Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 12 maart 2016

Agenda Algemene Vergadering 12 maart 2016

Datum en tijd: zaterdag 12 maart 2016, 10:00 uur. 

Plaats: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen

1. Opening
2. Appél der kiesmannen
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering d.d. 31 oktober 2015
4. Vergaderdata Algemene Vergaderingen 2017
5a. Jaarverslag 2015
5b. Financieel Verslag 2015
6. Verslag FBCC en dechargeverklaring
7. Statutenwijziging
8. Voorstellen Bestuur
9. Voorstellen Afdelingen
10. Verkiezingen

a. Verkiezing Bestuur
b. Verkiezing Beroepscollege NPO
c. Verkiezing FBCC

11. Mededelingenmap
12. Rondvraag
13. Sluiting 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.