Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Definitieve agenda Ledenraad 25 januari 2020

Definitieve agenda Ledenraad 25 januari 2020

Onderstaand treft u de agenda aan voor de Ledenraad van 25 januari 2020 a.s. met de bijbehorende stukken die aan de betrokkenen verzonden zijn. In een aantal stukken staat nog de datum van de oorspronkelijk geplande Ledenraad (21 december).

Let op: deze Ledenraad vangt aan op 25 januari 2020 om 09:00 uur. 

De locatie voor deze vergadering is: Het Dorpshuis Van Langerakstraat 6, 4147 BJ te Asperen.

De definitieve agenda is op 22 november nogmaals naar de betrokkenen verzonden met de gewijzigde locatie en aanvangstijd

1.

Opening

2.

Appèl der afgevaardigden

3.

Vaststellen notulen

 

a. 9  maart 2019

 

b. 4 juni 2019

4.

Voorstellen NPO Bestuur

 

a. Pilot Eerlijk Spel

 

b. Vliegprogramma 2020 (versie 06-01-2020)

- afdeling 9 amendement vliegprogramma & reactie bestuur

- afdeling 10 amendement vliegprogramma & reactie bestuur

- afdeling 11 presentatie uitkomsten enquête vliegseizoen 2019/2020 

afd 11 Vragenlijst en antwoorden nationaal vliegprogramma 2020 versie 1.1

afd 11 Vliegprogramma 2020 uitgangspunten leden & reactie bestuur

ter info: 

- afdeling 5 amendement vliegprogramma

- afdeling 7 amendement vliegprogramma

- reactie bestuur op amendementen afdelingen 5 en 7

 

c. Hitteprotocol (+ bijlage 1, bijlage 2)

 

d. Wijziging Reglementen (+ memorie van toelichting)

- afdeling 9 amendement wijziging reglementen & reactie bestuur

- ter info: advies reglementencommissie aan Ledenraad

 

e. Vaststellen data Ledenraad 2020

5.

Voorstellen Afdelingen, Secties & Platforms

 

a.  Sectie Dagfond- Vlieggebieden (+ bijlage, presentatie en uitgangspunten)

 

a1  Afd. 1 – Andere sectorindeling (+ bijlage)

 

b.  Afd. 2 - Lossingsproblematiek (+ vliegschema afdeling 2020 en reminder)

 

c.  Afd. 3 – Diverse voorstellen (3)

- amendementen afdeling 3 diverse voorstellen

- amendement verzoek statutenwijziging

- reactie bestuur

 

d.  Afd. 9 – Diverse voorstellen (8)

- reactie IWB op voorstel betreffende inversies 

 

e.  Sectie Jonge Duiven – Diverse voorstellen (3) (+ onderbouwing en rapport)

 

f.  Sectie Marathon- Diverse voorstellen (8)

 

g.  Sectie Vitesse Midfond – Schrappen inversie toetsing

 

h.  Afd. 7- Voorstel inhoud agenda Ledenraad (+ toelichting)

6.

Begroting 2020 (+ toelichting resultaat Q1 t/m Q3)

7.

Evaluatie

 

a.  Kleine verenigingen (+ presentatie afdeling 10)

 

b.  Platform Transport

 

c.  IWB

 

d.  Nationale Lossingscommissie

 

e.  Doping

 

f.  GPS 2021

 

g.  Olympiade 2023

 

Preadviezen Bestuur NPO op bovenstaande voorstellen

8.

Mededelingenmap

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.