Persoonlijke hulpmiddelen

Voorstellen Afdelingen

Voorstel Afdeling 5 Zuid-Holland

Aangezien het aantal leden constant afneemt en daarmee ook het aantal verenigingen stelt Afdeling 5 Zuid Holland voor om het Nationaal inkorven reglementair mogelijk te maken door de afdelingsgrenzen hiervoor te laten vervallen en het mogelijk te maken liefhebbers zo dichtbij mogelijk in te laten korven.

We begrijpen dat dit wel inhoudt dat beide afdelingen gebruik moeten maken van hetzelfde rekenbureau.

Dit zou naast de Nationale vluchten ook voor de Sectorvluchten een belangrijke tegemoetkoming kunnen betekenen voor veel liefhebbers.

Amendement Bestuur NPO op voorstel afdeling 5 

Bestuur NPO kan meegaan in het voorstel van afdeling 5. Maar wil daar nog wel twee voorwaarden aan toevoegen:

  1. Wanneer de eigen vereniging een inkorfcentrum heeft voor de betreffende vlucht moet men inkorven in de eigen vereniging.
  2. De inkorflokalen moeten de D- en W- bestanden sturen naar alle rekenaars van het betreffende lid.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.