Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken 9 maart 2015 > Voorwoord Algemene Vergadering 9 maart 2015

Voorwoord Algemene Vergadering 9 maart 2015

Voorwoord Algemene Vergadering BuwaldaHeren Kiesmannen, leden van het Beroepscollege, leden van de FBCC, het IWB, het Tucht en Geschillencollege, Gouden spelddragers, commissies NPO, bestuur van de ZLU, de pers en belangstellenden. We hebben nog twee bijzonder gasten. Dat heeft te maken met een aantal tucht- en geschillenzaken en de kwestie rondom PV, de heer Krijgsman en mevrouw Miltenburg. 

Van harte welkom op deze maandagavond in Wijchen. Op deze avond hebben we heel veel te bespreken. Echter het tijdstip dwingt ons om gestructureerd te vergaderen. Dat betekent voor mij het uitvoeren van een streng vergaderbeleid. Dat ligt niet zo in mijn aard, doch we zullen het proberen.

Momenteel wordt ons bestuur overvoerd met problematiek. We moeten daarbij denken aan de situatie die is ontstaan tussen de afdelingen 5 en 12. Als bestuur NPO vinden wij dat er een beschamende vertoning is ontstaan die nog steeds voortduurt. Als afdelingsbesturen elkaar niet kunnen vinden in wensen van leden, dan heeft onze organisatie een geweldig probleem. Er is geen orgaan dat in kan grijpen. Simpelweg omdat ook ons NPO bestuur niet bevoegd is om ook maar iets te kunnen doen. Verenigingen en de afdeling proberen hun recht te halen bij Tucht- en Geschillencollege, wellicht het beroepscollege en als het helemaal niet lukt wellicht de rechter. Dat moeten we nog afwachten.

Straks krijgen we van de heer Van der Veer een toelichting op het aan u gepresenteerde organisatieplan. Daarbij gaat het ook over bevoegdheden. Laat dat goed op u inwerken dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om van onze organisatie een krachtige en slagvaardige organisatie te maken, zodat we in de toekomst bespaard blijven van bestuurlijke onmacht zoals aangeduid.

De besloten vergadering met de kiesmannen heeft ons als bestuur goed gedaan. In de eerste plaats omdat van onze kant het proces van meet af aan met de kiesmannen kon worden besproken, de mogelijkheid aanwezig was om hierover van gedachten te wisselen en het door bestuur NPO gevoerde beleid werd gesteund door de kiesmannen. Daarnaast hebben drie van onze kiesmannen zich beschikbaar gesteld om in overleg te gaan met de heer Compier. Daartoe heeft bestuur NPO een formele schriftelijke opdracht gegeven aan de kiesmannen waarin duidelijk de status van het overleg met de heer Compier is beschreven. Ons bestuur heeft inmiddels een stuk van onderhavige commissie ontvangen. Ik kom daar straks op terug.

Zorgelijk is de vacature die we hebben bij de FBCC. Ons bestuur roept u allen op om met kandidaten te komen zodat dit belangrijke financiële controle-orgaan zijn werk voor ons kan blijven doen. Ons bestuur is verheugd dat de heren Geitenbeek en Wijnen zich weer voor een nieuwe periode als bestuurder beschikbaar hebben gesteld. Wij verwachten straks een daverend applaus bij de herverkiezing.

Aan de agenda wordt toegevoegd punt 3a ‘ingekomen stukken’ zijnde

  • een uitspraak van het Tucht en Geschillen college;
  • de eerste rapportage van de drie kiesmannen die in gesprek zijn geweest met de heer Compier (PV).

Mijne heren deze keer een beperkt voorwoord. We gaan aan de slag.

Het woord is aan onze secretaris de heer Leo Mackaay appel kiesmannen

Franeker 9 maart 2015
Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO

 

Lees de volledige notulen van deze vergadering.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.