Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Stukken ledenraad 15 mei 2017 > Voorwoord Ledenraad 15 mei 2017

Voorwoord Ledenraad 15 mei 2017

Geachte vergadering,

Allen van harte welkom op onze voorjaarsvergadering. Ook de kijkers thuis van harte welkom.

De trein is de afgelopen maanden op hetzelfde spoor blijven rijden. De snelheid is wat aangepast en een aantal haltes is aangedaan.  Dat wij in eerste instantie op 11 maart jl een Ledenraad en bijbehorende agenda gepland hadden staan en deze nu vandaag plaatsvindt geeft aan dat wij meer tijd nodig hebben om onze leden uit te leggen wat de noodzaak is van de beweging en vooruitgang en het niet te doen is om bedreigingen te creëren maar onze bedreigingen te kunnen trotseren.

Dat veranderen veel van eenieder vergt is duidelijk. Waar aan dit NPO bestuur nog wel eens het verzoek wordt gedaan om minder in Engelse termen te spreken wordt het anderzijds uitgedaagd om stevig de geschiedenisboeken in te gaan gezien de communicatie in de afgelopen weken die terug gaat tot de tijd van de Macedoniërs. Dat is al een hele tijd geleden en geeft ook wel aan in welke tijden sommigen van ons leven.

Het gaat ons om de duivensport 2017 en in de nabije toekomst. Het behoud van onze prachtige sport en zorgen voor toekomstige generaties postduivenliefhebbers.

Wat in het verleden al gedaan is en welke resultaten dat tot gevolg heeft gehad weten wij allemaal. Die herhaling van zetten zal zeker niet het gewenste resultaat opleveren. Althans niet diegenen die de duivensport een warm hart toedragen.

Op zoek gaan naar garanties kan in negatieve denkpatronen eenvoudig ingevuld worden. Het is de uitdaging de positieve weg te vinden en daar de energie in te stoppen om daarmee ook de voor sommige voor onmogelijk gehouden stappen en kansen te realiseren.

Tijdens deze vergadering blikken wij nog even terug op het afgelopen seizoen en een aantal stukken op de agenda heeft betrekking op het vliegseizoen 2017. Dit is in volle gang en heeft ondertussen alweer de eerste (vitesse) kampioenen opgeleverd. Met een beetje medewerking vanuit het land kunnen de eerste tussenstanden van de Nationale Kampioenschappen en Olympiade ook binnenkort worden gepubliceerd.

Waar het deze vergadering om draait is de onder punt 7 geagendeerde Statutenwijziging. Toen de Ledenraad op 31 oktober 2015 besloot om de toekomst te gaan borgen en hiervoor Prof. Mr. Marjan Olfers de opdracht verleende om de NPO hierin te adviseren en begeleiden is veel tijd, aandacht en energie besteed aan het proces om de volgende stappen te maken. Een volgende stap nemen wij vanavond.

De vergadering wil ik graag beginnen met een minuut stilte in acht te nemen voor alle leden die ons ontvielen en in het bijzonder onze gouden spelddragers Willem van Waardenburg, Jan Roosendaal en Jan Kokke. En onze secretaris Hans van Dijk.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.