentoonstellingscommissie neemt de organisatie van dit onderdeel voor haar rekening. Ze bepalen welke categorieën er zijn, zorgt dat er inschrijvingen zijn, regelt de keuring en de prijsuitreiking.

Bekijk wie er lid zijn van de Tentoonstellingscommissie

Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD)

Deze werkgroep heeft als doel het bestuur van de NPO gevraagd en ongevraagd advies te geven over welzijnszaken bij postduiven. Bijgehouden wordt wat er aan wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd en de werkgroep doet soms ook zelf onderzoek.

Meer informatie over deze werkgroep

Nationale Lossingscommissie

Tijdens het vliegseizoen wordt een aantal Nationale vluchten gehouden. De NPO is de organisator en dat betekent dat het moment van lossing wordt bepaald door de leden van de Nationale Lossingscommissie. In nauw overleg met de mensen op de lossingsplaats en het Instituut Wedvluchtbegeleiding (IWB) wordt het best mogelijke lossingstijdstip bepaald.

Klokkencommissie

De meeste liefhebbers gebruiken tegenwoordig een elektronisch constateersysteem. Maar er zijn ook nog mechanische en computerklokken in gebruik. De klokkencommissie moet worden geraadpleegd wat te doen wanneer met één van deze klokken een probleem is.
Voor vragen stuur gerust een e-mail naar Piet Meesters.

Financiële Begeleidings- en Controle Commissie (FBCC)

Controle fbccDe Financiële Begeleidings- en Controle Commissie (FBCC) is het financiële geweten van de NPO. De leden van deze commissie doen de jaarlijkse controle van de financiële administratie en moeten dan ook decharge verlenen aan het financiële jaarverslag. Maar ook bij andere financiële aangelegenheden wordt deze commissie gebruikt als adviescommissie. De leden van de commissie worden benoemd door de ZakAlgemene Vergadering van de NPO.

Bekijk wie er lid zijn van de FBCC

Aanklager

Op dit moment heeft de NPO één aanklager. Dit kunnen er echter ook meerdere zijn. De aanklager wordt ingeschakeld bij zaken die met het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven (doping) te maken hebben. Hij kan een zaak seponeren, een  schikkingsvoorstel  doen of de zaak neerleggen bij het Tucht- en Geschillencollege.

Tucht- en Geschillencollege

Sinds 2017 is de bevoegdheid tot het opleggen van maatregelen overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak in Amsterdam. Een uitzondering is gemaakt voor zaken die te maken hebben met het Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven (doping). Deze zaken kunnen worden voorgelegd aan de Aanklager NPO. Deze kan na onderzoek betreffende persoon voordragen voor een tuchtmaatregel. Uit de leden van het Centrale College wordt vervolgens een behandelend kamer samengesteld en deze kamer doet een uitspraak. 

Beroepscollege

Heeft het Tucht- en geschillencollege uitspraak gedaan, maar is één van de partijen het niet met de uitspraak eens, dan kan hier beroep tegen worden aangetekend. Niet dezelfde mensen nemen de kwestie dan nog een keer in behandeling. Er moet dan een andere partij naar kijken en dat is het Beroepscollege. De leden van het Beroepscollege worden benoemd door de Algemene Vergadering van de NPO.

Dispensatiecommissie

Voor het beoordelen van dispensatieverzoeken is er een dispensatiecommissie in het leven geroepen. In het huishoudelijk reglement zijn de kaders aangegeven waarbinnen de commissie haar werk doet. De leden van de commissie zijn de heren Karman, Bouma, Boers en De Vries.

Bestuur NPO

Ook het bestuur van de NPO wordt gevormd door vrijwilligers. Onder de bestuursleden zijn de onderwerpen waar het bestuur zich regelmatig bezighoudt verdeeld. Besluiten worden echter altijd gezamenlijk genomen.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.