Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Agenda Ledenraad 28 november 2020

Agenda Ledenraad 28 november 2020

Onderstaand treft u de definitieve agenda aan voor de Ledenraad van 28 november 2020.

Vanwege corona vindt de Ledenraad online plaats. 
Aanvang vergadering: 10.00 uur 

1.

Opening door de voorzitter

10.00 uur

2.

Appèl der afgevaardigden

10.05 uur

3.

Notulen vorige Ledenraad 

10.10 uur

4.

Terugblik seizoen 2020 

10.15 uur

5.

Hitteprotocol 

10.30 uur

6.

Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"

10.45 uur

7.

Voorstellen afdeling 3 

10.50 uur

7a.

Voorstel splijtleden 

 

7c.

Voorstel buitenlandse lossingen 

8.

IWB 

11.00 uur

9.

Nationaal vliegprogramma 2021 

11.15 uur

9a.

Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021

 

9b.

Reactie Afdeling 9

 

9c.

Reactie Afdeling 3 (opmerkingen vliegprogramma) 

 

9c5.

Reactie Afdeling 3 (voorstel opsplitsing sector zuid) 

 

10. 

Nieuwe opzet Nationale concoursen

12.00 uur

11.

Lunchpauze 12.30 uur

12. 

Kampioenschappen en eerlijk spel 13.15 uur

12a.

Reactie Afdeling 10 op voorstel Kampioenschappen en eerlijk spel

12b.

Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29

12c.

Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31

13.

Losplaatsen beleid  13.45 uur

14.

Verkiezing NPO bestuur  14.15 uur

15.

Pilot elektronisch stemmen Secties  14.20 uur

16.

Beleidsplan NPO   14.30 uur

17.

Bestuursmodel NPO  15.00 uur

18.

Meerjarenbegroting en begroting 2021  15.15 uur

18a.

Verwachting 2020 (januari tm september 2020)

18b.

Begroting 2021

18c.

FBCC Begroting 2021

19.

ECS update   15.30 uur

20. 

Rondvraag 15.45 uur

21

Sluiting 16.00 uur
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.