Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad

Ledenraad

In ieder geval twee keer per jaar wordt er een Ledenraad NPO gehouden. Dat is in het voorjaar en in het najaar. Bestuur NPO vergadert met de afgevaardigden van alle afdelingen.

Algemene Vergadering NPO

 

Samenstelling

De Ledenraad NPO bestaat uit het bestuur van de NPO, stemgerechtigde leden die afgevaardigden worden genoemd en adviserende leden.
De Ledenraad is openbaar, tenzij vooraf anders aangegeven. Alle basisleden mogen bij de vergadering aanwezig zijn.
In de wet of in de Statuten NPO is geregeld waarover het bestuur van de NPO besluiten kan nemen. Gaat het over andere zaken, dan besluit de Ledenraad. Samen met de medewerkers op kantoor en commissies bereidt het bestuur de besluiten voor. Alleen de kiesmannen mogen over een besluit stemmen.

Afgevaardigden

De afgevaardigden komen uit de afdelingen. Het aantal afgevaardigden dat namens een afdeling aanwezig is, hangt af van het aantal basisleden in die afdeling. Voor iedere duizend leden mag een afdeling een afgevaardigde sturen. Het breukdeel groter dan de helft wordt daarbij naar boven afgerond. Heeft een afdeling minder dan 500 leden, dan heeft de afdeling recht op één afgevaardigde.
Ook de afdelingen houden Algemene Vergaderingen en daar brengen de afgevaardigden één keer per jaar verslag uit. In deze vergadering worden de afgevaardigden ook benoemd.
Naast de afdelingen komen uit de secties en platformen - per sectie/platform - twee afgevaardigden.

Adviserende leden

Onder de adviserende leden worden verstaan twee leden van het Beroepscollege, twee leden van de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie en verder op uitnodiging van Bestuur NPO leden van andere commissies en andere personen.

Geplande vergaderdata 

Op dit moment zijn de volgende data bekend waarop een NPO Ledenraad wordt gehouden.

 

Notulen

Lees hier de notulen van de voorgaande algemene vergaderingen. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.