Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Extra Ledenraad 31 maart 2021

Extra Ledenraad 31 maart 2021

Onderstaand treft u de agenda aan voor de extra Ledenraad van 31 maart 2021.

Locatie: digitale vergadering, link naar vergadering volgt. 
Aanvang vergadering: 20.00 uur 

1 Opening door voorzitter
2

Verkiezing NPO secretaris (stempunt 2)

Het NPO Bestuur stelt voor de heer Huib Bransen uit Putten (Afdeling 7) te benoemen als secretaris van de NPO. De heer Bransen heeft ruime ervaring als bestuurder in de duivensport. Een CV is bijgevoegd. Afdeling 7 steunt de kandidatuur van de heer Bransen. 

3

Verkiezing lid FBCC (stempunt 3)

Het NPO Bestuur stelt voor de heer Theo van den Homberg uit America (Afdeling 3) te benoemen als lid van de FBCC. De heer van den Homberg heeft ruime relevante ervaring voor deze functie in de FBCC. Een CV is bijgevoegd. Afdeling 3 steunt de kandidatuur van de heer van den Homberg. 

4

Verkiezing lid FBCC (stempunt 4)

Het NPO Bestuur stelt de heer Wulf van Laar uit Elst (Afdeling 8) te benoemen als lid van de FBCC. De heer van Laar heeft ruime relevante ervaring voor deze functie in de FBCC. Een CV is bijgevoegd. Afdeling 8 steunt de kandidatuur van de heer van Laar. 

5

Voorstel wijziging Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties (stempunt 5)

Toelichting
Met het laboratorium Ducares zijn werkafspraken gemaakt over de te volgen procedure. Een daarvan is dat de monsters door het laboratorium gemengd worden en verdeeld in een A- en een B-staal. De reden hiervoor is dat met de apparatuur in het laboratorium beter (gelijkmatiger) gemengd kan worden, hierdoor is de kans op verschillen tussen de stalen nagenoeg nihil. Dit is van belang bij een mogelijk tegenonderzoek. Het gevolg is dat de controleurs nog maar een potje hoeven te vullen en op te sturen. We willen met het oog op mogelijke juridische procedures en rechtzaken de reglementen zo nauw mogelijk afstemmen op de gehanteerde procedures om onnodige juridische risico's te vermijden. 

Wij stellen daarom voor om artikel 11 van het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe afspraak: (Bijlagen bijgevoegd)

Oud: Artikel 11
1. De door de controleurs genomen monsters van ontlasting en/of veren van duiven worden ten behoeve van een A staal en een B staal in minimaal 2 porties verdeeld, apart verpakt en verzegeld en ieder van een unieke identificatie voorzien.

2. Een portie van het monster, het A staal, wordt gebruikt voor het onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van substanties en wordt met een kopie van het rapportageformulier verzonden naar het laboratorium voor onderzoek.

3. Een andere portie van het monster, het B staal, wordt eveneens naar het laboratorium van onderzoek verzonden en vervolgens door het laboratorium van onderzoek bewaard zodat dit gebruikt kan worden voor tegenonderzoek.
Nieuw: Artikel 11
1. Het door de controleurs genomen monster van ontlasting en/of veren van duiven wordt verzegeld, van een unieke identificatie voorzien en naar het laboratorium gestuurd. Door het laboratorium wordt het monster ten behoeve van een A staal en een B staal in minimaal 2 porties verdeeld.

2. Een portie van het monster, het A staal, wordt gebruikt voor het onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van substanties.

3. Een andere portie van het monster, het B staal, wordt vervolgens door het laboratorium van onderzoek bewaard zodat dit gebruikt kan worden voor tegenonderzoek.
6 Stand van zaken start vliegseizoen en COVID-situatie 
7 Rondvraag
8 Sluiting

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.