Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Definitieve agenda Ledenraad 21 december 2019

Definitieve agenda Ledenraad 21 december 2019

Onderstaand treft u de agenda aan voor de Ledenraad van 21 december a.s. met de bijbehorende stukken die aan de betrokkenen verzonden zijn.

De gezamenlijke afdelingen hebben in deze brief het Bestuur verzocht deze datum te verplaatsen. 
Het Bestuur heeft bij de stukken deze toelichting verstuurd.

1.

Opening

2.

Appèl der afgevaardigden

3.

Vaststellen notulen

 

a. 9  maart 2019

 

b. 4 juni 2019

4.

Voorstellen NPO Bestuur

 

a. Pilot Eerlijk Spel

 

b. Vliegprogramma 2020

 

c. Hitteprotocol (+ bijlage 1, bijlage 2)

 

d. Wijziging Reglementen (+ memorie van toelichting)

 

e. Vaststellen data Ledenraad 2020

5.

Voorstellen Afdelingen, Secties & Platforms

 

a.  Sectie Dagfond- Vlieggebieden (+ bijlage, presentatie en uitgangspunten)

 

a1  Afd. 1 – Andere sectorindeling (+ bijlage)

 

b.  Afd. 2 - Lossingsproblematiek (+ vliegschema afdeling 2020 en reminder)

 

c.  Afd. 3 – Diverse voorstellen (3)

 

d.  Afd. 9 – Diverse voorstellen (8)

 

e.  Sectie Jonge Duiven – Diverse voorstellen (3) (+ onderbouwing en rapport)

 

f.  Sectie Marathon- Diverse voorstellen (8)

 

g.  Sectie Vitesse Midfond – Schrappen inversie toetsing

 

h.  Afd. 7- Voorstel inhoud agenda Ledenraad (+ toelichting)

6.

Begroting 2020 (+ toelichting resultaat Q1 t/m Q3)

7.

Evaluatie

 

a.  Kleine verenigingen (+ presentatie afdeling 10)

 

b.  Platform Transport

 

c.  IWB

 

d.  Nationale Lossingscommissie

 

e.  Doping

 

f.  GPS 2021

 

g.  Olympiade 2023

 

Preadviezen Bestuur NPO op bovenstaande voorstellen

8.

Mededelingenmap

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Amendementen kunt u insturen tot en met 12 december zodat wij de op 16 december kunnen voorzien van een preadvies en nog kunnen verspreiden voor de Ledenraad.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.