Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Ledenraad 10 november 2018

Ledenraad 10 november 2018

Op 10 november a.s. is de Ledenraad NPO. Deze wordt gehouden in Zaal Verploegen te Wijchen en start om 10:00 uur. De vergadering is ook via de livestream te volgen.

Iets later dan u van ons gewend bent de stukken voor de Ledenraad van 10 november a.s. 

Zoals u kunt zien geen nieuwe onderwerpen of wezenlijke vraagstukken waarvan wij niet in de afgelopen periode al met elkaar of onderling over van gedachten hebben gewisseld. Deze stukken hebben u grotendeels al eerder of langs andere kanalen bereikt.

Bijgaand de voorstellen vanuit het NPO-bestuur vooral gebaseerd op de uitkomsten van de eerste sectievergaderingen van 13 oktober jl. Tevens binnengekomen voorstellen vanuit de afdelingen. Daarvan hadden meer verwacht en ook gehoopt gezien de discussie en overleggen uit de afgelopen periode. Wij hebben de tijd genomen om de mogelijkheid te bieden zaken voor te stellen en dit mee te kunnen nemen in de aanstaande Ledenraad.

Let op: de locatie is gewijzigd. De vergadering vindt niet plaats op Papendal maar in Zaal Verploegen, gelegen aan de Woeziksestraat 100 te Wijchen. De vergadering vangt aan om 10.00 uur. Tot zaterdag de 10e november.

Klik hier om de livestream te volgen.

De agenda is als volgt

No.      Agendapunten

1.         Opening

2.         Appèl der afgevaardigden

3.         Vaststelling notulen Ledenraad d.d. 10 maart 2018

4.         Begroting 2019

5.         Voorstellen bestuur NPO

6.         Voorstellen afdelingen /secties/platforms

7.         Benoeming bestuursleden NPO

            Kandidaat bestuursleden: Esther Bultman en Frederik Dekker

            Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid: Harrie Meijners

8.         Mededelingenmap

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.