Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 31 januari 2015

Agenda Algemene Vergadering 31 januari 2015

Datum en tijd: zaterdag 31 januari 2015, 10.00 uur
Plaats: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen

Agenda

  1. Opening
  2. Appèl der kiesmannen
  3. Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 1 november 2014
  4. Benoemen nieuwe leden beroepscollege
  5. Voorstellen Bestuur

5a. Nationale kampioenschappen 2015
5b. Protocol lossingen (met amendement afd. Oost Brabant)
5c. Regeling lossingen marathonvluchten
5d. Taakomschrijving IWB
5e. Reglementering traningsduiven (artikel 69 (i139/zo9/74/77 wedvluchtreglement)

  1. Verplaatsing Algemene Vergadering maart 2015
  2. Mededelingenmap
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Lees hier de amendementen met pre-adviezen van het bestuur

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.