Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Conceptagenda Ledenraad 28 november 2020

Conceptagenda Ledenraad 28 november 2020

Onderstaand treft u de conceptagenda aan voor de Ledenraad van 28 november 2020 a.s.

De locatie voor deze vergadering is: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 in Wijchen
Tijdstip: 10.00 uur 

1.

Opening door de voorzitter

10.00 uur

2.

Appèl der afgevaardigden

10.05 uur

3.

Notulen vorige Ledenraad (bespreekpunt)

10.10 uur

4.

Terugblik seizoen 2020 (bespreekpunt)

10.15 uur

5.

Hitteprotocol (bespreekpunt)

10.30 uur

6.

Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"

10.45 uur

7.

Voorstellen afdeling 3 (bespreekpunt)

10.50 uur

7a.

Voorstel splijtleden

 

7b.

Voorstel buitenlandse lossingen

8.

IWB (bespreekpunt) 

11.00 uur

9.

Nationaal vliegprogramma 2021 (ter stemming)

11.15 uur

9a.

Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021

 

10. 

Nieuwe opzet Nationale concoursen (ter stemming)

12.00 uur

11.

Lunchpauze 12.30 uur

12. 

Kampioenschappen en eerlijk spel (ter stemming) 13.15 uur

12a.

Reactie Afdeling 10 op voorstel Kampioenschappen en eerlijk spel

13.

Losplaatsen beleid (ter stemming) 13.45 uur

14.

Verkiezing NPO bestuur (ter stemming) 14.15 uur

15.

Pilot elektronisch stemmen Secties (ter stemming) 14.20 uur

16.

Beleidsplan NPO (bespreekpunt)  14.30 uur

17.

Bestuursmodel NPO (ter stemming) 15.00 uur

18.

Meerjarenbegroting en begroting 2021 (bespreekpunt) 15.15 uur

19.

ECS update (bespreekpunt)  15.30 uur

20. 

Rondvraag 15.45 uur

21

Sluiting 16.00 uur
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.