Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 12 maart 2016 > Voorwoord Algemene Vergadering 12 maart 2016

Voorwoord Algemene Vergadering 12 maart 2016

Dirk Buwalda AV12032016Heren kiesmannen, leden van het Beroepscollege, leden FBCC, leden van het IWB, Leden van het Tucht- en Geschillencollege, Gouden spelddragers, Commissies NPO, bestuur ZLU, Pers en belangstellenden,

Van harte welkom op onze Algemene Vergadering. Een bijzondere vergadering nu er sprake is van het toetreden van nieuwe bestuurders. Het heeft er lang naar uitgezien dat zich onvoldoende geschikte kandidaten zouden melden. Tot mijn vreugde hebben zich toch nog 5 kandidaten gemeld. Daarmee is voor mij de weg geopend om afscheid te nemen. Na 5 jaar bestuursvoorzitter van de NPO heb ik gekozen voor wat meer rust voor mijzelf.

Je kijkt dan ook terug naar die afgelopen 5 jaar en komt tot bepaalde conclusies. Mijn wens is geweest om te bewerkstelligen dat er in de structuur van onze organisatie een wijziging zou kunnen worden bereikt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de huidige regelgeving toelaat dat het landelijk bestuur een nagenoeg lege portefeuille heeft als het gaat om zeggenschap op het gebied van het ontwikkelen van eerlijker spel, het landelijk kunnen opereren als het gaat om efficiëntie en de stem van de leden te kunnen honoreren. We hebben hard gewerkt als bestuur, samen met commissies om voorstellen te ontwikkelen. Die liggen er volop. Ons vorige bestuur heeft een heel boekwerk uitgegeven welke wij verder hebben uitgewerkt. Er ligt voor ca. € 100.000 aan plannen in de lade. Ik hoop van ganser harte dat ons nieuwe bestuur, onder leiding van de heer van der Kruk, in staat is om die stap te kunnen maken. Ons bestuur heeft in ieder geval bereikt dat iedereen die zeggenschap heeft er van doordrongen is dat er structureel een forse wijziging moet komen.

Daarvoor is het nodig dat de leden gaan spreken. Tevens dat wij allen, zoals we hier zitten, het landelijk belang voor de ontwikkeling van onze organisatie primair moeten stellen. Ik vraag u als één man ons nieuwe bestuur te steunen, samen met de werkgroep die is opgezet, om te komen tot aanpassing van onze organisatie zoals al in veel plannen is neergelegd. Dat vraagt om afdelingsoverstijgend denkvermogen, anders gezegd ‘stap over uzelf heen’ en werk samen aan een bestendige toekomst van onze organisatie.

Een ander belangrijk punt dat ik wil noemen is de ontwikkeling van onze sport op Europees niveau. In de mededelingenmap zit een stuk van de ‘Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit’. Dat heeft u allemaal goed gelezen neem ik aan. De problematiek, zoals daarin verwoordt, geldt niet alleen voor ons land doch voor heel Europa. Op het FCI congres van afgelopen week hebben onze secretaris en ikzelf ons in de commissies Europa sterk gemaakt voor aandacht voor onze sport in het Europees parlement. Wij hebben goede hoop dat wij als NPO, en lid zijnde van onderhavige stichting, samen met de andere landen een vuist kunnen maken om onze sport in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. Vanmiddag zal de heer Ebben ons daarover nog nader informeren. Persoonlijk waarschuw ik al een aantal jaren, op alle plekken waar dat kan, om zuinig te zijn op onze sport, uiterste zorgvuldigheid te betrachten inzake lossingbeleid en onderzoek te doen naar vliegomstandigheden. Ik weet best dat dit mij niet altijd in dank is afgenomen.

Maar, ik troost mij met de gedachte dat eenieder die geen bestuursfunctie heeft beter is dan een zittende bestuurder. Voor mij staat het belang van onze duiven voorop.

Een ander belangrijk punt is het gebruik van de specifieke ringen die wij als Nederland gebruiken. Dat als enige in de wereld. Onze secretaris heeft het vorige week in het FCI congres te Halle voor elkaar gekregen dat wij tot uiterlijk 2020 deze ringen in FCI-verband mogen gebruiken. Daar mogen we blij om zijn inzake de kapitaalvernietiging die een verbod hiervan met zich mee zou brengen. U moet dat punt niet onderschatten.

Als ik de social media volg dan valt op dat de negatieve aandachtsgebieden primair zijn. Veel wat in de ogen van leden niet deugt, wordt breed uitgemeten. Ik geef u mee dat wij als organisatie en individuele leden onze prachtige hobby primair moeten stellen. Er zijn zoveel mooie belevenissen aan onze sport. We houden toch van onze duiven, de kweek in deze tijd en de opkomst van onze jongen, we houden van het sociale contact in vereniging en samenspelen, we houden van de spanning van de vluchten, de onnavolgbare vreugde bij de thuiskomst op alle disciplines en de spanning van de plaats op de ranglijst, het pilsje na het lichten. Een fantastische sport vol hoogtepunten. Daarnaast zijn er ook minder prettige zaken met name als het gaat om de organisatie. Laat ons hier volwassen mee omgaan, mensen te gunnen dat er wel eens een fout wordt gemaakt. Bestuurders eens een schouderklopje te geven, ook als het mis ging, volgende keer beter. Wilt u zo met elkaar omgaan. Ik hoop dat u dat aan wilt nemen van uw oud- voorzitter.

Primair de sportvreugde in al zijn facetten uitdragen, secondair de zaken die minder goed gaan. Dat moet ons motto worden vind ik. Neem dat maar mee.

Vrienden, we hebben nog een aantal harde noten te kraken. Met name punt 10 dat gaat over de bestuursverkiezing. Dat is een beladen geheel nu onze organisatie tot en met 2017 een gekozen secretaris heeft en een fors aantal kiesmannen een andere secretaris voordraagt. Ik hoop dat u als kiesmannen hier verstandig en menselijk mee om wilt gaan. En ik ben al geïnformeerd dat wij wellicht tot een goede oplossing kunnen komen. Dat doet mij heel goed.

We missen op onze vergadering onze bureaumanager Frank Marinus. Frank is al dik drie weken grotendeels thuis nu zijn vrouw zeer ernstig ziek is. De situatie is zeer ernstig. Dergelijke situaties relativeren meteen waar wij samen als vergadering aan gaan werken. U heeft ook gemerkt dat Frank er niet was. Ook tijdens het behandelen van onderwerpen zullen we hem missen. We hopen en bidden dat Frank en zijn vrouw de steun krijgen die zo nodig is in deze moeilijke tijd. Intussen heeft Frank het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep organisatie in concept gereed en gaan we ervan uit dat dit verslag spoedig kan worden gepubliceerd. Dat zal nog wel een aantal dagen in beslag nemen.

Vrienden, ik heb de laatste jaren veel door het land gereisd. Overal waar je komt, word je hartelijk ontvangen en ontstaan er spontaan gesprekken met leden van onze organisatie. In 2013 hebben wij als bestuur een rondreis langs alle afdelingen gemaakt inzake de ophanden zijnde plannen voor aanpassing van onze organisatie. Wat mij is opgevallen is dat leden in zijn algemeen anders denken dan bestuurders. Niet in alle afdelingen, maar in sommige wel. Daarom juich ik het initiatief om een brede enquête te houden onder alle leden van harte toe. Goed om breed te kunnen kijken hoe de leden denken.

Zoals u in de onderscheiden duivenpers heeft kunnen lezen hebben het vorige bestuur en ons bestuur elkaar gevonden inzake de aansprakelijkstelling t.a.v. de uitvoering van het contract met de landelijke rekenaar. Uitgangspunt is dat er ter goeder trouw een contract is gesloten. De uitwerking daarvan kent vele facetten waarbij niet alle zaken zijn gegaan zoals de verwachting was. Als bestuur, en ook het vorige bestuur, zijn wij blij dat deze zaak is afgesloten met finale kwijting over en weer. Onder leiding van de nieuwe voorzitter, waarvoor mijn complimenten.

Van eminent belang is het bijwonen en mee participeren in de FCI (Federation Colombophile Internationale). Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van FCI doping beleid en veterinair onderzoek.

Beste vrienden wij gaan aan de slag met onze agenda.

Rest mij om u en de Nederlandse postduivenliefhebbers te bedanken voor alle goeds die ik, vaak samen met mijn vrouw, heb mogen ervaren.

Het ga u allen goed en Gods zegen gewenst.

Franeker, 9 maart 2016
Dirk Buwalda , bestuursvoorzitter NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.