Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Stukken Ledenraad 4 november 2017 > Voorwoord NPO Ledenraad 4 november 2017 te Wijchen

Voorwoord NPO Ledenraad 4 november 2017 te Wijchen

Geachte vergadering,

Van harte welkom tijdens deze najaarsvergadering van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. Fijn dat u met zoveel aanwezigen acte de présence geeft en in welke rol of verantwoordelijkheid dan ook de duivensport een warm hart toedraagt.

Helaas zijn ons de afgelopen periode ook weer een aantal duivenliefhebbers ontvallen waarvan ik er een aantal in het bijzonder wil noemen en dat is ons lid van de Nationale Lossingscommissie Jan Lamers, oud Klokkencommissielid Jan Hendriks en onlangs ons erelid Willem Wassenaar. Graag neem ik met u een moment stilte in acht om hierbij stil te staan.

Deze vergadering kan ik u nog niet melden dat ons ledental stabiel is gebleven of is toegenomen maar wie weet tijdens een van de volgende.

Nu het vliegseizoen 2017, inclusief alle taartvluchten, erop zit zijn in ieder geval de vluchtoverwinnaars bekend. In de diverse competities zijn ook de kampioenen bekend. Aan alle overwinnaars en kampioenen een hartelijke felicitatie. Wij hopen dat u ervan heeft genoten en dat u de komende maanden op een passende wijze wordt gehuldigd. Waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers, maar hoop dat die vooral van onze prachtige hobby blijven genieten.

En wie weet volgend seizoen revanche nemen of gewoon blijven genieten van de verzorging en thuiskomst van hun duiven.

Een woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers binnen onze organisatie.

Want 17.700 liefhebbers die gedurende een periode van een week of 26 toch met elkaar een 6 miljoen duiven inkorven dat gaat niet vanzelf. Deze duiven enten, chippen, inkorven, vervoeren en begeleiden tot de lossing waarna de duiven zorgen voor de uitslag die ook nog niet vanzelf tot stand komt vergt tijd, aandacht en energie. Gaat dat gepaard met samenwerking en plezier dan gaat het bijna als vanzelf. Helaas is dat niet altijd het geval maar ook daar zijn binnenkort mogelijkheden die het weer eenvoudiger kunnen maken.

De uitnodigingen voor de kampioenenhuldigingen stromen ook bij het NPO bestuur binnen en ik hoop dat wij u niet teleurstellen wanneer wij er niet bij kunnen zijn, ook wij kunnen maar op een plaats tegelijk zijn.

Graag nodig ik u uit in het weekend van 9 en 10 december naar de Nationale Dagen te komen waar wij ook onze Nationale Kampioenen gaan huldigen.

Je zou verwachten dat die op 4 november toch wel bekend zouden zijn, maar helaas het tegendeel is het geval. Het gaat ons om de deelname van alle liefhebbers aan deze kampioenschappen en begrijpen dus niet dat er afdelingen zijn die hun liefhebbers niet de mogelijkheid geven daaraan deel te nemen  om voor ons onbegrijpelijke redenen. Wij hopen dat in de komende week voor eens en altijd met dit fenomeen afgerekend kan worden.

Het was 15 mei dat wij voor het laatst in deze setting bij elkaar waren. Wij sloten die vergadering af in feeststemming en mochten naast een stuk taart ook het glas heffen op een historische vergadering. Het fundament voor een positieve toekomst van de duivensport werd die dag verstevigd. Vanuit de positiviteit werden de acties opgepakt om verder te bouwen aan het fundament en zelfs al de contouren van het GPS2021 duiven huis werden zichtbaar. Met de goedgekeurde bouwtekening, lees statuten, en vergunning, lees notulen van de vergadering, werd gestart en wat bleek: een paar toekomstige bewoners van dit huis, ook al bewoners van het bestaande duivenhuis, lees afdelingsbesturen, vonden dat de bouwtekeningen weer aangepast moesten worden.

Zo werkt het niet en zal het ook niet gaan werken. Dat de inrichting nog moet plaatsvinden en daar diverse meningen over zijn dat kan. Het nieuwe duivenhuis heeft voldoende kamers om die naar diverse sferen en stijlen in te richten. O ja die afdelingsbesturen weten waarover ik het heb en vind het ook aan hen om hun leden uit te leggen wat ze gedaan hebben en waarom, dat is niet aan ons. En als je dan de door onze ingezette weg van transparantie omarmt en ons daarop aanspreekt voeg dan zelf ook daad bij het woord.

In ons nieuwe duivenhuis is plaats voor allen, zeker onze huidige bestuurders en duivenliefhebbers en ook een veelvoud daarvan. Maar bouw aan de toekomst en blijf niet afbreken.

Over bouwen gesproken hebben wij deze week met de FBCC overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand aan de Landjuweel in Veenendaal. Het aangaan van een huurovereenkomst en het transformeren van de bureauorganisatie die klaar is voor de toekomst. Een woord van dank aan de leden van de FBCC voor alle uren en energie die zij met ons in dit traject hebben gestoken. Alle vragen en scenario’s die de revue zijn gepasseerd hebben ons nog meer overtuigd van de juistheid van de ingeslagen weg en de potentie die het onze sport gaat brengen. De verhuizing gaat eind december plaatsvinden en de komende weken zullen wij u informeren over alle ins en outs. Het bord “ Te koop” staat vandaag ook in de tuin.

Op de gevolgen van het bovenstaande komen wij bij het agendapunt Begroting 2018 terug. Over de begroting is nog niet zoveel discussie gevoerd en vragen gesteld over het Nationaal Vliegschema des te meer. Dat is logisch aangezien dit gaat over het spel en de 26 weken van het jaar waarin wij strijden om de eer, punten, kampioenschappen en prijzen. Eeuwige roem of een fantastische titel of de prachtige aankomst van je favoriete duif. Dit is wat iedere liefhebber bezig houdt. In een krimpende individualistische sport is het niet eenvoudig het algemeen belang een stuk hoger in het vaandel te houden dan het individueel of eigen belang. Dit NPO bestuur begrijpt dat als geen ander en gaat de discussie en soms strijd niet uit de weg om onze sport een mooie toekomst te geven. Nieuwe elementen of een mix van bestaand en nieuw maken delen uit van het voorliggende Nationaal Vliegschema. Wij zijn benieuwd of de liefhebbers ook door hun afdelingsbesturen zijn overtuigd van het nut en zin van dit prachtige programma wat in de nota bene’s aangeeft waarom.

Wij zijn natuurlijk bovenmatig benieuwd naar de visie van de afgevaardigden die nog niet met hun afdelingsvergadering om tafel hebben gezeten.

De vele honderden positieve reacties van liefhebbers van alle disciplines die het NPO Bestuur bereiken overstijgen de enkele negatieve reacties. Wij zien de besluitvorming over het Nationaal Vliegschema met vertrouwen tegemoet. In basis een prachtig programma met mogelijkheden tot invulling op afdelingsniveau en mooie wedvluchten die in groter verband onder de Nationale NPO vlag worden vervlogen. Dit programma is nog zonder de inbreng van de secties en platforms tot stand gekomen, maar geeft wel de richting aan wat de rol van de secties kan worden. De presentatie van de NPO commissie NT is samenwerking met de ZLU bij het agendapunt Mededelingenmap is zo’n onderwerp dat wij graag de komende maanden in de sectie Marathon uitgewerkt zien.

Dat het tijdens het seizoen onrustig is geweest in duivenland, maar ook daarbuiten met de inmenging van de nationale media is eenieder bekend.

Wij gaan ervoor dat de komende periode in de (social) media niet in het teken staan van mogelijke verliezen, doping, fraude en hele dure duiven maar de prachtige passie en sportbeleving.

De afgelopen weken heeft u ervaren dat wij op het gebied van concoursveiligheid een aantal acties uitgezet hebben. En ja hoor de commentaren, veelal niet  negatief, zijn niet van de lucht. Maar verstreken deadlines en je niet aan de reglementen houden die wij allemaal kennen en behoren na te leven negeren kan en zal niet beloond worden. Dat is de omgekeerde wereld. De stichting NDAD die al een tijd in oprichting is zal de komende maanden tot stand worden gebracht om daarmee ook de zuivere sport op een professionele manier in te richten. De uitspraak die wij met u gedeeld hebben in het begin van dit seizoen heeft ons genoodzaakt om de juiste stappen te nemen om een precair vraagstuk als dit afdoende in te richten binnen onze sport.

Met de WOWD en IWB zullen wij deze winter een aantal onderzoeken bespreken en kijken welke conclusies en bijbehorende maatregelen getroffen moeten worden om een herhaling te voorkomen.

De agenda van het Platform Transport zal in het teken staan van de inventarisatie van het thema efficiënt, effectief en diervriendelijk postduiventransport voor de toekomst.

Wij verwachten dat de secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven met een aantal leuke richtinggevende ideeën en/of innovaties gaan komen. De aanmeldingen stromen binnen en met een stuk toelichting op en beleving van de geagendeerde sectie- en platformreglementen wordt de volgende Ledenraad in ieder geval in groter gezelschap gehouden.

De enthousiastelingen voor het platform Jong NPO hebben zeker zin om met een groep oudere liefhebbers die graag hun visie willen geven op de sport van vandaag en de toekomst om tafel te gaan.

De komende maanden zullen wij onze interne regelgeving ook onder de loep nemen en die toekomstbestendig gaan inrichten. Dat geldt ook voor onze Centrale Hokken die een hele mooie functie in de sport hebben en de waardering krijgen die ze toekomt. En nog een paar andere thema’s

Een bruisende dynamiek in een prachtige organisatie waarbij steeds meer liefhebbers de toekomst van de duivensport positiever gaan inzien.

Ik wens u een fijne vergadering.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.